Skontaktuj się z Ekspertem

11.02.2019

Podstawa zdigitalizowanej fabryki

Na uczelni FH Vorarlberg, czołowym austriackim uniwersytecie nauk stosowanych, powstaje właśnie cyfrowa fabryka. Firma COPA-DATA jest partnerem projektu już od jego rozpoczęcia. Udzielamy wsparcia w postaci personelu i licencji na oprogramowanie o łącznej wartości 140 tys. EUR.

Cyfryzacja staje się kwestią niecierpiącą zwłoki. Właśnie z tego powodu ściśle współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi oraz uczestniczymy w projekcie „Cyfrowa fabryka” (ang. „Digital Factory”) realizowanym na uniwersytecie FH Vorarlberg. „Współpraca partnerska z uniwersytetem FH Vorarlberg ma ogromne znaczenie strategiczne dla naszego przedsiębiorstwa. Bardzo wysoko cenimy informacje otrzymywane od specjalistów z tej placówki”, mówi Thomas Punzenberger, dyrektor generalny firmy COPA-DATA.

 

Projekt ma na celu wykorzystanie szans płynących z nowoczesnego przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. big data) do stworzenia trwałych modeli zautomatyzowanej produkcji w różnych lokalizacjach. Dużą rolę odgrywają tu aspekty techniczne, organizacyjne i finansowe. Projekt uzyskał zatwierdzenie w listopadzie 2018 r. Wkrótce wdrożone zostaną kolejne kroki.

 

Hans-Peter Ziegler i Reinhard Mayr z firmy COPA-DATA współpracują z Robertem Merzem, profesorem uniwersytetu FH Vorarlberg (patrząc od lewej do prawej) nad projektem cyfrowej fabryki.

 

Oprogamowanie zenon jako centrum zarządzania

 

Rozwiązanie zenon stanowi podstawę oprogramowania wykorzystywanego w placówce badawczej i szkoleniowej. „Nasze rozwiązanie umożliwia połączenie systemów sterowania maszynami ze sobą oraz z kontrolą produkcji”, wyjaśnia prof. Robert Merz, kierownik zakładu badawczego.


Tworzona infrastruktura jest bardzo zbliżona do prawdziwych środowisk produkcyjnych. Oprócz tradycyjnych podzespołów, takich jak obrabiarki i roboty przemysłowe, w skład infrastruktury wchodzi drukarka 3D. Wszystko jest ze sobą połączone, zintegrowane i uwidocznione w oprogramowaniu zenon. W przyszłości rozwiązanie zenon będzie odpowiadać również za przesyłanie danych z/do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa. Dwa zakłady produkcyjne mają zostać połączone za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a polecenia produkcji będą rozdzielane automatycznie w oparciu o takie czynniki jak aktualne możliwości systemu.


Inicjatorzy projektu postrzegają cyfrową fabrykę jako otwarte laboratorium, w ramach którego przedsiębiorstwa działające w regionie mogą współpracować z uniwersytetem FH Vorarlberg nad tworzeniem koncepcji rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową.


Jak dotąd wsparliśmy projekt, oferując kursy szkoleniowe i seminaria dla pracowników uczelni. Przekazaliśmy również 25 licencji na oprogramowanie zenon na potrzeby fabryki i studentów biorących udział w szkoleniach. Odpowiada to finansowaniu w wysokości około 140 tys. EUR. Dołożymy wszelkich starań, aby sprawnie wykorzystać wyniki badań do rozwoju naszych produktów, by móc sprostać bieżącym wyzwaniom związanym z rozproszoną produkcją.

Oprogramowanie zenon stanowi podstawę cyfrowej fabryki powstającej w Vorarlbergu. Wśród innych partnerów i sponsorów znaleźli się między innymi producent obrabiarek EMCO,  roboty przemysłowe Kuka, a także austriacka agencja promocji badań (FFG) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Dowiedz się więcej na temat Digital Factory Vorarlberg