Wdrożenie aplikacji Food & Beverage:

Automatyka procesów przynosi wymierny i stale rosnący sukces

##IMAGE1;center###

 

Częstsze wykorzystywanie usprawnień w procesie produkcyjnym powoduje szybszą amortyzacje poniesionych kosztów. Ta prosta "zasada" jest prawdziwa szczególnie w przypadku złożonych procedur i długoterminowego rozwoju związanego z automatyzacją procesów przemysłowych. Każdy, kto pracuje dla producenta spożywczego posiadającego więcej niż jeden zakład produkcyjny, będzie w pełni świadomy tego, jak ważna jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania wcześniej stworzonych projektów.Automatic Engineering

White Paper

Automatic Engineering

420 KB

Możliwość wielokrotnego zastosowania projektów dla wielu linii produkcyjnych powoduje, że poniesione koszty szybciej się zwracają. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku systemu zarządzania linią pakowania produktów (PLMS), który wpływa w zasadniczy sposób na wydajność procesu. Zalety systemu PLMS są oczywiste:

 

  1. Szybsza, a w związku z tym, bardziej opłacalna implementacja
  2. Szybciej osiągalna rentowność inwestycji (ROI)
  3. Doskonałe zarządzanie wieloma zakładami produkcyjnymi

Standaryzacja powszechnie używanych komponentów systemowych może zdecydowanie wpłynąć na sukces wdrażanych aplikacji. Oprogramowanie używane w wizualizacji i kontroli linii pakowania może dzięki temu być użyte do dostosowania linii tak by były zgodne z normami i przepisami. Jednocześnie, musi ono oferować wystarczającą elastyczność w przystosowaniu do wymogów lokalnych. Konfigurowalne oprogramowanie takie jak zenon umożliwia użytkownikom spełnienie obu wymagań. Stosowanie kreatorów w oprogramowaniu na potrzeby automatyki przemysłowej gwarantuje bezproblemowe rozpoznanie nowych urządzeń i włączenie ich w struktury danej aplikacji. Po utworzeniu i skonfigurowaniu kreatora do indywidualnych potrzeb, można go także wykorzystać do wdrożenia aplikacji na każdej kolejnej linii produkcyjnej.

 

Pobierz Białą Księgę, aby uzyskać więcej informacji