Get in touch with us

17/12/2018

COPA-DATA i Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica – partnerami

Do grona Partner Community, na mocy umowy podpisanej przez Prorektora ds. Współpracy, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z przedstawicielem COPA-DATA Polska, dołączyła właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to uczelnia ze 100-letnią tradycją, która od wielu lat znajduje się na szczytach list rankingowych i cieszy się opinią jednej z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce. Dyplom jej ukończenia jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia. Dzięki podpisanej umowie o współpracy teraz ta prestiżowa jednostka wspólnie z producentem platformy programowej zenon, będzie edukować młodych inżynierów przybliżając im praktyczne zastosowania zenon.

 

Współpraca partnerska to część strategii na rzecz innowacyjności

Dla COPA-DATA, nawiązanie współpracy z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej to ważny krok w realizacji strategii innowacyjności i ciągłego rozwoju firmy i platformy programowej zenon. Przyczynią się do tego: stały kontakt z przedstawicielami nauki oraz ze studentami, a także dostęp do odkryć naukowych oraz wyników prac eksperymentalnych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową i studentów. Ważną częścią partnerstwa jest również współpraca marketingowo-promocyjna mająca na celu propagowanie przyszłościowych realizacji opartych na zenon w środowisku naukowo-biznesowym w Polsce i za granicą. Do podpisania umowy przyczynił się prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka posiadający znaczący na skalę światową dorobek naukowy w zakresie Jakości Energii Elektrycznej oraz rozwijania Smart Grid w Polsce.

 

Dostęp do wiedzy i gwarancja wysokich kwalifikacji

Współpraca obydwu jednostek ma również wymiar edukacyjny przyczynia się bowiem do podniesienia i zagwarantowania wysokich kwalifikacji przyszłym absolwentom co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. „Wierzymy, że realizacja naszych wspólnych zamierzeń oraz celów przyczyni się do edukacji i rozwoju nowego pokolenia inżynierów oraz systemu zenon Energy Edition.”- powiedział podczas podpisania Umowy o Partnerstwie Tomasz Papaj – dyrektor sprzedaży w COPA-DATA Polska Sp. z o.o.. ,,Decyzja o przystąpieniu do programu Community Partner to wspólne działanie dla potrzeb innowacyjnych rozwiązań i nauczanie w oparciu o najlepsze rozwiązania firmy COPA-DATA.’’ - kontynuuje dr hab. inż. Andrzej Bień, prof.AGH.

 

 

Więcej informacji o Akademii-Górniczo-Hutniczej znajdziesz na: stronie internetowej

Aby dowiedzieć się więcej o programie COPA-DATA Partner Community kliknij tutaj