Kontakta oss
Optimera produktionen med zenon

Optimera produktionen med zenon

Dynamisk produktrapportering

Med zenon

  • Öka den produktionen genom att öka effektiviteten
  • Optimera förbrukningen av energi och material och eliminera slöseri med resurser
  • Skapa aktuella riktvärden med historiska produktionsdata
  • Understöds kvalitetskontrollen
  • Understöds de som dagligen arbetar med produktionen - med rapporter som koncentrerar sig på produktionsenheter, som batch, artikel, skikt osv.
  • Förbättra processen för kontinuerliga optimeringen
  • Beräkna standard KPI och företagsspecifika KPI

Ställer enkelt och snabbt dynamiska rapporter till förfogande om produktion och anläggningens effektivitet.

zenon Analyzer kan mycket enkelt installeras, konfigureras och integreras i bestående anläggningar. Den kan samla in, bearbeta och analysera data från alla automatiserade produktioner i anläggningen och från många andra datakällor – fram till manuell inmatning. På detta sätt erhåller man mångsidig information i realtid och en komplett bild över produktionens status inom företaget.zenon Analyzer kan mycket enkelt installeras, konfigureras och integreras i bestående anläggningar. Den kan samla in, bearbeta och analysera data från alla automatiserade produktioner i anläggningen och från många andra datakällor – fram till manuell inmatning. På detta sätt erhåller man mångsidig information i realtid och en komplett bild över produktionens status inom företaget.