ISO 50001 w przemyśle spożywczym

ISO 50001 w przemyśle spożywczym

Produkty zenon jako fundament certyfikowanego standardu zarządzania energią

Zarządzanie energią i zasobami firmy odgrywa coraz większą rolę w systemach przemysłu spożywczego. Rosnące wydatki na energię stanowią coraz większą część kosztów produkcji, natomiast zwiększenie marży i zysku może nastąpić dopiero po redukcji tych kosztów. Dodatkowo, w coraz większej liczbie państw podejmowane są dyskusje dotyczące wprowadzenia regulacji polegających na zapewnieniu lepszej wydajności energetycznej. Równolegle zrównoważone wykorzystanie zasobów odbywa się w oparciu o obowiązujące wytyczne prawne lub wymagania, umożliwiające wsparcie finansowe. Międzynarodowa standard ISO 50001 odgrywa tu zasadniczą rolę.Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Jakie korzyści oferuje norma ISO 50001:2011 przemysłowi spożywczemu?

Nowa norma nie tylko odpowiada na pytanie: "co można osiągnąć poprzez zastosowanie Systemu Zarządzania Energią". Stosowanie się do jej zapisów umożliwia właściwe wdrożenie systemu, gdyż zawiera ona stosowne wytyczne i instrukcje. Kierownictwo firmy musi w sposób przejrzysty ustanowić cele oraz wymagania związane z wdrożeniem systemu oraz, o ile to możliwe, zmotywować wszystkich pracowników do jego wykonania oraz realizacji bieżących procedur.

Nie chodzi tu wyłącznie o decyzje ilościowe lub o zmniejszenie zużycia energii za wszelką cenę, gdyż w ten sposób można doprowadzić do ograniczenia produkcji oraz pogorszenia się jej jakości. Najważniejsze jest prowadzenie analizy danych energetycznych, wykrywanie i wykorzystywanie potencjału optymalizacji oraz miarowe prowadzenie procesu produkcji.

Główna część ISO 50001 certification została zaczerpnięta z opisanego wcześniej cyklu PDCA ujętego w normach ISO 9001 (systemy zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskiem):

  • Planowanie: Zapoznanie się z istniejącymi uwarunkowaniami i wyznaczanie celów oraz planów działania w oparciu o wskaźniki przewidywanej mocy wyjściowej (ENPI).
  • Zastosowanie: Wprowadzenie w życie nakreślonych planów.
  • Kontrola: Pomiar uzyskanych wyników, kontrola, rejestracja i ocena.
  • Działanie: Nacisk na pozytywne aspekty oraz wdrażanie rozwoju w całym systemie organizacyjnym i w różnych działach firmy.

System Zarządzania Energią zenon

zenon Product Family sprawdza się w praktyce jako czynnik optymalnego zastosowania systemu EMS. Dlaczego produkty zenon są doskonałym głównym komponentem systemów zarządzania danymi energetycznymi? Dlatego że:

  • Zapewniają ponad 300 protokołów komunikacyjnych, co umożliwia łatwe zbieranie danych z całej infrastruktury systemu.
  • Umożliwiają obróbkę zebranych danych w czasie rzeczywistym, ich analizę i przetwarzanie oraz archiwizację w różnych formatach, włącznie z formatem SQL.
  • Umożliwiają wyświetlanie informacji w sposób logiczny i przejrzysty.
  • Umożliwiają udostępnianie danych dowolnej liczbie pracowników, również online.
  • Umożliwiają integrację z dowolnym systemem, a intuicyjność systemu pozwala zaoszczędzić na kosztownych szkoleniach.

 

Więcej informacji na temat normy ISO 50001 oraz produktów zenon można znaleźć tutaj:


ISO 50001 - Implementacja Energy Data Management System z zenon

ISO 50001 w branży Automotive

Zarządzanie Energią w branży Pharmaceutical