Skontaktuj się z Ekspertem

Nowe wersje oprogramowania zenon w 2019: zenon 8.10 i zenon Analyzer 3.30

 

 

Coroczne cykliczne wprowadzanie nowych wersji bazuje na systematycznym harmonogramie wdrażania ulepszonej funkcjonalności oprogramowania zenon. Nowe wersje zapewniają lepszą ergonomię rozwiązań zarówno projektantom, jak i użytkownikom końcowym. Czytaj dalej, aby poznać zalety najnowszej wersji platformy programowej.

 

Szczegółowe informacje dostępowe i przykłady aktualizacji stanowią część bezpłatnego szkolenia-Update Online Training, prezentującego jak przeprowadzić aktualizację zenon. Kliknij tutaj, aby kontynuować.

Fast Facts: zenon 8.10

  • Jeszcze lepsza wydajność
  • Bardziej przyjazna obsługa zenon Editor i zenon Runtime
  • Większa elastyczność procesu produkcji wsadowej
  • Wsparcie dla elementów łączonych (Combined Element) oraz właściwości Released symboli w aplikacjach HTML5
  • Wsparcie elementów łączonych i udostępnionych w Web Engine


zenon 8.10

Fact Sheet

zenon 8.10

152 KB

Fast Facts: zenon Analyzer 3.30

  • Większe bezpieczeństwo i łatwiejsza wymiana danych dzięki modułowi Extended Backup
  • Dostęp do większych zasobów informacji wbudowanej Pomocy 
  • Szybsze i bezpieczniejsze przesyłanie metadanych
  • Niestandardowe szablony do tworzenia zindywidualizowanych raportów

 

Ciągłe ulepszanie wydajności

Podczas przygotowywania wersji oprogramowania zenon 8.10 czerpaliśmy inspiracje z bieżących projektów realizowanych przez klientów, dążąc do spełnienia wymagań i oczekiwań.  Aktualizacje w podstawowych komponentach, poprawione algorytmy i ukierunkowane zastosowanie funkcji buforowania pamięci poskutkowały znaczną poprawą wydajności pracy. Dodatkowo znacznie skrócił się czas uruchamiania  zenon Editor. W odniesieniu do prac inżynieryjnych zenon 8.10 oferuje wykonawcom projektów oszczędność czasu na poziomie nawet 97% podczas masowego przetwarzania np. list zmiennych. To ulepszenie oparto na wydajniejszym grupowaniu lub sortowaniu parametrów zmiennych. W wersji 8.10 zapewniono również wykorzystanie pełnej mocy systemów wielordzeniowych podczas archiwizacji spontanicznej oraz archiwizacji na zdarzenie. Dzięki temu zenon przetwarza obecnie nawet 150 000 zmiennych na sekundę. Wcześniej szybkość pracy wynosiła jedynie 400 zmian wartości na sekundę.

 

Łatwiejszy w obsłudze

W module Extended Trend Module (ETM) dodawanie zmiennych jest teraz możliwe przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść”. W zenon 8.10 użytkownicy mogą dopasowywać ustawienia  krzywej w module zenon Runtime. Kolor osi można przenosić z koloru krzywej (opcjonalnie). Zapobiega to wizualnym pomyłkom podczas przetwarzania osi i krzywych oraz zapewnia lepszą przejrzystość. Opcja odczytu wartości bezpośrednio z krzywej zapewnia te same korzyści. W nowej wersji zoptymalizowano również Industrial Maintenance Manager (IMM). Nowe opcje filtrowania, na przykład filtr czasu lub wyskakujący ekran konserwacji, poprawiają widok i intuicyjność platformy oprogramowania.

 

Jeszcze większa elastyczność produkcji wsadowej

Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność konfiguracji, moduł Batch Control w oprogramowaniu zenon 8.10 oferuje użytkownikom więcej klas jednostek. Użytkownicy mogą teraz tworzyć ogólne receptury i decydować na początku procesu, jakiego sprzętu użyć, bez konieczności przygotowywania osobnej receptury dla każdej jednostki. Ponadto receptury można łatwo wykonywać w innych systemach.  To nowe podejście eliminuje zależność od konkretnych jednostek i pozwala firmom odnieść korzyści wynikające z większej elastyczności w produkcji wsadowej.

 

Usprawnienia silnika Web Engine

W ramach procesu ciągłych ulepszeń unowocześniono cały rdzeń silnika Web Engine. Przejście na biblioteki .NET framework stworzyło silne, niezależne od platformy fundamenty na przyszłość i stanowi krok w stronę jeszcze większych możliwości komunikacji. Dodatkowo poprawiono wydajność w celu sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu na zasoby obliczeniowe. W zależności od liczby elementów i ekranów, Web Engine w oprogramowaniu zenon 8.10 jest trzy- lub czterokrotnie szybszy niż w poprzedniej wersji. Jako że Web Engine obsługuje teraz łączone elementy, wyskakujące okienka należą (opcjonalnie) do przeszłości. Użytkownicy zyskują na licznych nowych opcjach graficznych. Wraz z elementem łączonym (Combined Element), Web Engine obsługuje również udostępnione właściwości (Released Properties). W zenon 8.10 użytkownicy mogą również analizować naruszenia limitów i uruchamiać funkcje obsługiwane przez Web Engine, na przykład możliwość konfigurowalnego ustawiania wartości zmiennych lub przełączania ekranów aplikacji.

 

Ulepszone tworzenie kopii zapasowych danych

Moduł Extended Backup jest od pewnego czasu integralną częścią programu zenon Analyzer, ale gruntowne aktualizacje w wersji 3.30 sprawiają, że teraz jest on wyjątkowo wszechstronny. Moduł obsługuje teraz metadane oraz dane z innych źródeł, np. raporty lub zewnętrzne bazy danych innych firm. Użytkownicy korzystają w ten sposób z dodatkowego bezpieczeństwa dzięki spójności kopii zapasowej danych z wszystkich źródeł. Nowa wersja usprawnia również proces transferu danych do projektów zenon Analyzer zainstalowanych na innych komputerach.

 

Dodatkowe informacje bezpośrednio w zenon Analyzer

Wbudowana Pomoc w nowej wersji działa teraz w ten sam sposób jak w programie zenon. Korzyścią dla użytkowników są dodatkowe informacje dostępne bezpośrednio w zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). Oprócz wartości domyślnej zawierają one, przykładowo, minimalną i maksymalną wartość właściwości. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, można przejść bezpośrednio do pomocy online, w której jest dostępna pełna dokumentacja oprogramowania zenon i zenon Analyzer.

 

Szybka i pełna integracja: Metadata Synchronizer

Nowością w zenon Analyzer 3.30 jest Metadata Synchronizer — niezależny moduł z dodatkowymi funkcjami, będący alternatywą dla kreatora Analyzer Export Wizard. Oprócz większego bezpieczeństwa, Metadata Synchronizer zapewnia nawet 50-krotnie szybsze przetwarzanie niż Analyzer Export Wizard. Metadata Synchronizer jest w pełni zintegrowany z zenon Editor i umożliwia przesyłanie metadanych z zenon bezpośrednio do bazy danych Analyzer Server. Aby zapobiec konfliktom transmisji i zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, w tle nie odbywa się automatyczna kontrola parametrów. Transfer metadanych do serwera Analyzer Server działa na zasadzie wyzwalania operacji. Ta funkcja jest kompatybilna  z oprogramowaniem zenon w wersji 8.10 i wyższych.

 

Zindywidualizowane raporty

Elastyczność i łatwość obsługi, dwie podstawowe cechy Platformy Programowej zenon, są filarami, na których stworzono moduł Custom Themes. Ta funkcja, dostępna po raz pierwszy w programie zenon Analyzer w wersji 3.30, oferuje użytkownikom bogaty wybór opcji do przygotowywania zindywidualizowanych raportów. Zapewnia to łatwą orientację, ponieważ uwzględniane są tylko dane istotne dla konkretnych zastosowań.

zenon 8.10 Release Information

Poster

zenon 8.10 Release Information

2.9 MB