Skontaktuj się z Ekspertem

02.06.2020

|

Pięć aplikacji na czas kryzysu

 Kryzys wywołany przez koronawirusa odkrył słabe punkty globalnej gospodarki. Niemniej jednak zakłady produkcyjne, które poczyniły już znaczne postępy w kierunku cyfryzacji są lepiej przygotowane do tej nietypowej sytuacji i wprowadzenia niezbędnych zmian. W COPA-DATA już opracowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania dla wyzwań i wdrożyliśmy te rozwiązania w ramach rozwoju oprogramowania zenon.

Ograniczenia operacji biznesowych związane z kryzysem wywołanym przez koronawirusa są stopniowo łagodzone w poszczególnych krajach. Wiele firm zadaje sobie teraz pytanie, na jakich działaniach biznesowych powinny się skoncentrować, aby przygotować się na przyszłość. Jak zwiększyć wydajność posiadanego sprzętu i obniżyć bieżące wydatki? Cyfryzacja będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju i wdrażania strategicznych rozwiązań.

Jako producent oprogramowania w sektorze automatyzacji pomagamy naszym klientom w optymalnym utrzymaniu operacji produkcyjnych, także w bardzo dynamicznych czasach. Dostarczamy klientom narzędzia techniczne, których potrzebują do elastycznego, bezpiecznego i szybkiego działania, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń — zarówno w sektorze zaopatrzenia w energię, jak i w branży produkcji żywności, wyrobów medycznych i samochodów.

 

Wdrożenia w krytycznych infrastrukturach na całym świecie

 

Oprogramowanie zenon jest wykorzystywane na całym świecie. Nasi klienci prowadzą działalność w regionach, które regularnie zmagają się z niepewnymi sytuacjami, takimi jak katastrofy naturalne, awarie zasilania lub niestabilna sytuacja polityczna. Dzięki temu zenon ma ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z wyzwaniami tego typu. Klienci są dla nas bardzo ważni, w szczególności w przypadku utrzymywania infrastruktur w czasach stanowiących wyjątkowe wyzwania. Dowiedz się więcej o tym, jak nasza platforma programowa pomaga klientom w pokonywaniu pięciu wyzwań organizacyjnych związanych z kryzysem.

 

1. Jasne instrukcje: Smart Checklist

Nawet gdy komunikacja jest zakłócona przez zewnętrzne okoliczności, konieczne jest szybkie, skuteczne i elastyczne przekazywanie instrukcji roboczych. W wielu firmach i organizacjach wciąż istnieją plany w formie papierowej, które nie realizują najnowszych cyfrowych procedur. Inteligentna lista kontrolna — Smart Checklist — w oprogramowaniu zenon zastępuje papierowe listy w produkcji. Jest to sprawdzone narzędzie, pomagające organizacjom w osiąganiu lepszych wyników dzięki wyraźnemu przekazywaniu instrukcji roboczych bez żadnych opóźnień. Smart Checklist w oprogramowaniu zenon można używać nie tylko w maszynach czy na komputerach, ale także w urządzeniach mobilnych. Dzięki temu upoważnieni pracownicy mogą aktualizować listę niezależnie od lokalizacji, także bez dostępu do standardowego komputera.

 

2. Zachowaj odstęp, ale utrzymaj kontakt

Zapewnienie odstępu między pracownikami jest jednym z najważniejszych sposobów, w jaki możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Podczas prowadzenia prac inżynieryjnych i zenon znacznie to ułatwia. zenon Editor może być używany przez wielu użytkowników, dzięki czemu pozwala na współpracę kilku programistów nad projektami z poziomu różnych lokalizacji. Oznacza to możliwość wdrażania projektów także wtedy, gdy są nałożone ograniczenia dotyczące podróżowania i zalecenia nieopuszczania domów. Funkcja Hot Reload umożliwia klientom przesyłanie zmian do modułu Runtime w trakcie operacji oraz ładowanie ich bez potrzeby ponownego uruchamiania, co znacznie zmniejsza konieczność wykonywania prac związanych z utrzymaniem na miejscu. Zintegrowana redundancja w sieci zapewnia maksymalną niezawodność.

 

 

3. Zdalna kontrola: home-office dla operatorów maszyn?

Ze względów bezpieczeństwa obsługa maszyn jest często możliwa tylko bezpośrednio na miejscu. Mimo tego wiele zadań w ramach monitorowania sprzętu i optymalizacji można realizować zdalnie. zenon oferuje elastyczne opcje zdalnego monitorowania, ewaluacji i kontroli — zarówno z poziomu komputera w domowym biurze, jak i „w locie” w urządzeniu przenośnym.

 

4.  „Dzisiaj piekę, jutro warzę”

Trwająca obecnie pandemia pokazała, jak ważna dla firm jest możliwość szybkiej modyfikacji działań produkcyjnych. Czy to z powodu silnych wahań zapotrzebowania, czy wskutek niewydolności łańcucha dostaw. Dodatkowo firma może zadecydować o przejściu na wytwarzanie towarów związanych z kryzysem — na przykład środków dezynfekujących zamiast alkoholu albo respiratorów zamiast silników samochodowych. Gdy pandemia osłabnie, ta zwinna i modułowa elastyczność wytwarzania różnych produktów końcowych będzie jeszcze ważniejsza.

zenon wspomaga szybkie przezbrojenie maszyn i sprzętu. Obejmuje to rutynowe procesy zmiany sprzętu, krótkoterminowe regulacje i modułowe koncepcje produkcyjne.

Z modułem zenon Recipe Administration bardzo łatwe jest także edytowanie i zapisywanie dowolnej liczby zestawów parametrów. Ułatwia to wdrażanie szybkiej procedury zmiany wytwarzanego produktu. Użytkownik przesyła wartości do poziomu procesu za naciśnięciem przycisku, co pozwala na wprowadzenie daleko idących zmian w systemie. zenon oferuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa oraz kompleksowe zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu. Możliwe jest kontrolowanie, monitorowanie i rejestrowanie zarówno dostępu do receptur, jak i podgląd ich realizacji. Dzięki modułowi zenon Batch Control menadżerowie procesów mogą intuicyjnie tworzyć i dostosowywać receptury do potrzeb bez potrzeby posiadania wiedzy z zakresu programowania, używając wyłącznie intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Rezultatem są mniejsze koszty i większa elastyczność z zachowaniem bezpieczeństwa procesów i ciągłości receptur.

 

5. Szybkość i bezpieczeństwo

Infrastruktury o krytycznym znaczeniu, obejmujące rozbudowane sieci komunikacyjne, są szczególnie podatnymi i atrakcyjnymi celami ataków cybernetycznych. Udany atak stanowiłby poważne zagrożenie. Firma COPA-DATA posiada certyfikat zgodnie z IEC 62443 — normą bezpieczeństwa w przemysłowych sieciach komunikacyjnych. Określa ona ramy optymalnego zabezpieczenia automatyzacji przemysłowej i systemów kontroli procesu oraz ciągłego podnoszenia ich bezpieczeństwa.

Redundancja jest kluczowym czynnikiem zapewniającym niezawodność infrastruktur o krytycznym znaczeniu. zenon zapewnia pełną redundancję i maksymalną spójność danych, dzięki czemu żadne dane nie zostają utracone i gwarantowana jest nieprzerwana eksploatacja. Dzięki funkcji Hot Reload klienci mogą przesyłać zmiany do modułu Runtime w trakcie wykonywania operacji i ładować je bez konieczności ponownego uruchamiania — wszystko to przy pomocy natywnego web clienta.

Optymalizacja kosztów i większa wydajność

W dynamicznych i niepewnych czasach dynamicznie zmieniających się warunkach ekonomicznych wszystkie podmioty skupiają się na redukcji kosztów produkcyjnych. Aby umożliwić szybkie podejmowanie trafnych decyzji, potrzebna jest możliwość porównywania maszyn, sprzętu i lokalizacji na podstawie solidnych danych z różnych lokalizacji i poziomów hierarchii. W tym celu system zarządzania danymi energetycznymi (EDMS) bazujący na platformie zenon umożliwia klientom identyfikację słabych punktów. Dzięki raportom dotyczącym zużycia, kluczowym wskaźnikom wyznaczanym w czasie rzeczywistym i powiązaniu z realnymi wynikami procesu produkcji, zenon pomaga klientom w znalezieniu potencjałów optymalizacji.

 

Właściciele i inżynierowie projektów mogą zyskać dodatkowe oszczędności z oprogramowaniem zenon, dzięki automatyzacji procesów inżynieryjnych. Przez stosowanie najlepszych praktyk możliwe jest tworzenie i dystrybuowanie projektów w oprogramowaniu zenon częściowo lub w pełni automatycznie. Pozwala to firmom na wydajniejsze inwestowanie zasobów w przyszłe projekty, w tym zrównoważony rozwój i cyfryzację, co pozwala na zwiększenie przewagi nad konkurencją.

 

 

Dodatkowe informacje o wyżej opisanych aplikacjach i opcjach platformy zenon można znaleźć pod następującymi linkami:

 

1. Smart Checklist

Rejestracja danych elektronicznych z pomocą oprogramowania zenon
Jak gromadzenie danych produkcyjnych zwiększa wydajność i usprawnia naukę
Paper on glass technology simplifies and optimizes testing processes (EN)

 

2. Multi-user

Collaborative Engineering (EN)

 

3. Zdalna kontrola

Efficient Project Maintenance (EN)
Multi-Project Administration (EN)

 

4. Zarządzanie recepturami / parametryzacja zamiast programowania

Zarządzanie recepturami
Setting parameters instead of programming (EN)

 

5.Bezpieczna komunikacja
Redundancy – simple and effective (EN)

 

Masz pytania dotyczące sposobu uodpornienia projektów i sprzętu na kryzys dzięki oprogramowaniu zenon? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem COPA-DATA lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres sales.pl@copadata.com.

 

Wróć