Get in touch with us

Ogólna efektywności maszyn i urządzeń

Zwiększenie OEE z systemem zenon

Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które bezpośrednio dotyczy wykorzystania systemów SCADA do zwiększenia ogólnej efektywności maszyn i urządzeń (OEE) przynoszące wiele korzyści przemysłowi spożywczemu.

188 kB

Przemysł spożywczy znajduje się pod stale rosnąca presja rynku. Po wdrożeniu inwestycji i tak długo, jak istnieje zapotrzebowanie na produkty, zespoły produkcyjne znajdują się pod presją utrzymania jak najwyższej wydajności produkcji z wykorzystaniem istniejących urządzeń produkcyjnych i zachowaniem jak najniższych kosztów. Automatyka jest bezpośrednio związana z dynamiką produkcji i stoi przed wyzwaniem dostarczania coraz sprawniejszych i otwartych rozwiązań. W tym kontekście, oprogramowanie przemysłowe stanowi podstawę systemów, mających na celu zwiększanie efektywności produkcji.

  • Zwiększenie produkcji bez nowych inwestycji?
  • Czego należy oczekiwać od oprogramowania?
  • Jak wdrożyć system monitorowania wydajności maszyn i sprzętu?

Ogólna efektywność maszyn i urządzeń (OEE) z systemem zenon SCADA

Szeroki zakres rozwiązań odnosi się do wszystkich sektorów przemysłu, niezależnie, czy są to użytkownicy końcowi, integratorzy czy producenci maszyn. Niezależnie od tego, czy są to pojedyncze maszyny czy zintegrowane linie produkcyjne, nasze rozwiązanie dotyczące wydajności produkcji pomoże zoptymalizować wydajność każdego sprzętu.

 

Łatwo konfigurowalne oprogramowanie zenon dostarcza kompleksowych rozwiązań automatyki dla przemysłu spożywczego, umożliwia monitorowanie wydajności i efektywności linii produkcyjnych oraz ogólnej efektywności maszyn i urządzeń. Więcej informacji na temat naszego rozwiązania można znaleźć w publikacji powiązanej pt. "Zwiększenie efektywności w przemyśle produkcji żywności... Od wyzwania do rozwiązania", w której na rzeczywistych przykładach, szczegółowo zostały omówione istniejące instalacje. Publikacja jest nieocenionym źródłem wiedzy w zakresie stosowania technik programowych w celu usprawnienia obsługi, poprawy jakości, zarządzania, i zgodności z przepisami. Czytelnicy znajdą wiele ciekawych informacji, które mogą okazać się bardzo przydatne w ich systemach.

 

Pobierz Białą Księgę, aby uzyskać więcej informacji.