Skontaktuj się z Ekspertem

Nowe wersje oprogramowania zenon w 2020: zenon 8.20 i zenon Analyzer 3.40

 

zenon Release 2020

Tegoroczna aktualizacja Platformy Programowej zenon ułatwia planowanie procesów i o kolejny krok zbliża się ku pełnej cyfrowej łączności w automatyzacji przemysłu i branży energetycznej. Jeżeli informacje pochodzące z procesów produkcyjnych nie będą prawidłowo analizowane i oceniane, operatorzy urządzeń nie będą w stanie wykorzystać ich pełnego potencjału. W 2020 roku zaawansowane, elastyczne i zautomatyzowane funkcje raportów i analiz będą standardowo dostępne w module zenon Analyzer 3.40.

Fast Facts zenon 8.20

  • Łatwiejsza autoryzacja i uwierzytelnianie
  • Web Engine obsługuje przyczyny alarmów dla modułu zenon Editor
  • Możliwość skalowania projektów zenon przy pomocy technologii Docker w celu oszczędzania zasobów
  • Oszczędność pracy inżynierów dzięki zastosowaniu Smart Objects
  • Kategoryzowanie zdarzeń w CEL i filtrowanie ich odpowiednio do potrzeb


zenon 8.20

Fact Sheet

zenon 8.20

168 KB

Fast Facts zenon Analyzer 3.40

  • Analizy predykcyjne dostosowane do potrzeb dzięki pyZan Library
  • Responsywne nagłówki i stopki z możliwością personalizacji
  • Więcej zmiennych na wykresie XY
  • Więcej filtrów czasu, umożliwiających wykonanie większej liczby przydatnych porównań
  • Nawet 50 szablonów w jednym raporcie


zenon Analyzer 3.40

Fact Sheet

zenon Analyzer 3.40

186 KB

Ulepszenia ogólne

Oprogramowanie zenon 8.20 dostarcza wiele szczegółowych ulepszeń w zakresie autoryzacji i uwierzytelniania. Przykładowo, historia haseł i reguły złożoności umożliwiają łatwe spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Pojawiły się nowe sterowniki obejmujące na przykład, interfejsy Euromap 63 dla wtryskarek. Kolejne dotyczą silnika sieci web obsługującego teraz przyczyny alarmów w sposób zbliżony do edytora, a działanie aplikacji jest jeszcze bardziej niezawodne.

 

zenon działa w platformie Docker

W wersji zenon 8.20 platforma programowa po raz pierwszy działa w platformie Docker. Dzięki technologii kontenerowej Docker usługi i procesy są od siebie odizolowane. Wszystkie potrzebne aplikacje i funkcjonalności są zebrane przez zenon w poręcznym pakiecie, który można uruchomić z poziomu jego własnego systemu plików. W przeszłości możliwe było przechowywanie całej infrastruktury w centralnej lokalizacji przy użyciu maszyn wirtualnych, ale było to niepraktyczne ze względu na wymagane zasoby. Technologia kontenerowa, w szczególności platforma Docker, umożliwia osiągnięcie tego efektu, jednocześnie oszczędzając zasoby. Zwiększa to wydajność i pozwala na prawie nieograniczoną skalowalność. Oprócz tego zapewnia oszczędność, jeśli chodzi o koszty sprzętu, ponieważ kilka środowisk Runtime może działać na jednym serwerze. Dane zenon Runtime są przechowywane w  host systemie i dzięki temu są stale dostępne.

 

 

Większa wydajność planowania projektów dzięki Smart Objects

W zenon 8.20 użytkownicy mogą tworzyć projekty z jeszcze większą wydajnością. Nowe Inteligentne Obiekty (Smart Objects) są czymś więcej niż tylko ulepszeniem edytora. Inteligentne Obiekty w zenon, to grupy powiązanych ze sobą elementów, takich jak ikony, zmienne czy funkcje. Po ich utworzeniu, szablony Smart Objects mogą być wielokrotnie wykorzystywane w projekcie. Do powstających instancji obiektów przypisywane są właściwości zdefiniowane w klasie wyższego poziomu (szablony dla Smart Objects). Wszystkie elementy i linki są generowane automatycznie przez oprogramowanie zenon, a użytkownik może dodatkowo indywidualnie dostosowywać Smart Objects do własnych potrzeb. W związku z tym, że orientacja obiektowa jest mocno zakorzeniona w filozofii zenon, możliwe jest centralne zarządzanie całą zawartością.

 

Kategoryzacja zdarzeń

Aby bardziej dostosować Chronologiczną Listę Zdarzeń (CEL) do potrzeb i zwiększyć jej wydajność, w wersji 8.20 użytkownicy mogą korzystać z funkcji kategoryzacji. Dotychczas wszystkie zdarzenia były prezentowane ze szczegółami, co mogło w niektórych sytuacjach prowadzić do przeciążenia informacjami. Od teraz w nowej wersji wszystkie możliwe zdarzenia można przypisać do jednej lub kilku kategorii. W rezultacie prezentowane są tylko te wpisy, które są istotne dla bieżącej aplikacji. W zenon 8.20 możliwe jest bardziej niezależne edytowanie przypisów w module zenon Editor, a także rozszerzanie listy o własne kategorie. Jedno zdarzenie można przypisać do kilku kategorii. Za pomocą tej funkcji kategoryzacji treść można filtrować niezależnie od języka lub wyświetlacza tekstowego.

 

Proaktywnie, a nie reaktywnie

Biblioteka pyZan Library jest istotną aktualizacją modułu zenon Analyzer 3.40. Nazwa jest połączeniem języka programowania Python i zenon Analyzer, podkreślającym zalety obydwu technologii dla użytkowników w zakresie analiz predykcyjnych. Dzięki tej bibliotece platforma programowa zenon w razie potrzeby przekazuje szczegółowe dane (procesowe) oraz metadane z modułu zenon Analyzer. Użytkownicy mogą ponadto przetwarzać te dane w projektach w formie dostosowanej do własnych wymagań przy użyciu języka Python i pracując poza środowiskiem zenon. Pozwala to użytkownikom na swobodne programowanie i zapewnia wyposażenie sprzętowe na dowolny scenariusz.

 

Grafika raportów w standardach korporacyjnych

Aby umożliwić lepszą personalizację raportów w module zenon Analyzer, styl stopek można dostosować do firmowych standardów. Podobnie, w nagłówkach można swobodnie stosować i wstawiać nie tylko teksty, ale także kolory i grafiki, na przykład logo. Wszystkie indywidualne ustawienia można zapisać w formie szablonów i wykorzystać ponownie w przyszłości. Ponadto w module zenon Analyzer 3.40 możliwe jest dynamiczne dopasowanie szerokości nagłówków i stopek, a raporty są automatycznie dostosowywane do wszystkich formatów.

 

Elastyczny podgląd wykresów

Podgląd wykresu XY w zenon Analyzer 3.40 jest jeszcze bardziej wszechstronny. W poprzednich wersjach raport ten nie pozwalał na utworzenie powiązania między więcej niż dwiema zmiennymi. Nowa wersja umożliwia użytkownikom porównywanie kilku zmiennych na wykresie. Przykładowo, wartości takich zmiennych jak ciśnienie, gęstość lub zużycie energii elektrycznej można ustawić w odniesieniu do temperatury i wyświetlić na wykresie. Zapewnia to nowe możliwości wglądu w procesy produkcyjne. Dodatkowo możliwe jest znaczne zmniejszenie liczby wydruków, dzięki czemu jest to elastyczne, zrównoważone rozwiązanie do raportowania operacji produkcyjnych.

 

Więcej przedziałów czasowych w raportach

zenon Analyzer 3.40 umożliwia użytkownikom użycie dwukrotnie większej liczby filtrów w raporcie. Obecnie obsługiwanych jest 10 okresów czasowych zamiast dotychczasowych pięciu. Ta zmiana została wprowadzona na życzenie klientów. Pozwala udostępnić jeszcze więcej istotnych informacji dotyczących okresów porównawczych na potrzeby podejmowania trafniejszych decyzji. W zenon Analyzer 3.40 rozszerzono także opcje raportowania. W jednym raporcie można wyświetlić teraz 50 szablonów, co znacznie zwiększa zakres dostępnych możliwości dla użytkowników.

 

 

Poszerz bezpłatnie swoją wiedzę!

Dlatego zachęcamy do udziału w naszym bezpłatnym kursie online poświęconym aktualizacji zenon, w którym prezentujemy wszystkie nowe funkcje i ulepszenia dostępne w nowej wersji. Instynktowna praca jest dobra, ale praca oparta na wiedzy jest jeszcze lepsza.

zenon 8.20 Release Information

Poster

zenon 8.20 Release Information

3 MB