Skontaktuj się z Ekspertem

Copyright

Wszystkie sporządzone przez firmę COPA-DATA teksty, raporty dla mediów i zdjęcia prasowe stanowią wyłączną własność intelektualną firmy COPA-DATA GmbH (COPA-DATA) i wszelkie prawa do nich, w szczególności istniejące prawa autorskie i prawa użytkowania, pozostają w firmie COPA-DATA również wtedy, gdy za taką usługę zostało zapłacone honorarium. Każda osoba trzecia jest uprawniona wyłącznie do wykorzystywania tej własności intelektualnej dla celów redakcyjnych w związku z firmą COPA-DATA i jej produktami. W przypadku przedruku lub publikowania zdjęć obowiązuje odpowiednie oznaczenie z podaniem źródła „COPA-DATA zdjęcie prasowe”. Wyjątki są oznaczone w formie wskazówek w podpisach pod zdjęciami. W przypadku publikacji drukowanych następuje przesłanie jednego egzemplarza obowiązkowego.