Get in touch with us
ISO 50001 och zenon:

ISO 50001 och zenon:

Implementera ett energiledninsystem
med HMI/SCADA mjukvaran zenon

Fler och fler företag frågar sig hur de kan genomföra en smidig ISO 50001 certifiering. COPA-DATA samarbetar sedan många år med företag från livsmedels- , läkemedels- , och fordonsindustrin där standarder är en viktigt aspekt av både produktion och dokumentation. zenon HMI/SCADA är i många fall huvudleverantör av data som fungerar som underlag i ISO 50001 och därmed en viktig del av energiledningssystem (Energy Data Management System, EDMS) som införts.

112 kB

Hur passar HMI/SCADA-mjukvaran zenon i processen?

 • Data från alla processled samlas in och behandlas på ett enkelt och automatiserat sätt.
  zenon HMI/SCADA-produktfamiljen har mer än 300 olika kommunikationsprotokoll. Med robust kommunikation får du alltid rätt data som ger dig grunden till en korrekt analys.
 • Du kan även arkivera och bearbeta data för ISO 50001-certifiering.
  Du kan behandla all information som zenon har tillgång till i realtid med integrerade zenon Logic. Med zenon Historian kan du även lagra data från olika källor i olika format – inklusive relationsdatabaser (SQL).
 • Informationen visas på ett tydligt sätt.
  zenon Supervisor och zenon Analyzer stödjer dig när du visar olika former av data – från nyckeltal, energianalyser, trendkurvor, larm- och händelselistor, ända fram till komplexa grafiska rapporter.
 • I certifiering enligt ISO 50001 standard kan så många anställda som krävs vara involverade.
  zenon`s network technology är anpassad för integration till många källor och anställda, även via webbinterface.
 • Implementering av ett EDMS är enkelt.
  HMI/SCADA-mjukvaran zenon kan enkelt integreras i befintliga system. Validering av ny utrustning är inte nödvändigt. Då zenon är enkelt att konfigurera minskar även tiden för utbildning och underhåll. Out-of-the-box moduler och användarvänlighet möjliggör tillägg av maskiner, beräkningar och användare utan större kostnader.

More about ISO 50001 / EnMS: