Skontaktuj się z Ekspertem
Precyzyjne gromadzenie
danych z instalacji:

Precyzyjne gromadzenie
danych z instalacji:

Aktualne, spójne i kompletne
dane gwarantujące sukces w optymalizacji
produkcji

Szczegółowe zbieranie danych z instalacji jest podstawowym warunkiem optymalnego zarządzania . Tylko te dane, które zostały szczegółowo i dokładnie zebrane, a następnie odpowiednio skompresowane i zaarchiwizowane mogą być podstawą skutecznych działań optymalizacyjnych. Wszelkie informacje muszą być zbierane na bieżąco oraz transmitowane do systemu w niezmienionej formie. Koordynacja i ich zapis do systemu w czasie rzeczywistym są tak samo ważne jak, bezpieczeństwo kompresji i archiwizacja danych. Rekordy, które są zbierane bezpośrednio przez czujniki i maszyny muszą być gromadzone w ujednolicony sposób . Na przykład, jeśli dane z różnych środowisk systemu mają zostać przetworzone wspólnie. Nawet drobne błędne interpertacje znaczników czasowych lub zła synchronizacja jednostek miary mogą spowodować spowolnienie analizy skutkując deaktualizacją utworzonych procesów optymalizacyjnych.Punktem wyjścia dla każdego procesu optymalizacji jest zapewnienie poprawności danych podstawowych. Nie tylko na początku , ale w całym procesie na przestrzeni wielu lat . Przed pierwszym zebraniem danych konieczne jest określenie rodzaju wymaganych danych, format prezentacji oraz sposób kompresji i i archiwizacji przy zachowaniu jak najwyższej jakości zgromadzonego materiału

Przykłady optymalizacji gromadzenia informacji z instalacji przemyslowych:

 • Optymalizacja wydajności:
  Śruby regulacyjne (nastawniki, regulatory) umożliwiają znalezienie optimum działania danego sprzętu, ich odpowiednie nastawy mogą zostać wyznaczone tylko dzięki żmudnemu procesowi dostrajania z ukierunkowaniem na cel. Oprócz dokładnej strategii i planu realizacji, są nam potrzebne zróżnicowane dane, które muszą być archiwizowane przez dłuższy czas, aby mogły zostać poddane ponownej ocenie, rozmaitym analizom oraz wnioskom.

  Jest to istotny element dla zakładu gromadzącego dane, ponieważ dostęp do tego typu informacji jest możliwy bezpośrednio z maszyn oraz systemów. Musi być to możliwe w czasie rzeczywistym wraz z danymi rejestrowanymi w bardzo krótkich interwałach czasowych z precyzyjnym określeniem czasu rejestracji. Aby to zrobić, dane z poszczególnych urządzeń muszą być zawsze wyraźnie rozdzielone.

 • Zapewnienie jakości:
  Jak wiele partii danego produktu powinno być wyprodukowane według tych samych procedur? To podstawowe pytanie w zakresie zapewnienia jakości. Dla ukierunkowanej optymalizacji jakości w produkcji i dystrybucji produktów oraz energii, jest to zagadnienie bazujące na bardzio szczegółowych analizach. Tylko wtedy można pokazać wzajemne powiązania oraz zachodzące zmiany. Wówczas również mogą zostać wykryte słabe punkty.

  Aby móc to efektywnie realizować wiele indywidualnych danych musi być bezpośrednio dostępnych oraz archiwizowanych przez wiele lat w niezmienionej formie.

 • Dokumentacja techniczna:
  Tworzenie dużych projektów w branży automatyki wymaga dużo czasu , wiedzy i zaangażowania. Dzięki odpowiedniej technologii oraz oprogramowaniu, precyzyjna dokumentacja techniczna projektu może być tworzona bez problemów i praktycznie automatycznie.

  Warunkiem jest aby wszystkie niezbędne dane (z projektu oraz maszyn) były zbierane i poprawiane automatycznie podczas całego procesu.

 • Zarządzanie energią:
  Coraz więcej firm decyduje się na zmianę systemu zarządzania energią na zgodny z normą ISO 50001.Wartości dotyczące zużycia energii oraz wiedza i doświadczenie, pozwalają na optymalizację jej wykorzystania, pozyskiwania oraz lepsze zarządzanie.

  Proces zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 potrzebuje rzeczywistego wsparcia poprzez zautomatyzowane procedury do zbierania i przetwarzania danych z instalacji. Dane powinny być automatycznie rejestrowane i przetwarzane. Oznacza to ukierunkowanie gromadzenia danych przez HMI, specjalne moduły zbierania danych w dedykowanych modułach SCADA, wyspecjalizowane oprogramowanie do przetwarzania danych. W takich przypadkach rekomendowane są systemy i oprogramowania obsługujące normę ISO 50001.

PDC jest priorytetem

Zbieranie danych produkcyjnych to kwestia priorytetowa. Obecnie kierownictwo nie musi martwić się o zbieranie i przetwarzanie danych, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jakość tych danych w dużym stopniu ma wpływ na decyzję zarządu. Dlatego istotnym zadaniem kierownictwa jest sprawdzenie wymagań dotyczących gromadzenia informacji z procesów produkcyjnych oraz kryteriów jak najwyższej jakości.