Skontaktuj się z Ekspertem

Inteligentna energetyka – Efektywność energetyczna w Smart City

 

Oprogramowanie zenon dla bezpiecznego i zrównoważonego dostarczania energii

Zainteresowanie rozwojem energetyki w kierunku Smart City powinno dotyczyć każdego z nas. Wzrost populacji w naszych miastach wystawia na próbę stabilny proces dostarczania energii. Zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii jest nie lada wyzwaniem, ponieważ liczba mieszkańców obszarów inteligentnych miast stale rośnie. Ponadto zdecentralizowane infrastruktury, w których konsumenci odgrywają również rolę producentów są dodatkowym wyzwaniem dla niezawodności sieci.

 

Platforma oprogramowania zenon firmy COPA-DATA zapewnia płynne i wydajne dostawy energii do miast, gmin lub całych regionów. Niezależnie od tego, czy chodzi o inteligentne sieci, przedsiębiorstwa komunalne, hydroelektrownie, farmy wiatrowe, systemy fotowoltaiczne czy podstacje, zenon dostarcza zintegrowane środowisko dla wszystkich zastosowań. Oprócz tego zenon obsługuje wszystkie główne protokoły energetyczne, takie jak IEC 61850, IEC 60870DNP3, co pozwala na płynną integrację z istniejącymi stacjami sterowniczymi i systemami. Dzięki oprogramowaniu zenon każdy system zasilania wykorzystuje jeden system sterowania w celu zapewnienia szybkiej integracji z istniejącymi fabrykami, intuicyjnych operacji i maksymalnego bezpieczeństwa.

 

 

zenon dla inteligentnych sieci

Jako system zarządzania dystrybucją (DMS) zenon dostarcza rozwiązania SCADA do monitorowania i kontroli sieci energetycznych. Może służyć również jako system sterowania w podstacji, platforma do wizualizacji procesów w sterowni lub proces gateway do systemów wyższego poziomu. Od konfigurowania projektu przez wizualizację aż po raportowanie i archiwizowanie zgodnie z wymogami ustawowymi — zenon oferuje szereg aplikacji, które umożliwiają obsługę inteligentnych sieci i zapewniają bezpieczeństwo, stabilność i wydajność operacji. Miasta i regiony mogą zapewnić stabilne i niezawodne zaopatrzenie w energię dla mieszkańców, firm i organizacji.

 

zenon wspiera energię ze źródeł odnawialnych

Oprogramowanie zenon jest wykorzystywane do monitorowania, kontrolowania i optymalizowania urządzeń wytwarzających energię odnawialną. Platforma zenon umożliwia kontrolowanie różnych obiektów energii odnawialnej, na przykład hydroelektrowni, farm wiatrowych czy elektrowni fotowoltaicznych. Możliwe jest również połączenie kilku rozproszonych obiektów w jednym systemie zenon. Uproszczenie operacji przez oprogramowanie zenon pozwala obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i gwarantuje spójne, ekologiczne dostarczanie energii w mieście.

 

zenon do magazynowania energii

Systemy gromadzenia energii są na ogół nowymi aplikacjami. Operatorzy często uczą się, jak zoptymalizować ich wykorzystanie. zenon łączy system gromadzenia energii z siecią. Platforma oprogramowania wizualizuje dane w czasie rzeczywistym, analizuje i tworzy raporty dotyczące zarchiwizowanych danych pomiarowych i łączy gromadzenie energii z siecią elektryczną.

 

Operacje systemów załogowych i bezzałogowych

Platforma Programowa zenon pozwala na bezpieczną obsługę załogowych i bezzałogowych systemów energetycznych. Moduły Interlocking i Command Sequencer minimalizują ryzyko wystąpienia błędów eksploatacji. Precyzyjny system zarządzania użytkownikami dokładnie definiuje role i poziomy autoryzacji, gwarantując optymalne bezpieczeństwo. Operatorzy mają pełną kontrolę nad odpowiednimi ustawieniami dzięki spersonalizowanemu interfejsowi użytkownika zenon. Ich preferencje są zawsze zapisywane i dostępne przy każdorazowym logowaniu do systemu.

Bezzałogowe dyspozytornie mogą szybko informować dyżurujący personel o wszelkich problemach za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub wiadomościach głosowych w module Message Control. Nie jest potrzebna stała obecność personelu dyspozytorni, a to zapewnia znaczne oszczędności kosztów.

 

Pełny podgląd

Oprogramowanie zenon zapewnia pełny podgląd obiektu i dokładne odwzorowanie szczegółów w tym samym czasie. Funkcja Worldview w zenon umożliwia powiększanie i pomniejszanie geograficznego obrazu obiektów. Funkcja powiększania automatycznie skaluje widok, aby dostosować go do poziomu szczegółów przy użyciu techniki porządkowania danych, zapewniającej doskonałą czytelność.

zenon zawiera również opcję łączenia danych z geograficznych systemów informatycznych (GIS) w wizualizacji zenon. Pozwala to użytkownikom na wizualizowanie sieci energetycznych w formie mapy geograficznej. Bieżące statusy, na przykład alarmy, są wyświetlane bezpośrednio na mapie. Użytkownicy mogą łatwiej i dokładniej lokalizować stany i zdarzenia oraz skuteczniej reagować na alarmy.

 

Automatyczne reagowanie na alarmy

W przypadku przekroczenia lub spadku poniżej zapisanych limitów wartości, na przykład częstotliwości linii, zenon generuje alarmy, które mogą wyzwalać zautomatyzowane reakcje i procesy. Dyżurujący personel może dzięki temu szybko identyfikować miejsce występowania błędów i natychmiast na nie reagować.

 

Chronologiczna rejestracja danych i zaawansowane raportowanie

Platforma zenon rejestruje zdarzenia i mierzone wartości, aby tworzyć pełne archiwum tych danych. Zapewnia to niezawodną podstawę do podejmowania decyzji. Ponadto zenon zawiera bogaty zestaw szablonów raportów dzięki czemu w najkrótszym możliwym czasie można tworzyć szczegółowe raporty dotyczące obiektów, takich jak farmy wiatrowe. Mogą one być automatycznie udostępniane współpracownikom w popularnych formatach (w zdefiniowanych cyklach lub na podstawie konkretnych zdarzeń).

 

Retrospektywna analiza błędów w sieci

Moduł Process Recorder w zenon wyświetla w kolejności chronologicznej zarejestrowane zdarzenia, zmierzone wartości i trendy bezpośrednio w widoku procesu. Jak w przypadku każdego odtwarzacza plików multimedialnych, do nawigacji służy oś czasu. Pozwala to na szybkie przeglądanie minionych stanów systemu i identyfikowanie problematycznych obszarów w przypadku błędów. Dodatkowo możliwe jest łatwe określanie dokładnego czasu wystąpienia problemu i wprowadzenie go do rejestru przewidywanych usterek.

 

Systemy magazynowania energii pod kontrolą

Systemy magazynowania energii są z reguły nowymi aplikacjami. Operatorzy często uczą się, jak optymalizować ich wykorzystanie. System raportowania i analizy trendów w oprogramowaniu zenon umożliwia jednym naciśnięciem przycisku wygenerowanie informacji, pomagających w usprawnieniu procesu nauki.

 

Bezpieczna, otwarta komunikacja

Platforma Oprogramowania zenon zawiera szereg sterowników do branży energetycznej (IEC 60870, IEC 61850 itd.) i automatyzacji procesów (Siemens S7, Allen-Bradley, OPC UA, Modbus i inne). Liczebność sterowników umożliwia bezpośrednie połączenie wszystkich podsekcji elektrowni za pomocą jednego narzędzia — bez potrzeby stosowania zewnętrznego konwertera protokołów.

 

COPA-DATA & Smart City: inteligentne rozwiązania w energetyce

Od monitorowania operacji do podejmowania trafnych decyzji — zenon wspomaga każdy aspekt współczesnej branży energetycznej dzięki płynnemu połączeniu, precyzyjnemu monitorowaniu i optymalizacji danych z codziennie wykonywanych operacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy COPA-DATA i o tym, jak zenon wspomaga rozwój bezpiecznej energetyki w Smart City, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bezpieczne i zrównoważone dostarczanie energii dzięki platformie zenon

Solution Leaflet

Bezpieczne i zrównoważone dostarczanie energii dzięki platformie zenon

4.7 MB

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

314 KB

Energy and Infrastructure

Fast Facts

Energy and Infrastructure

488 KB

Success Stories