Skontaktuj się z Ekspertem

06.09.2017

|

zenon Energy Edition: innowacyjne oprogramowanie odpowiadające na potrzeby cyfryzacji branży energetycznej

zenon Energy Edition to oprogramowanie dedykowane dla automatyki elektrowni i podstacji, pozwalające spełnić szczególne wymagania inteligentnej, cyfrowej branży energetycznej. Najnowsze usprawnienia, takie jak moduły Command Sequencer i Process Recorder poprawiają ergonomię i automatyzację dostaw energii.

Oprogramowanie zenon oferuje klientom z sektora prywatnego oraz sektora energii i infrastruktury publicznej nowoczesny system mający wiele obszarów zastosowań. Rozwiązanie od firmy COPA-DATA obsługuje m.in. automatyzację podstacji, elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Służy przede wszystkim do monitorowania i optymalizacji sieci elektroenergetycznych, łączenia systemów magazynowania energii oraz kontroli urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej.

 

Oprogramowanie zenon jest szczególnie często wykorzystywane w projektach automatyzacji podstacji. Technologia zenon jest stosowana do pracy na miejscu (HMI), w centrum kontroli (SCADA) czy poprzez gateway. Opracowujemy także własne rozwiązania komunikacyjne na potrzeby ważnych międzynarodowych standardów, takich jak IEC 61850 (wydanie 2), IEC 60870, IEC 61400-25, DNP 3, Modbus Energy czy ICCP. Umożliwia to szybki rozwój i optymalne utrzymanie sterowników.

 

Najnowsze usprawnienia oprogramowania zenon Energy Edition

 

Łatwość konfiguracji, testowania i wykonywania sekwencji poleceń

Nowy moduł Command Sequencer jest zintegrowany z oproramowaniem zenon w celu uproszczenia konfiguracji, testowania i wysyłania sekwencji poleceń. Pozwala to operatorom poprawić wydajność, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii. Konfiguracja sekwencji poleceń automatyzujących pracę podstacji odbywa się w przyjaznym dla użytkownika edytorze. Pojedyncze polecenia są w prosty sposób układane w sekwencję jedno po drugim. Obsługa modułu przez operatorów odbywa się w sposób intuicyjny i nie jest wymagana umiejętność programowania. System można „nauczyć” niektórych sekwencji poleceń. Ponadto można przeprowadzać testy w warunkach symulacji i bezpośrednio wprowadzać zmiany. Nie jest potrzebne programowanie PLC. Gwarantuje to dokładność, wydajność i elastyczność.

 

W pełni identyfikowalne procesy

Nowością jest też moduł Process Recorder. Rejestruje on pełne dane procesowe, które w późniejszym czasie można na żądanie przedstawić w postaci wizualizacji. Pozwala to odtwarzać procesy oraz przewijać je do przodu lub do tyłu krok po kroku, zatrzymując się w dowolnym miejscu. W ten sposób można znaleźć przyczyny błędów, zwiększając efektywność i jakość. Usprawniona identyfikowalność złożonych procesów sieci elektroenergetycznych i podstacji pomaga operatorom utrzymywać niezawodność niezbędnej infrastruktury.

 

Szybkie odnajdywanie statusów i błędów

Od teraz oprogramowanie zenon obsługuje opcję łączenia danych pochodzących z systemów geoinformacyjnych (GIS) i ich wizualizacji. Funkcje GIS editor oraz GIS control pozwalają użytkownikom wyświetlać sieci elektroenergetyczne w narzędziu zenon do wizualizacji wraz z informacjami o położeniu geograficznym. Aktualne statusy, takie jak alarmy, widoczne są bezpośrednio na mapie. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładniej lokalizować statusy i zdarzenia oraz skuteczniej radzić sobie z alarmami.

 

Kolejną nową funkcją oprogramowania zenon jest lokalizacja zwarcia na podstawie impedancji. Przy wykorzystaniu pomiarów impedancji (tj. oporu prądu przemiennego) możliwe jest bardzo dokładne zlokalizowanie błędów występujących w sieci. Pracownicy przedsiębiorstw energetycznych mogą w ten sposób podejmować szybkie i konkretne działania, znacząco zmniejszając przerwy w dostawie prądu.

 

Obszerny przegląd zastosowań oprogramowania zenon w sektorze energetycznym dostępny jest tutaj.

Wróć