Multi-Touch z zenon

Pierwszy światowy HMI/SCADA system dla aplikacji Multi-Touch

multi touch with zenon

zenon wprowadza tę rewolucyjną technikę do interfejsów człowiek-maszyna i paneli dotykowych SCADA! Dzięki temu powstaje nowa jakość dla wydajnego i niezawodnego sterowania systemami.Multi-Touch with zenon

Fact Sheet

Multi-Touch with zenon

802 KB

Zalety techniki Multi-Touch w interfejsach HMI (człowiek-maszyna) na stanowiskach kontrolnych / pulpitach operatorskich

 • maksimum bezpieczeństwa działania
 • lepsze walory użytkowe
 • krótszy czas szkolenia dzięki większej intuicyjności obsługi.

Przykłady możliwości użycia gestów w technice Multi-Touch:

 • oburęczne działanie na ekranie dotykowym (panelu operatorskiego) np. dla czynności związanych z bezpieczeństwem
 • przesunięcie w celu przełączenia między ekranami
 • zmiana rozmiarów ekranów instalacji przy użyciu dwóch palców
 • przeciąganie i upuszczanie indywidualnych elementy na ekranie np. w celu utworzenia ekranu osobistego interfejsu HMI (interfejs człowiek-maszyna)
 • gesty specjalne np. w celu potwierdzenia alarmu wykonywanego ruchem palca
 • i wiele innych zastosowań

Fast Facts

 • używanie gestów w technice Multi-Touch
 • HMI na pulpicie operatora w technice Multi-Touch
 • zwiększenie bezpieczeństwa działania
 • optymalne wykorzystanie walorów użytkowych
 • intuicyjna obsługa i krótszy czas szkolenia operatorów

zenon with Multi-Touch

Dane techniczne

 • technika Multi-Touch od wersji zenon 6.51
 • dalsza integracja techniki Multi-Touch w wersji zenon 7
 • obsługiwane gesty wielodotykowe: stuknięcie, podwójne stuknięcie, naciśnięcie, przeciągnięcie, przesunięcie, lekkie uderzenie, przeciągnięcie dwoma palcami, oddalenie / zbliżenie palców, ustawienie, zmiana wielkości obrazu - więcej gestów można łatwo implementować przez interfejs API programu zenon

Możliwości graficzne programu zenon

zenon oferuje różne możliwości łatwego utworzenia ekranu wysokiej jakości do sterowania procesami. W ten sposób można budować użyteczne interfejsy HMI SCADA i odwoływać się do nich w krótkim czasie. Możliwości graficzne programu zenon są znakomite i pozwalają na tworzenie projektów z obsługą multi-touch. Dzięki odwzorowaniu wektorowemu, wymiary ekranów Multi-Touch można dostosować do indywidualnych potrzeb. Pracę usprawniają bogate narzędzia graficzne oraz możliwość wielokrotnego korzystania z uprzednio opracowanych fragmentów i symboli.