Paper on Glass i 
zenon Batch Control

Paper on Glass i
zenon Batch Control

Unikanie kosztownych
pomyłek dzięki
wykorzystaniu
urządzeń mobilnych.

Branża farmaceutyczna wciąż bazuje na papierowej dokumentacji i drukowanych formularzach. Jednak przyczynia się to do powstawania błędów i generuje dodatkowe koszty. Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych w produkcji leków, pomyłek można uniknąć już we wczesnym etapie.Pharma Paper on Glass

IU Magazine Article

Pharma Paper on Glass

2.4 MB

Paper on Glass i Batch Control

Aplikacja Paper on Glass wraz z zenon Batch Control pozwalają zautomatyzować proces oparty o papierową dokumentację, mimo że sam w sobie pozostaje niezmieniony. To nowe podejście do pracy jest także efektywne, jeśli chodzi walidację. Tak naprawdę zmienia się tylko „interfejs” użytkownika, bez zmian w cyklu produkcyjnym i procesie walidacji.

 

Zalety Paper on Glass

Użytkownik dostaje dokładne instrukcje dla każdego stanowiska, predefiniowane operacje i wytyczne ds. bezpieczeństwa. Błędom można zapobiegać z wyprzedzeniem. Raporty, dokumentacja oraz inne narzędzia wspierające ewaluację, mogą być tworzone w czasie rzeczywistym, równolegle z produkcją. W przypadku dokumentacji papierowej, jej tworzenie może potrwać miesiące i pochłonąć wiele pieniędzy.

Przegląd zalet Paper on Glass:

  • Sprawdzanie wyników w czasie rzeczywistym
  • Krótszy czas szkolenia operatorów
  • Powtarzalność partii produkcyjnych
  • Raporty z produkcji dostępne natychmiast
  • Redukcja kosztów