zenon pracujący jako DNP3 master/slave

Wysoce wydajna i bezproblemowa komunikacja dzięki zenon

Protokół telekontroli DNP3 – Distributed Network Protocol (Protokół Sieci Dystrybucyjnej) – jest uznanym standardem używanym przez dostawców energii elektrycznej w wielu miejscach na świecie. Protokół DNP3 jest wykorzystywany do komunikacji i przesyłu danych między systemami sterowania (nadzoru) używanymi w elektroenergetyce, a urządzeniami znajdującymi się w stacjach elektroenergetycznych. zenon oferuje kompleksowe wsparcie dla protokołu DNP3 i może pracować jako DNP3 master i DNP3 slave. Podczas pracy jako DNP3 master, zenon wysyła zapytania o konkretne dane do jednostki pracującej jako slave. W przypadku pracy jako slave zenon otrzymuje zapytania od urządzenia master po czym wysyła dane o które zapytał master.

Kombinacja norm: DNP3 lub IEC 61850

DNP3 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w systemie energetycznym w Stanach Zjednoczonych, jednakże europejski standard IEC 61850 jest coraz częściej określany mianem przyszłości komunikacji lokalnej. Standardy IEC są coraz powszechniej stosowane. Złożoność systemów powoduje stały wzrost zapotrzebowania na kombinację kilku standardów (np. DNP3 i IEC 61850). W związku z tym należy przystosować systemy kontroli procesów do nowego wyzwania: bezproblemowej i unormowanej równoległej wymiany danych zarówno lokalnie jak i na duże odległości.