zenon Software Platform

zenon Software Platform

Designed to make your life easier.

zenon to platforma programowa, która sprawia, że inżynieria i zautomatyzowanie procesu produkcji oraz infrastruktury maszyn i urządzeń są niebywale łatwe. Niezależnie od tego, czy pracujesz w sektorze produkcji, czy przemyśle energetycznym, zenon pomoże Ci osiągnąć i utrzymać ambitne cele operacyjne.


Kompleksowe oprogramowanie dla produkcji i energetyki

zenon gwarantuje niezawodne, elastyczne i skuteczne działanie urządzeń. Osoby decyzyjne, inżynierowie i operatorzy w firmach produkcyjnych i dystrybuujących energię są w stanie połączyć wszystkie istotne obszary za pomocą tej kompleksowej platformy oprogramowania — od etapu tworzenia projektu aż do utrzymania. Przekłada się to na znaczny wzrost wskaźnika OEE czyli ogólnej efektywności sprzętu.

Wsparcie dla ludzi

Stosując platformę zenon, wszyscy użytkownicy począwszy od działu produkcji aż do kierownictwa — mogą tworzyć synergię i mieć wpływ na działalność w mierzalny i pozytywny sposób.

Realizacja założeń transformacji cyfrowej

Platforma programowa zenon to jedno zintegrowane środowisko łączące rejestrowanie danych, pracę maszyn i inteligencję biznesową. Pomaga to firmom utrzymać konkurencyjną przewagę w zakresie transformacji cyfrowej.

 

 

zenon dla Twoich wyzwań

 

 

zenon dla Twojej branży

 

 

 

  • pokaż wszystko
  • Analytics/Reporting
  • Visualization/Control
  • Data Management
  • Data Acquisition
  • Engineering

Niezależność od wymagań systemowych

 

zenon został zaprojektowany z myślą o klientach w branży przemysłowej i systemach operacyjnych. Używając przemysłowych baz danych, oprogramowanie zenon bezpiecznie archiwizuje oraz analizuje dane i parametry.

 

Na potrzeby wizualizacji, zenon wykorzystuje technologie sieci web, np. HTML5, aby umożliwić dostęp do pulpitów i raportów za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pozwala to na dostęp do procesów sterowania i monitorowania z dowolnego miejsca, niezależnie od użytego protokołu komunikacyjnego. Rosnąca liczba funkcji peryferyjnych jest również niezależna od komputerów i systemów operacyjnych.

 

Dopasowane rozwiązania

 

Aplikacje zenon są wdrażane przez doświadczonych integratorów systemów, którzy są przeszkoleni, wykwalifikowani i na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę jako członkowie społeczności Partner Community firmy COPA-DATA.

 

Charakterystyczne dla branży klienta projekty, są tworzone w środowisku inżynieryjnym, które jest zintegrowane z zenon Runtime.  Dzięki wielu automatycznym funkcjom tworzenie projektu jest szybkim i prostym procesem, który finalizuje się ustawieniem parametrów. Inżyniering z wykorzystaniem oprogramowania zenon nie wymaga specjalistycznych umiejętności w zakresie oprogramowania. Użytkownicy mają możliwość zintegrowania kodu programu dostępnego w różnych językach programowania i z różnych źródeł, np. oprogramowania do modelowania matematycznego i symulacji.

 

Aplikacje zenon są czymś więcej niż tylko połączeniem wszystkich popularnych przemysłowych systemów sterowania. Zintegrowany sterownik soft PLC IEC 61131-3 oprogramowania zenon Logic, może bezproblemowo zintegrować projekty ze sterownikami PLC tylko na podstawie danych.

 

Korzystając z konwertera WinCC-zenon, inżynierowie projektu mogą zwiększyć wydajność  urządzeń i wyposażyć go w rozszerzone opcje zenon przez konwersję istniejących projektów.

 

zenon spełnia wszystkie kryteria FDA 21, część 11, zapewniając największą możliwą elastyczność w zakresie regulacji prawnych. Dzięki korzystaniu z szablonów i szerokiej gamy kreatorów, rejestrowania danych rozwoju i wersjonowania projektów oraz automatycznego sporządzania dokumentów, oprogramowanie zenon upraszcza walidację projektów w regulowanych przepisami branżach przemysłowych, np. spożywczej i farmaceutycznej.

 

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi symulujących, zenon umożliwia inynierom projektów, testowanie projektów w warunkach rzeczywistych w trakcie ich tworzenia. Nie jest również konieczna obecności sprzętu. Bezpośrednia symulacja z rzeczywistym kodem PLC w warunkach rzeczywistych w zintegrowanym środowisku IEC 61131-3 poprawia bezpieczeństwo i przyspiesza datę oddania do użytkowania.

Skalowalność i interdyscyplinarność

 

zenon jest wysoce skalowalny. Ułatwia to tworzenie projektów każdej skali, od pojedynczej maszyny aż do całej firmy, włączając w to wszystkie systemy. zenon jest systemem obiektowym pozwalającym na efektywne tworzenie projektów dzięki wykorzystaniu istniejących zasobów. Ponadto różne projekty mogą być łatwo synchronizowane, zarówno w poziomie i w pionie, z nadrzędnym projektem lub bez niego.

 

W efekcie użytkownicy mogą z łatwością tworzyć interdyscyplinarne rozwiązania, np. w zakresie automatyzacji produkcji dyskretnej i procesowej lub energii i technologii budowlanej. Oprogramowanie zenon dysponuje rozbudowanymi opcjami w zakresie integracji ergonomicznej i aktywacji różnych infrastruktur sieciowych oraz wydajnego zarządzania wieloma projektami.

Otwartość i integracja

 

Bogata lista otwartych interfejsów i natywnych sterowników oprogramowania zenon ułatwia integrację różnych urządzeń  i systemów sterowania. Sprzyja to komunikacji między maszynami i urządzeniami oraz integruje poziom produkcyjny i biznesowy.

 

Oprogramowanie zenon obsługuje otwarte standardy komunikacyjne, np. OPC UA lub MQTT, a także standaryzowane interfejsy, np. te z systemami ERP, takie jak SAP. Usprawnia to integrację z łańcuchem tworzenia wartości i wspiera konwergencję IT i OT. zenon Web Server pomaga ładować projekty w intranecie i Internecie bez wcześniejszej adaptacji. Silnik sieci web służy jako uniwersalny mechanizm przesyłu danych z/ i do systemów zewnętrznych.

Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

 

W związku ze stałym wzrostem ilości danych oprogramowanie zenon optymalizuje zasoby sprzętu i systemu dzięki funkcji inteligentnego przetwarzania danych. Zapewnia to wysoką wydajność przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zakupu dodatkowego sprzętu.

 

Oprogramowanie zenon od początku do końca gwarantuje ochronę przed utratą danych oraz nieupoważnionym dostępem dzięki kompleksowemu pakietowi zabezpieczeń: od szyfrowania do uwierzytelniania, podpisania pliku, interfejsów z certyfikacją bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami w celu spełnienia wymogów FDA. W efekcie oprogramowanie zenon może być częścią istniejących procedur bezpieczeństwa.

Łatwa interakcja człowiek-maszyna

 

Oprogramowanie zenon wspiera swoich użytkowników - operatorów i osoby decyzyjne poprzez zwizualizowanie nawet złożonych systemów i procesów w przejrzysty sposób. Ponadto wspiera podejmowanie decyzji dzięki prezentacji danych i procesów i umożliwia bezpośrednią interwencję w przypadku problemów.

 

Dzięki zenon, operatorzy mogą sterować i monitorować stan sprzętu w preferowanych językach i jednostkach miar. Pozwala to producentom eksportującym maszyny i zakładom produkcyjnym na tworzenie projektów do użytku na całym świecie za pomocą jednego, uniwersalnego projektu. Ponadto dzięki technologii zenon Chameleon Technology, ergonomiczne sterowanie maszyną i systemem elastycznie dostosowuje się do indywidualnych wymagań poszczególnych operatorów.

 

Szeroki zakres opcji graficznych oprogramowania zenon zapewnia doskonałą użyteczność w działaniu systemów operacyjnych. Obejmują one obsługę za pomocą technologii multi-touch, animowanych obrazów procesu i ''world-map”, służących jako pomoc w nawigacji wielu elementów sprzętowych i całych zakładów.

 

Oprogramowanie zenon udostępnia narzędzia do łatwej i bezpiecznej kontroli złożonego sprzętu i procesów produkcyjnych przy niewielkiej bezpośredniej interwencji. Jako kalendarz zakładowy - moduł optymalnego planowania produkcji zenon Production & Facility Scheduler, kontroluje systemy i procesy produkcyjne na podstawie daty, godziny, zdarzenia i statusu produkcji. Zarządzanie recepturami ułatwia edycję i zapisywanie dowolnej liczby zestawów parametrów, a Recipe Group Manager umożliwia zarządzanie recepturami w złożonych grupach.

 

Dzięki oprogramowaniu zenon kontrola i dokumentacja mogą opierać się na informacjach dotyczących poszczególnych zmian. Następnie dane mogą być wykorzystywane do obliczania kluczowych wskaźników wydajności i sporządzania raportów. Silnik przepływu pracy zintegrowany z platformą oprogramowania prowadzi operatorów przez zdefiniowane wcześniej przepływy pracy. Zintegrowane nagrywanie dokumentuje w sposób ciągły realizację wszystkich procesów.

Pełny zakres informacji na wszystkich poziomach

 

Od HMI do poziomu zarządzania — zenon zapewnia spójne zbieranie, ewaluowanie i prezentowanie danych. Dzięki takim funkcjom jak Report Generator, Report Viewer, Archive Revision, Extended Trend Monitor i rozszerzonym funkcjom analitycznym użytkownicy mogę cieszyć się szybkim i przejrzystym obrazem nawet najbardziej złożonych współzależności. Funkcje analityczne oprogramowania zenon sięgają od prostych obliczeń kluczowych wskaźników wydajności, po kompleksowe analizy w procesach statystycznych lub predictive na podstawie danych historycznych i/lub danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Pomaga to użytkownikom — od operatorów maszyn po najwyższych pracowników kadry zarządzającej — uzyskać wszystkie niezbędne informacje, niezbędne do podejmowania szybkich i właściwych decyzji.

 

We wszystkich systemach i obiektach oprogramowanie zenon oferuje szeroki zakres opcji modelowania i kontekstualizowania danych oraz definiowania i wykorzystania metadanych, np. partie, przesunięcia, klasy alarmów/zdarzeń i przyczyny błędów.

 

Funkcja alarmu i chronologiczna lista zdarzeń oprogramowania zenon zapewniają wszystkie niezbędne narzędzia do wykrywania błędów i ich przyczyn oraz konsekwentnego reagowania. Jest ono również w pełni kompatybilne z obowiązującymi standardami, np. FDA 21 CFR, część 11. Industrial Performance Analyzer oprogramowania zenon zapewnia szybki podgląd komunikatów alarmowych. Pomaga to w statystycznej analizie danych alarmów i wydajnej wizualizacji danych.

 

Bez względu na lokalizację personel obsługujący i osoby decyzyjne otrzymują komunikaty alarmowe lub informacje systemowe za pośrednictwem modułu zenon Message Control. Mogą na nie reagować, używając aplikacji Notifier App.

 

Smart Checklist zastępuje listy w formie papierowej, pomagając w ten sposób w zredukowaniu nakładu pracy i liczby błędów oraz ułatwiając przechowywanie, zarządzanie danymi i procesy testowania.

 

Dzięki oprogramowaniu zenon, sprzęt może być mapowany i integrowany wraz z powiązanymi metadanymi w celu zarządzania. Na przykład cyfrowy bliźniak może być mapowany przy użyciu danych procesowych. Asset Management w oprogramowaniu zenon umożliwia wydajną konserwację i zapewnia wsparcie przez cały cykl życia sprzętu.

 

Solidny i przyszłościowy

 

Podczas pracy, oprogramowanie zenon zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa operacyjnego i dostępności systemu dzięki swojej stabilnej platformie, a także zasobom zapisującym dane i strukturom programującym.

 

Technologia sieciowa platformy oprogramowania zapewnia ciągłą i cykliczną redundancję, zapewniając maksymalną dostępność systemu przy pełnym bezpieczeństwie danych i braku przestojów.

 

Konserwację, rozwiązywanie problemów i tworzenie zindywidualizowanych aplikacji można zakończyć w środowisku programistycznym przez proste ustawienie parametrów. zenon Diagnosis Server i moduł zenon Process Recorder zapewniają możliwość śledzenia przebiegu błędów i problemów po ich wystąpieniu oraz analizę nieprawidłowego działania. Nowe lub zmodyfikowane funkcje są ponownie ładowane w trakcie działania przez funkcję Hot Reload — bez konieczności ponownego uruchamiania.

 

zenon jest ciągle ulepszany i rozwijany, ale zachowanie kompatybilność między wersjami zawsze będzie priorytetem. Oznacza to, że platformę można z łatwością adaptować do zmodyfikowanych procesów biznesowych i konserwować w prosty sposób przez cały cykl życia sprzętu.

 

Insights

W corocznych aktualizacjach, oprogramowanie zenon oferuje unikalne funkcje. Dowiedz się więcej o najnowszych zmianach.

Know today, which part might be broken tomorrow? Forward thinking maintenance makes this possible. More efficient production with predictive maintenance.

IoT oraz IIoT to dwie wiodące technologie w cyfrowej rewolucji. Poznaj sposób ich działania i dowiedz się, jak możesz wykorzystać ich możliwości dzięki Platformie Oprogramowania zenon.

System SCADA bazujący na zenon optymalizuje procesy, steruje procesami i wspomaga podejmowanie decyzji dzięki pobieranym danym.

Panel HMI bazujący na zenon ułatwia komunikację z maszynami i pozyskiwanie danych operacyjnych ze sprzętu i budynków.

Customized HMIs offer ergonomics for machine operators in smart factories.

Wdrożenie systemu zarządzania danymi energetycznymi zgodnego z normą ISO 50001 z platforma oprogramowania zenon.