Skontaktuj się z Ekspertem

Wszystko działa? - zenon i kolorystyczna prezentacja topologii

Prąd, gaz, olej – cenna energia. Co dzieje się w sieci przewodów i w którym miejscu, które połączenia można uruchomić, gdzie występują problemy? Gdy chodzi o szybkie reakcje, gdy o podjęciu właściwych działań decyduje orientacja, gdy potrzebne są jednoznaczne informacje – najlepiej postawić na Automatic Line Coloring zenon.

Szybko zyskaj rozeznanie

Zaprojektowany wygodnie i przejrzyście w programie do edycji przepływ mediów zostanie automatycznie w przejrzystej formie przedstawiony za pomocą ALC w Runtime. Operator ma stale w polu widzenia przewody, wyłączniki, zawory, generatory, odbiorniki itd. i uzyskuje dokładny obraz tego, co się dzieje.

Zasilanie wieloobwodowe, blokady topologiczne, zabezpieczone zasilanie – zenon ALC stanowi wsparcie dla bezpiecznej obsługi sieci i elementów obwodów elektrycznych w inżynierii procesowej i w elektrycznym rozdziale energii. Dzięki temu niezdefiniowane lub uszkodzone elementy są automatycznie rozpoznawane. W przypadku zwarć lub doziemień funkcja lokalizacji usterek zenona natychmiast zlokalizuje błąd.

Logiczne!

Zenon ALC nie przedstawia po prostu obrazków, lecz samodzielnie oblicza kolorystykę topologii. Dla użytkownika oznacza to, że czas projektowania zostaje znacznie skrócony. Zamiast kolorystycznej prezentacji każdego przewodu z osobna ALC oblicza automatycznie, na podstawie rozmieszczenia elementów w projekcie graficznym, konieczną logikę. Również pojedyncze obrazy elementów instalacji można przedstawić w wygodny sposób.

zenon ALC - kolorystyczna prezentacja topologii

  • Automatyczna i przejrzysta prezentacja przepływu prądu i mediów
  • Zasilanie wieloobwodowe
  • Zabezpieczone zasilanie
  • Blokady topologiczne
  • Elementy topologii – transformator i odłącznik
  • Lokalizacja usterek
CONTACT US