Zarządzanie energią w branży Automotive

Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie równowagi ekologicznej, zarządzanie energią w branży Automotive stanowi poważne wyzwanie:

  • Wymogi prawne i normy koncentrują się coraz bardziej na ochronie środowiska (np. ISO 50001).
  • Koszty energii drastycznie rosną. Wzrost kosztów energii o 25% od 2005 roku mówi samo za siebie. Ponadto, w nadchodzących latach przewidywany jest dalszy wzrost cen. Pomimo bardzo rozbieżnych prognoz w ciągu najbliższych 10 lat, szacowany jest wzrost cen energii elektrycznej nawet o 30%.
  • Aby zachować konkurencyjność należy efektywnie wykorzystywać zasoby.

 

Zalety Systemu Zarządzania Energią są oczywiste: Koszty zużycia energii i zasobów znacznie spadają!Energymonitoring

White Paper

Energymonitoring

756 KB

Wkład zenona w System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001

Norma ISO 50001 dotycząca systemów zarządzania energią to gorący temat, który w ostatnim roku gwałtownie podniósł liczbę nowych certyfikacji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że certyfikacja ta bazuje na wymogach prawnych i wsparciu rządowym.

Podstawą normy ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzania energią jest proces ciągłego udoskonalania i kontroli. Osiągniesz swój cel, używając modelu Zaplanuj - Zastosuj - Sprawdź - Działaj (PDCA), który wymaga kompleksowego zarządzania danymi energetycznymi.

W rezultacie na taką certyfikację należy poświęcić dużo cennego czasu, w szczególności w obszarze zbierania danych energetycznych. Kierownicy produkcji raportują, że 80% swojego czasu muszą poświęcać na pomiar zużycia energii i pozostaje im niewiele czasu na ich właściwą pracę.

To dowodzi, jak ważne jest maksymalne ograniczenie tego czasu. Redukcja ta możliwa jest za pomocą rozwiązania od COPA-DATA. zenon Product Family gromadzi i analizuje dane oraz wspiera użytkownika w optymalizacji zużycia energii.

enon zapewnia wiarygodne oraz efektywne gromadzenie i analizowanie danych.

 

Więcej informacji dotyczących wsparcia zenon w zarządzaniu energią można znaleźć w niniejszym White Paper.

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na nasz adres: automotive@copadata.com

CONTACTE OS NOSSOS ESPECIALISTAS