Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie odpadami w przemyśle spożywczym i napojów z pomocą oprogramowania zenon

 

Gwarancja stabilnych i wydajnych narzędzi w produkcji

 

Instalacje produkcyjne wymagają do działania energii, chłodzenia, ciepła, sprężonego powietrza, gazów i wielu innych czynników. Jako centralny i kompleksowy system monitorowania i kontroli, zenon nie tylko zwiększa dostępność mediów, ale również poprawia wydajność ich użytkowania.Zarządzanie odpadami w przemyśle...

Solution Leaflet

Zarządzanie odpadami w przemyśle spożywczym i napojów z zenon

1.8 MB

Zakłady produkcyjne w przemyśle spożywczym i napojów wymagają szeregu środków i jednostek, które odgrywają istotną rolę w makroekonomicznej analizie urządzeń. Ścieki, spaliny i odpady muszą być, przykładowo, oczyszczane lub usuwane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Efektywne zarządzanie odpadami może zapewnić znaczną oszczędność kosztów.

 

Integracja niejednorodnej infrastruktury

Środki produkcyjne obejmują sprężarki, chłodziarki, podgrzewacze, urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, filtry spalin i wiele innych, a także ich systemy sterowania. Dzięki wielu natywnym interfejsom zenon może integrować różne technologie i standardy oprogramowania w jednym centralnym systemie. Dzięki temu rejestracja i integracja w systemie monitoringu obejmuje nie tylko sam proces produkcji, ale również zaopatrzenie systemu w media oraz materiały eksploatacyjne i pomocnicze. Sprawia to, że sterowanie systemem jest bardziej wydajne i bezpieczniejsze, a użytkownik może dostrzec i wykorzystać potencjalne oszczędności.

 

Wszystkie dane w jednym systemie

Centralna rejestracja danych, rejestrująca status utylizacji odpadów  produkcyjnych zwalnia personel z konieczności bezpośredniego, naocznego sprawdzania  urządzeń obsługowych a co za tym idzie z wizyt w pomieszczeniach niejednokrotnie mocno oddalonych od miejsc pracy a  , bezpośrednia inspekcja jest wymagana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Użytkownicy korzystają również ze zintegrowanych funkcji, takich jak widok z kamer, listy alarmów i zdarzeń, trendy, wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności i wiele innych. Personel otrzymuje informacje w czasie rzeczywistym i w oparciu o pełnione stanowiska, dzięki czemu może szybko reagować w przypadku alarmu, niezależnie od tego, gdzie przebywa w danym momencie. Ponieważ dostępne są zarówno parametry z odpadów produkcyjnych oraz dane procesowe, możliwe jest skuteczne monitorowanie tych urządzeń, a w nagłych sytuacjach można szybko zidentyfikować i zrozumieć odchylenia. W krytycznych sytuacjach, w przypadku nieobecności odpowiedzialnych pracowników możliwe jest wdrożenie rozwiązań dzięki dostępnym czytelnym danym. Wniosek: zenon generuje cenne informacje na podstawie danych, które docierają do celu i tworzą cenną wartość dodaną. Zapobiega to przestojom urządzeń, zwiększa ich dostępność i produktywność.

 

Przyjazne dla użytkownika monitorowanie i analizowanie sprzętu

zenon oferuje szereg przyjaznych dla użytkownika narzędzi do monitorowania i analizowania środków produkcyjnych. Na przykład Process Recorder, umożliwiający łatwe przeglądanie historii procesów, udostępniający przydatne raporty, modele urządzeń w 3D  do szybkiej lokalizacji alarmów i wiele innych. Rezultatem czego są większa dostępność, zmniejszenie kosztów konserwacji i materiałów oraz możliwość optymalizacji mediów zasilających.

 

Bezpieczny dostęp do danych w całej sieci

Technologia sieciowa oprogramowania zenon umożliwia pełną integrację interfejsu HMI i systemów monitorowania mediów w procesie produkcyjnym. Lokalne dane z urządzeń są automatycznie dostępne w całej sieci przez bezpieczny transfer danych. Dzięki temu aplikacje są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Dzięki temu, że odpady  produkcyjne nie są eksploatowane osobno poza procesem,  możliwe jest zidentyfikowanie możliwych potencjałów wzrostu wydajności i wdrażanie procedur  udoskonalających proces.

Prawa dostępu związane z przepływem danych w sieci w czasie rzeczywistym są sprawdzane w celu wprowadzenia nowych i wydajniejszych koncepcji eksploatacji. Koncepcja użytkownika w oprogramowaniu zenon jest zintegrowana i bezpieczna we wszystkich systemach, na przykład dzięki integracji technologii Active Directory.