Skontaktuj się z Ekspertem
ISO 50001 zwiększa możliwości przemysłu motoryzacyjnego

ISO 50001 zwiększa możliwości przemysłu motoryzacyjnego

Informacje dotyczące wrdożenia Systemu Zarządzania Energią zenon

Niższe koszty energii oraz mediów, a także kontrola zużycia materiałów, stanowią podstawę w drodze do sukcesu. Z tego względu, nowa norma ISO 50001 standards for effective energy and resource management okazuje się być niezwykle praktyczna i stawia nowe wyzwania. Kontrolowanie kosztów energii, w myśl zasad zawartych w tej normie, umożliwia wsparcie ze strony instytucji rządowych. Poza tym skuteczne zarządzanie energią pozytywnie wpływa na środowisko, a tym samym na wizerunek danej firmy.Energymonitoring

White Paper

Energymonitoring

756 KB

Co standard ISO 50001:2011 może zaoferować przemysłowi motoryzacyjnemu?

Niniejsza norma nie tylko odpowiada na pytanie, jakie możliwości daje nam system zarządzania energią. Przedstawia również konkretne dane techniczne oraz instrukcje ułatwiające wdrożenie tego systemu. Poza kierownictwem firmy, które jest odpowiedzialne przede wszystkim za wyznaczenie realnych do osiągnięcia celów oraz środków kontroli, konieczne jest również zaangażowanie możliwie jak największej ilości pracowników firmy zaangażowanych we wdrażanie i kontrolę systemu.

 

Równie ważne jest osiągnięcie zrównoważonego bilansu. Nie chodzi wyłącznie o to, by włączyć do tego celu jak największą liczbę pracowników, ale przede wszystkim należy starać się uzyskać równowagę pomiędzy postawionym celem a sposobem redukcji zużycia energii. Zastosowane środki nie mogą niekorzystnie wpływać na jakość ani na ilość produkcji. Co ważne, wygenerowane dane należy poddać dogłębnej analizie w procesie ciągłym, a następnie konieczna będzie synteza potencjału optymalizacji.

 

Zasadnicza część normy ISO 50001 certification została zaczerpnięta z ISO 9001 (systemy zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskiem), w których zaprezentowano cykl PDCA:

  • Planowanie: Zapoznanie się z istniejącymi uwarunkowaniami i wyznaczanie celów oraz planów działania w oparciu o wskaźniki przewidywanej mocy wyjściowej (ENPI).
  • Zastosowanie: Wprowadzenie w życie nakreślonych planów.
  • Kontrola: Pomiar uzyskanych wyników, kontrola, rejestracja i ocena.
  • Działanie: Nacisk na pozytywne aspekty oraz wdrażanie rozwoju w całym systemie organizacyjnym i w różnych działach firmy.

Idealne wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zenon

Elementy składowe zenon Product Family sprawdziły się w praktyce jako czynniki idealnie nadające się do optymalnego zastosowania systemu EMS. Zwłaszcza zenon Supervisor, zenon Logic oraz zenon Analyzer stanowią perfekcyjne połączenie. Przy ich użyciu można uzyskać, analizować oraz przetwarzać dużą ilość danych – gotowych do wykorzystania podczas prezentacji – z czynności procesowych oraz czynności prowadzonych w czasie rzeczywistym z niemal wszystkich czujników, elementów PLC, maszyn i sprzętu.

 

 

Więcej informacji na temat normy ISO 50001 oraz produktów zenon można znaleźć tutaj:

ISO 50001 - Implementacja Energy Data Management System z zenon

ISO 50001 w branży Food & Beverage

Zarządzanie Energiąw branży Pharmaceutical