Skontaktuj się z Ekspertem
Kompleksowe gromadzenie
danych produkcyjnych:

Kompleksowe gromadzenie
danych produkcyjnych:

Od paneli HMI przez
systemy SCADA po raportowanie

Maszyny o zbyt dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Wielokrotnie pojawiające się błędy na różnych etapach produkcji. Systemy klimatyzacji potrzebujące niejednokrotnie dodatkowej energii do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczenia. Procesy przeprowadzane w powiązanych instalacjach mogą prowadzić do zakłóceń w przesyle danych. Każdy kto potrzebuje danych do analiz, które będą podstawą optymalizacji, musi być pewien ich poprawności i użyteczności. Wymaga to profesjonalnej koncepcji projektu i odpowiednich narzędzi. W takim przypadku świetnym rozwiązaniem będzie oprogramowanie do gromadzenia danych z instalacji (PDC) zintegrowane z systemem zapewniając pełne wsparcie kompleksowej obsługi danych.

HMI: precyzyjne źródło danych

Panele HMI są doskonałym źródłem zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz w dłuższych sekwencjach. Panele tego rodzaju umożliwiają operatorom maszyn filtrowanie, sortowanie i eksport danych, oferując również możliwość dodawania komentarzy. Pozwala to na bieżące raportowanie błędów wraz z odnalezieniem potencjalnej przyczyny.

 

Ponadto w tym samym czasie, oprogramowanie HMI musi zapewnić, że dane użytkownika nie mogą zostać zmienione. Każda interwencja musi zostać zarejestrowana . Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo źródła informacji.

Mobilne zbieranie danych: uelastycznia, personalizuje i aktualizuje proces gromadzenia danych z zakładu

Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych. Często są one również doskonałą alternatywą w sytuacjach kiedy dane są zbierane zarówno z nośników jak i innych źródeł. Oznacza to iż komputery na których zostały zapisane dane z procesów muszą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi i być w stanie odebrać oraz przetworzyć odpowiednie dane. Oprogramowanie zbierające dane musi obsługiwać komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi różnych systemów.

SCADA: kompleksowe zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych produkcyjnych

Jeżeli dane uzyskane ze wszystkich źródeł, począwszy od HMI poprzez informację z oprogramowania lub sczytywane i spisywane manualnie są zapisywane centralnie w systemie SCADA, operator sprzętu może czerpać z tego różnorodne korzyści. Aby tak było dobrze zintegrowane oprogramowanie SCADA powinno być w stanie łączyć dane z wielu różnych źródeł, aby je przetwarzać i przesyłać do innych systemów.

 

Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych. Często są one również doskonałą alternatywą w sytuacjach kiedy dane są zbierane zarówno z nośników jak i innych źródeł. Oznacza to iż komputery na których zostały zapisane dane z procesów muszą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi i być w stanie odebrać oraz przetworzyć odpowiednie dane. Oprogramowanie zbierające dane musi obsługiwać komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi różnych systemów. Jeżeli dane uzyskane ze wszystkich źródeł, począwszy od HMI poprzez informację z oprogramowania lub sczytywane i spisywane manualnie są zapisywane centralnie w systemie SCADA, operator sprzętu może czerpać z tego różnorodne korzyści. Aby tak było dobrze zintegrowane oprogramowanie SCADA powinno być w stanie łączyć dane z wielu różnych źródeł, aby je przetwarzać i przesyłać do innych systemów. Po pierwsze użytkownicy po naciśnięciu jednego przycisku otrzymują gotowe raporty, które mogą być wykorzystane w różnych formach. Po drugie, urządzenie może zareagować automatycznie po wcześniejszym zdefiniowaniu określonych sytuacji.

 

W przypadku systemu zarządzającego energią, system SCADA może np. automatycznie odłączyć urządzenie z sieci lub aktywować dodatkowe źródła energii jeśli, interpretacja danych operacyjnych w systemie zarządzania energią oznacza groźbę wystąpienia obciążenia szczytowego.

 

Podsumowując; nowoczesne oprogramowanie SCADA może przejąć główną rolę w przetwarzaniu danych.

Gromadzenie , przetwarzanie, raportowanie: najwyższy poziom optymalizacji

Surowe dane zebrane z zakładu są zazwyczaj przetwarzane na specjalnych komputerach posiadających własne oprogramowanie, łączone, i dopiero przekazywane jako wyniki. Przydatność danych otrzymanych w takiej formie zależy od jakości systemów zbierających dane PDC oraz wykorzystywanego oprogramowania.

 

Systemy zbierania danych mogą być identyczne z innymi pracującymi systemami, takimi jak SCADA z wbudowanym raportowaniem. Korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania: jeden interfejs mniej. Ponadto, jeżeli jest to system zarządzania energią, niezbędne wyniki ze zgromadzonych danych mogą być bezpośrednio zaimportowane poprzez system SCADA.

 

Systemy SCADA obsługujące nowoczesne raportowanie dostarczają informacji firmom z różnych branż. Raporty mogą być tworzone szybko i na ogół z różnych danych - zarówno w czasie rzeczywistym jak i raporty historyczne. Można je porównywać – oraz natychmiastowo przesłać do określonych odbiorców.

 

Każdy kto korzysta z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy gromadzenia danych, począwszy od bezpośrednich danych z maszyn i sterowników poprzez mobilną rejestrację danych i kompleksowe przetwarzanie w systemie SCADA do elastycznego raportowania, ma największe szanse odkrycia potencjału optymalizacji,którą może wdrożyć we własnej firmie.