zenon - HMI/SCADA system och kommunikationsplattform

zenon som processvisualisering

zenon är ett öppet designat, objektorienterat program för industriautomation. zenon produkfamilj används av många företagare över hela världen för processvisualisering , som maskinmanövreringssystem (HMI) och som processtyrning (SCADA). Dess öppenhet tillåter snabb och effektiv anknytning till valfri hårdvara och programvara. HMI/SCADA systemet zenon kommunicerar via standardgränssnitt såsom COM, ActiveX, XML eller zenons egna process gateway. zenon kan även kommunicerar över flera licensskyddade gränssnitt, t.ex. med det av SAP® använda RFC/BAPI. Samtliga styrningsuppkopplingar programmeras, stäms av mot målsystemet och testas ingående av COPA-DATA själva.

 

 

COPA-DATA produktfamilj zenon

COPA-DATA produktfamilj zenon ger en integrerad lösning på alla nivåer i automationspyramiden.

  1. Fältnivå
    zenon Logic i PLC-nära användning
  2. HMI/SCADA nivå
    zenon Operator och zenon Supervisor som Information Gateway.
  3. Data-analys
    zenon Analyzer som plattformsoberoende rapporteringsverktyg

HMI/SCADA systemet zenon går emellertid vidare. Dess öppna koncept erbjuder större potential än vad som finns i en pyramid. Systemet är så flexibelt att det anpassar sig till alla andra automationsstrukturer. För vem vågar påstå att en pyramid alltid är den bästa strukturen? Inte alla relationer kan alltid avbildas enligt schemat. zenon anpassar sig till bestående strukturer och tyngdpunkter.

HMI/SCADA: zenon som infopunkt

Hjälpsamma lösningar sammansmälter inte bara PLC och HMI projekteringen i en integrerad lösning. Den erbjuder friheten att arbeta på olika plattformar. Från klassiska HMI uppgifter som manövrering och observering av processer fram till SCADA uppgifter som dataarkivering och utvärdering av trender eller receptförvaltning.

Detta betyder även åtkomst till olika system, vertikalt och horisontellt. Detta betyder: Bygger broar mellan öarna och förenar gammalt och nytt. HMI/SCADA är som infopunkt nyckeltekniken för öppen integration och snabb, flexibel handling.

zenon som Information Gateway

Vid datautbyte beror integritet, resurser och säkerhet på tillförlitligheten hos gränssnitt och uppkopplingar. HMI/SCADA systemet zenon visar här sin språkbegåvning.

Maskiner av olika typer kopplas upp problemlöst, ERP-användningar drar nytta av direkt dataåtkomst och blir realtidsdugliga. Om automationens intelligens ligger i styrningen, i styrsystemet eller på ERP-nivån, spelar inte zenon någon roll, den arbetar i vart fall decentralt.

Decentral intelligens tillåter inte bara fördelad intelligens utan ger även högre produktivitet genom nätverkssamarbete. Decentral betyder även: Bortfall av en databas kan inte blockera systemet.

SCADA program zenon: Gränssnitt för alla standarder

Om det gäller styrning eller styrdator, data transporteras säkert och snabbt och används. Med HMI/SCADA mjukvaran zenon står OPC UA och alla andra standarder alltid till förfogande. Samtidigt erbjuder zenon även över 300 högeffektiva uppkopplingar. Dessa utvecklas individuellt hos COPA-DATA och fungerar enligt principen Plug & Play: Helt enkelt koppla och bearbeta, komprimera och övervaka data – i kontrollerad kvalitet och med optimerad dataöverföring. Öppna COM, XML, WPF, .NET och ActiveX gränssnitt tillåter att data från olika källor förknippas med varandra. Den i zenon integrerade Microsoft SQL Server fungerar härvid som datahubb. Med sin Process Gateway löser HMI/SCADA systemet zenon elegant en annan uppgift, vilken normalt utmanar styrningar/kopplingar: zenon kan låta sig kontaktas av andra system som om den vore en PLC. Detta tillåter t.ex. direkt kommunikation med Modbus eller OPC UA.

 

Nya möjligheter för direkt kommunikation och flexibel uppkoppling är inga värden i sig. Men de har mycket fördelaktiga konsekvenser: De tillåter att den egna automationsstrategin målmedvetet och konsekvent genomförs och sörjer till slut för spårbart högre produktivitet.