Standard OMAC PackML: wspólne kształtowanie przyszłości

Obecnie producenci stają przed licznymi wymaganiami, które dotyczą zakładów produkcyjnych i pakujących. Są to m.in. dynamicznie zmieniające się rynki i coraz większa presja związana z szybkim wprowadzaniem wyrobów do obrotu. Wielu producentów musi radzić sobie także ze skomplikowanymi wymaganiami klientów.

Szanse na zwiększenie wydajności produkcji

W radzeniu sobie z tymi wyzwaniami pomocą służy standard PackML (lub inaczej ANSI/ISATR88.00.02-2015 Machine and Unit States: An implementation example of ANSI/ISA-88.00.01).

 

PackML  jest otwartym standardem przemysłowym. Z punktu widzenia technicznego jest to protokół „semantyczny”, gdyż strukturyzuje informacje, jakie mają być udostępniane między urządzeniami do pakowania, liniami pakującymi, a nawet – w duchu Industry 4.0 – rozwiązaniami do przechowywania danych w chmurze. Dzięki zastosowaniu tego standardu można łatwo połączyć maszynę pakującą ze sterownikiem linii lub systemem SCADA, jeżeli również spełniają wymogi PackML. Jest to niezwykle użyteczny standard łączności zarówno dla linii produkcyjnych, jak i pakujących.

 

Standard PackML zapewnia użytkownikom końcowym następujące korzyści:

  •  szybka integracja maszyn w ramach linii
  •  większa przejrzystość danych maszyn przekładająca się na większą produktywność
  •  elastyczność kosztowa

 

Firma COPA-DATA, jako członek OMAC już od 2014 r. bezpośrednio wspiera rozwój PackML.

Wywiad z Arnem Svendsenem, członkiem zarządu OMAC i uznanym ekspertem w dziedzinie systemów zarządzania produkcją (MES) i automatyzacji


W niniejszym wywiadzie z Arnem Svendsenem, członkiem zarządu OMAC, przedstawiamy jego wizję dotyczącą standardu PackML oraz odpowiadamy na pytanie: jak w pełni wykorzystać standaryzację.Interview OMAC PackML-Standardization

IU Magazine Article

Interview OMAC PackML-Standardization

1.5 MB

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI