Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie linią produkcyjną z pomocą oprogramowania zenon

 

W linii produkcyjnej w przemyśle spożywczym i napojów często stosowane są różne maszyny, instalacje i urządzenia. Dzięki ogromnym możliwościom komunikacji oprogramowania zenon można je wszystkie łatwo integrować i skutecznie obsługiwać. zenon pomaga uniknąć usterek lub awarii poszczególnych komponentów. Pozwala to zapobiegać wyprodukowaniu wadliwych partii i kosztownym przestojom.

 

Linia produkcyjna pod kontrolą

Zarządzanie linią produkcyjną wdrażane z oprogramowaniem zenon informuje zespół produkcyjny o statusie bieżącej partii produkcyjnej, alarmach i zdarzeniach w czasie rzeczywistym i może alarmować w przypadku przewidywanych komplikacji. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze i zapobiega usterkom oraz przestojom, a tym samym stratom produkcyjnym.

 

Czytelne analizy źródłem przejrzystych wyników

W linii produkcyjnej gromadzone są duże ilości danych, które wymagają przetwarzania. Oprogramowanie zenon zawiera funkcje, umożliwiające przetwarzanie bardzo dużych ilości danych. Nie tylko dane produkcyjne, ale również dane dotyczące zużycia energii, alarmów, zdarzeń itp., są gromadzone, analizowane i archiwizowane. Dzięki zintegrowanym narzędziom filtrującym i raportującym, z danych tych można uzyskać maksymalną wartość dodaną. Co więcej, dostępne są wyrafinowane algorytmy, na przykład na potrzeby predicitive maintenance (predykcyjnego utrzymania).

Dostępne są szablony raportów, które można szybko i elastycznie dostosować do własnych wymagań. Są to raporty dotyczące całkowitej efektywności urządzeń (OEE), analizy do zarządzania danymi energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001, jak również do utrzymania lub statystycznej kontroli procesów. Przejrzysta konstrukcja i ograniczenie do najważniejszych punktów zapewniają łatwe zrozumienie raportów.

Analiza danych historycznych jest niezwykle ważna dla optymalizacji wydajności sprzętu. Dostępne są również intuicyjne raporty służące do tego celu, takie jak analizy alarmów, które dostarczają informację o przyczynach alarmów.

 

Informacje dostosowane do pełnionych stanowisk

Wszyscy członkowie zespołu potrzebują określonych informacji do realizacji swoich zadań, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie, eksploatację, konserwację, zużycie, czy zapewnienie jakości — w czasie rzeczywistym i niezależnie od lokalizacji. Właśnie dlatego zenon dostarcza informacji odpowiednio do zadania i za pomocą różnych technologii: przy maszynie, w control roomie lub w telefonie komórkowym, z  zawartością i w sposób dostosowany do stanowiska i uprawnień osoby przetwarzającej. W ten sposób każdy otrzymuje dokładnie te informacje, których potrzebuje, aby móc skupić się na swoich zadaniach.

 

Integracja niejednorodnych linii produkcyjnych

Linie produkcyjne są zazwyczaj niejednorodne i składają się z maszyn, urządzeń i komponentów pochodzących od różnych producentów, z różnych lat produkcji, które dodatkowo są czasami wymieniane lub modernizowane. Z oprogramowaniem zenon można zintegrować prawie każde źródło danych: maszyny, urządzenia pomiarowe, sprzęt i oprogramowanie oraz inne komponenty, zarówno te już istniejące jak i nowe. W ten sposób można wdrożyć zarządzanie linią bez ograniczeń oraz korzystać ze skalowalności i elastyczności systemu. Możliwe jest również szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania rynku, co stanowi decydującą przewagę na tle konkurencji.

 

Wszystko pod kontrolą

Producenci żywności i napojów dysponujący kilkoma lokalizacjami produkcyjnymi, często w różnych krajach, muszą śledzić pracę we wszystkich zakładach. Oprogramowanie zenon może zostać rozbudowane do aplikacji w chmurze, która gromadzi dane z różnych lokalizacji. Pozwala to na tworzenie wskaźników obejmujących wszystkie lokalizacje i raportów bazujących na bieżących danych. Dzięki temu można porównywać wydajność poszczególnych lokalizacji i szybko reagować na zmieniające się wymagania lub komplikacje. Zarząd ma zawsze wgląd w stan całego zakładu produkcyjnego i może monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) bez konieczności zagłębiania się w szczegóły.

 

 

Line management challenges for food and beverage manufacturers

Line management isn't without its challenges. Some difficulties common to beverage companies and food plant line management include:

 

  • Complete line overview: Line managers need to be constantly attentive to machine status, downtime, projected output, machine staffing and more. To maintain output levels, line managers must have constant, up-to-date information regarding equipment status. 
  • Live KPIs: Through live KPIs, line managers can see the current performance of their complete line as well as the individual machines. Live KPIs give you insight into OEEs, availability, performance, quality, output and mean time between failures.
  • Historic analysis: Insights from historic analysis allow your company to understand how much product your line has manufactured in terms of daily, weekly and monthly output. Historic analysis lets you pinpoint which machines were responsible for the most downtime and losses and provides you with in-depth alarm statistics. 

 

The line management benefits of zenon for food and beverage manufacturing

zenon is a powerful software platform that makes line management and automated operation simple for food and beverage manufacturers. It addresses the challenges that many food and beverage manufacturing line management environments experience and can provide a wide range of additional insights that help you improve operations across many different areas. This robust solution can:

 

 

zenon's line management features

zenon creates a landscape facilitating automated engineering and simple user control. Food and beverage factory line management often benefits from the following features:

 

  • Data analysis: If you want to improve your production line, you need to understand it. zenon collects a massive range of data, from production information to energy consumption and alarm triggers. It also simplifies sorting this data with an integrated filter and in-depth reporting tools.
  • Template reporting: When it's time to export that data, our reporting features include various templates so you can report on your OEE, analyze energy data or benefit from our other specialized reporting capabilities.
  • Historical data archiving: Historical data is a significant part of optimizing your equipment performance. zenon can deliver historical data archival and analysis with features like weekly, monthly and annual reports. 
  • Role-based information: Different employees need different pieces of information, and zenon adapts to that, showing information according to the role of the user. Whether they're in the control room or on a tablet on the shop floor, the user's role dictates their display, so they can focus on what's important to their needs.
  • Integration of production lines: Heterogeneous production lines include machinery from many different manufacturers at various ages and conditions. zenon brings them together into an easy-to-control system that gathers data from all equipment. It also helps you gain flexibility, as you can adjust your setup as needed to meet changing industry needs.
  • Management of multiple locations: zenon can even be expanded into a cloud application and pull data from a variety of locations, whether they're in different countries or the same town. Get live data and control across the company.

 

Learn more about the zenon Software Platform

When it comes to food and beverage manufacturing line management, zenon can provide benefits across your production line and business. zenon comes from COPA-DATA, a company known for introducing innovation in this industry since 1987. We're committed to continually improving zenon and regularly update its logic and algorithms to meet evolving needs.

 

To learn more about zenon, please reach out to us.

CONTACT US