Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym i napojów z oprogramowaniem zenon

 

Klucz do poprawy jakości

 

Produkcja żywności i napojów wymaga bezkompromisowej jakości produktów. Oprogramowanie zenon zapewnia optymalną kontrolę produkcji i analizę jakości produktów w produkcji seryjnej. Pozwala unikać zmian jakościowych lub błędów w realizacji partii produkcyjnych.Zarządzanie jakością w branży spożywczej...

Solution Leaflet

Zarządzanie jakością w branży spożywczej i napojów z zenon

1.5 MB

Optymalna jakość produktu końcowego wymaga spójności i powtarzalności produkcji seryjnej. zenon oferuje w tym celu rozbudowane moduły Recipegroup Manager oraz Batch Control zgodne z normą ISA-88. Oba są łatwe w obsłudze, zapewniają elastyczność i wsparcie użytkownika w zakresie zarządzania recepturami, tworzenia receptur, realizacji i kontroli receptur oraz analizy produkcji.

 

Zintegrowane zarządzanie jakością

Menedżerowie ds. jakości zawsze mają wgląd we wszystkie aspekty. Mogą tworzyć receptury i procesy oraz monitorować prawidłową realizację receptur za pomocą procedur i parametrów.

Analizy i raporty dotyczące partii są dostępne bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcji. Umożliwia to natychmiastowe identyfikowanie nieprawidłowości lub spadek jakości i ich korygowanie.

Poziomy autoryzacji są tworzone w zależności od pełnionego stanowiska użytkownika. Ponadto system oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i prawa dostępu. Mogą one ograniczać i każdorazowo rejestrować dostęp do receptur, zapewniając w ten sposób ich prawidłowe wykorzystanie.

 

Identyfikowanie spadku jakości na wczesnym etapie

Aby zapewnić najwyższą jakość produktu, wiele parametrów musi być monitorowanych, zwłaszcza w przypadku złożonych procesów. Dzięki szerokim możliwościom komunikacji, oprogramowanie zenon jest w stanie odczytywać i przetwarzać dane z każdego rodzaju maszyny i urządzenia pomiarowego. W trakcie tego procesu system wykrywa wszelkie odchylenia od podanych wartości i je wyświetla. Każdy uprawniony użytkownik w zależności od pełnionego stanowiska otrzymuje niezbędne informacje w czasie rzeczywistym na na komputer PC, panel przemysłowy lub urządzenie mobilne. Dzięki oprogramowaniu zenon dział zarządzania jakością wykrywa odchylenia na wczesnym etapie i może podjąć natychmiastowe działania, zanim wystąpią poważne błędy w procesie produkcji.

 

Precyzyjna analiza błędów

Proces, na przykład produkcja partii, musi być identyfikowalny. Musi być możliwe przetwarzanie jego historii w zrozumiały sposób, nawet po zakończeniu procesu. Oprogramowanie zenon rejestruje szczegółowo przebieg procesu, łącznie ze wszystkimi parametrami, i archiwizuje go.

Do dokumentacji produkcyjnej, zenon dostarcza liczne gotowe raporty, w tym raporty dotyczące Statystycznej Kontroli Procesów (SPC) lub oceny alarmów.

Zintegrowany moduł Process Recorder oferuje zwiększone możliwości analizy błędów i usterek. Rejestruje on procesy w sposób ciągły, a następnie wyświetla je w trybie odtwarzania, podobnie jak odtwarzacz multimedialny. W ten sposób przyczynia się do bardziej szczegółowej identyfikacji i dokładniej analizuje usterki i błędy oraz ich przyczyny.

Oprogramowanie zenon można łatwo zintegrować z innymi systemami, np. z oprogramowaniem do zarządzania laboratorium. Wspólnie zapewniają one bardziej szczegółową dokumentację procesów i służą za podstawę kompleksowego zarządzania jakością. A także, analiza korelacji różnych danych ujawnia przyczyny odchyleń jakości i pozwala na szybkie podejmowanie odpowiednich działań.