Skontaktuj się z Ekspertem

zenon Release 2018: zenon 8.00 and zenon Analyzer 3.20

Dzięki corocznej aktualizacji, oprogramowanie zenon na bieżąco oferuje nowe funkcje, co sprawia, że praca staje się bardziej ergonomiczna zarówno dla inżyniera, jak i użytkownika projektu. Miło nam przedstawić zmiany w zenon 8.00 i zenon Analyzer 3.20.

Fast Facts: zenon 8.00

  • Nowe opcje analiz dzięki filtrom zmian produkcyjnych
  • Pełna optymalizacja modułu Extended Trend
  • Nowy system licencjonowania
  • Poprawa wydajności
  • Nowe moduły dla obliczeń sieciowych


zenon 8.00

Fact Sheet

zenon 8.00

500 KB

Fast Facts: zenon Analyzer 3.20

  • Raporty SPC dla statystycznej kontroli procesów pozwalają dbać o wysoką jakość
  • Analizy predykcyjne pozwalają tworzyć prognozya w oparciu o czas lub wartość
  • Nowe narzędzie: Prediction Model Manager
  • Funkcja Calculated Fields(Pola Obliczeniowe) umożliwia proste tworzenie raportów niestandardowych


zenon Analyzer 3.20

Fact Sheet

zenon Analyzer 3.20

487 KB

Listy kontekstowe dla analizy przyczyn alarmu

Analiza produkcji w oparciu o dane dotyczące każdej ze zmian produkcyjnych

Przetwarzane dane w modułach Alarm Message List (lista alarmów), Chronological Event List (chronologiczna lista zdarzeń) , a nawet w trendach i raportach mogą być filtrowane według zmian produkcyjnych. Pozwala to przeprowadzać szczegółowe analizy produkcji z uwzględnieniem danych dotyczących poszczególnych zmian produkcyjnych.

 

Rozbudowa modułu Batch Control

Od teraz podstawowe receptury w module Batch Control oprogramowania zenon można zatwierdzać automatycznie. Receptury można tworzyć w programie zewnętrznym, a następnie importować i zatwierdzać do produkcji. Umożliwia to stworzenie w pełni zautomatyzowanego przepływu informacji i pracy. Znacząco usprawniono także obsługę dotykową receptur modułu Batch Control.

 

Zoptymalizowano również moduł Extended Trend

Dzięki licznym nowym funkcjom i optymalizacji modułu Extended Trend osoby tworzące projekty i użytkownicy zyskują większą użyteczność. Bardzo wzrosła w szczególności wydajność procesów inżynieryjnych ze względu na wprowadzenie m.in. podmiany zmiennych w krzywych za pomocą indeksowania. Tworzenie graficznej reprezentacji zarchiwizowanych danych przebiega szybciej i bardziej intuicyjnie. Inżynier otrzymuje najlepszą możliwą pomoc podczas tworzenia użytecznych wykresów.

Od teraz jeszcze łatwiej można przedstawić użytkownikom dokładnie te informacje, których potrzebują. Zmienne można przeciągać i upuszczać w oknie diagramu, dzięki czemu użytkownicy szybciej uzyskują lepszy podgląd. Konfigurowalny ekran pop-up wyświetlający trend dostarcza szybkich informacji na temat konkretnej zmiennej.

 

Użyteczność podczas tworzenia ekranów i symboli

Od teraz tworzenie ekranów i symboli przebiega szybciej i bardziej intuicyjnie. Uproszczono w szczególności pierwsze kroki dla nowych użytkowników oprogramowania zenon.

 

Energia: zarządzanie dystrybucją

W kwestii automatyzacji dostaw energii w oprogramowaniu zenon opracowywane są nowe funkcje związane z systemem zarządzania dystrybucją. Dwa moduły – Load Flow Calculation i State Estimator – pozwalają wykonywać obliczenia dla sieci w kontekście dystrybucji energii. Następnie można wykorzystać je do dalszych obliczeń, np. blokad topologicznych na podstawie obliczeń dla sieci lub stanów (n-1).

 

Alternatywne punkty pomiarowe

W przypadku gdy sterownik PLC wysyła nieprawidłowe dane operator może utracić część funkcjonalności, co uniemożliwia wykonywanie pracy. Alternatywne punkty pomiarowe zapobiegają gromadzeniu nieprawidłowych danych w archiwach i zapewniają większą elastyczność. Wartości pochodzące ze sterowników programowalnych mogą być rejestrowane w sposób redundantny lub poprzez wiele różnych kanałów komunikacji. Alternatywne wartości generowane przez symulację w przypadku utraty danych zwiększają poprawność rejestrowanych informacji.

 

Nowy system licencjonowania

W ósmej generacji oprogramowania zenon wprowadzono nowy, przyszłościowy system licencjonowania. Nowy menedżer licencji zapewnia lepszy przegląd.

 

Statystyczna kontrola procesów w oprogramowaniu zenon Analyzer

Oprogramowanie zenon Analyzer 3.20 oferuje statystyczne raporty z procesu ewaluacji jakości produkcji, dostępne za pośrednictwem pojedynczego przycisku. Statystyczna kontrola procesów(SPC), używana jest często do mierzenia i zapewniania jakości w warunkach produkcji. Oprócz standardowych raportów SPC (zdolnośći procesu, wykres kontrolny i histogram) oprogramowanie zenon Analyzer oferuje także następujące dodatkowe raporty statystyczne: wykres ramkowy, wykres trendów z limitami z i wykres punktowy. Niniejsze opcje analiz mogą służyć do monitorowania stabilności jakości produkcji. Nawet najmniejsze odchylenia można rozpoznać już na wczesnym etapie procesu produkcji, co pozwala uniknąć strat spowodowanych niską jakością.

 

Analizy predykcyjne

Oprogramowanie zenon Analyzer 3.20 wykorzystuje nowe raporty dot. analiz predykcyjnych pozwalające sporządzać wszechstronne analizy. Wykorzystanie tych analiz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o wcześniejsze wartości oraz przy pomocy modeli predykcyjnych. Oprogramowanie zenon Analyzer obsługuje dwa rodzaje predykcji. Pierwszy z nich oparty jest o czas i pozwala prognozować, jak wartość będzie zmieniać się wraz z upływem czasu. Drugi model to predykcja oparta o wartość, która przedstawia , jak wartość będzie kształtować się, gdy zmianie ulegnie inna wartość (np. prognozowanie zużycia ilości energii w przypadku modyfikacji ilości wyprodukowanych sztuk).

Do konfiguracji modeli predykcyjnych stworzono narzędzie Prediction Model Manager. Jest ono dostępne w środowisku zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). Narzędzie Prediction Model Manager zawiera kreatora pozwalającego krok po kroku tworzyć modele predykcyjne.

 

Calculated Fields (Pola obliczeniowe)

Funkcja „Pola obliczeniowe” umożliwia modyfikowanie gromadzonych danych w celu ich dostosowania do niestandardowych obliczeń. Konfiguracja i zarządzanie funkcją Pól Obliczeniowych odbywa się w środowisku ZAMS. Przykładowe zastosowania Pól Obliczeniowych to: konwersja jednostek miary czy scalanie tudzież dodawanie danych. Funkcja ta zwiększa wszechstronność raportowania, gdyż raporty można dostosowywać do określonych wymagań użytkownika. Dzięki Polom Obliczeniowym osoby odpowiedzialne za tworzenie projektów mogą szybciej wykonywać procesy inżynieryjne z uwagi na brak potrzeby ich ręcznego edytowania w narzędziu Report Builder przy każdorazowym publikowaniu raportu.

zenon 8.00 Release Information

Poster

zenon 8.00 Release Information

3.1 MB