Moduł zenon Historian – wsłuchaj się w głos produkcji

Przyszły sukces opiera się na solidnych filarach historii. Jednym z takich filarów jest moduł zenon Historian. W branży farmaceutycznej i biomedycznej rejestrowanie informacji o procesach ma zasadniczy wpływ na wszelką działalność produkcyjną. W związku z tym gromadzenie i archiwizacja danych nabierają szczególnego znaczenia.

 

Moduł zenon Historian

Dzięki natywnym sterownikom komunikacyjnym, uwzględniającym standardowe protokoły branżowe, moduł zenon Historian może łączyć się z dowolnym systemem przemysłowym. Zaawansowane funkcje łączności pozwalają zestawiać ze sobą różne systemy i sprzęt procesowy, w tym między innymi systemy MES (ang. Manufacturing Execution System), systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) i inne bazy danych. Aby zintegrować moduł zenon Historian z istniejącą infrastrukturą, nie jest potrzebne wprowadzanie w niej jakichkolwiek zmian. Natywne sterowniki nawiązują połączenie z innym systemem bez konieczności jego modyfikacji. Dla sektora farmaceutycznego jest to sporą zaletą, gdyż zatwierdzone procesy mogą pozostać niezmienione.

Intuicyjne obrazowanie złożonych informacji

Dzięki stale gromadzonym danym uzyskiwaną wiedzę można łatwo zobrazować. Pulpity zapewniające przegląd zakładu lub szczegółowe ekrany procesów prezentujące informacje o alarmach i zdarzeniach to tylko część oferowanych funkcji.

 

Rozszerzenie funkcjonalności modułu zenon Historian w chmurze

Ponadto możliwe jest rozszerzenie obszernej architektury archiwizacji w chmurze. W ten sposób o zenon Historian staje się ergonomicznym rozwiązaniem z zakresu tzw. Big Data. Wykorzystuje wówczas konwencjonalną, natywną technologię archiwizacji w obrębie łatwo dostępnego globalnego systemu.

 

W niniejszym artykule można znaleźć szczegółowe informacje na temat możliwości modułu zenon Historian oraz dowiedzieć się, jak pomaga ono uzyskać dostęp do informacji kryjących się w danych produkcyjnych.

CONTACT US