zenon Analyzer
w przemyśle motoryzacyjnym

zenon Analyzer
w przemyśle motoryzacyjnym

Inteligentna optymalizacja

Informacje z Procesu Produkcji

Posiadanie wiarygodnych informacji o aktualnych parametrach procesu produkcji jest kluczem do sukcesu w branży motoryzacyjnej. Trafność podejmowanych decyzji jest ściśle związana z wiarygodnością posiadanych danych.

 

zenon umożliwia kontrolę danych z systemów sterowania zakładami produkcyjnymi, a zenon Analyzer umożliwia analizę tych danych za pomocą wiarodajnych raportów. Umożliwia to przetwarzanie danych ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Możliwości Kompleksowej Analizy

zenon Analyzer gromadzi dane z różnych źródeł i wyświetla je w postaci wykresów wysokiej jakości zbiorczych informacji. Można je wykorzystać m.in. do łatwego porównywania danych rzeczywistych i historycznych. Dostęp do analizy statystycznej i kalkulacji danych produkcyjnych można uzyskać przy jednym kliknięciu myszy.

 

Platforma programowa zenon oferuje wiele dostępnych raportów, które są gotowe do użycia. Mogą one zostać łatwo dostosowane do konkretnych wymagań.. Możliwości praktycznego wykorzystania raportów w procesie produkcji są zróżnicowane, począwszy od analizy statystyki alarmów, czasu, cykli, jakości aż do analizy danych produkcyjnych.