Kontakta oss
Energiledning enligt ISO 50001: 2011

Energiledning enligt ISO 50001: 2011

Korrekt data från HMI

Företag som skapar sin energiledning med utgångspunkt från rekommendationer i den internationella standarden ISO 50001 behöver korrekt och relevant data för att starta projektet precis som de behöver för fortlöpande administreringen av energiledningssystemet. Data samlas normalt in på en rad olika sätt. Ju mer direkt och närmare källan, desto bättre. Data som går direkt till systemet via ett tex HMI är normalt mycket korrekta.

 Energy Data Management with zenon

Fact Sheet

Energy Data Management with zenon

935 KB

HMI: Oumbärligt gränssnitt för EnMS (Energy Management System)

För att skapa ett framgångsrikt energiledningssystem måste kunna samla in energirelaterade data och så långt som möjligt kunna samla in dessa i realtid. För det första är det absolut nödvändigt för implementeringen av energiledningssystemet att ha en bred bas av data med avseende på förbrukning och prestanda. För det andra kan realtidsdata som matas till energiledningssystemet omedelbart registrera lasttoppar eller ovanlig förbrukning och därmed också reagera omedelbart.


Data från mätare och utrustning når systemet över HMI som ofta är välintegrerade i energiledningssystem. Den speciella fördelen: Data kan samlas in automatiskt, men fortfarande kontrolleras, prioriteras, kompletteras eller hämtas och väljas för speciella situationer.

De tekniska möjligheterna som HMI erbjuder betyder att de är värdefulla leverantörer av data till energiledningssystem.

Maskindata: En utomordentlig utgångspunkt för energiledning

Data som kommer direkt från maskiner kan normalt bearbetas automatiskt och omedelbart. Framförallt finns många olika data är tillgängliga. Det garanterar ett direkt flöde av originaldata; felbenägen manuell inmatning är inte nödvändig. Men ändå skall det vara möjligt att förfiltrera det på HMI-nivå. På så sätt kan man bestämma urval och kvalitet för data redan i förväg. Om energiledningssystemet länkats till ett lämpligt SCADA system, kan data som hämtats direkt från utrustningen lätt användas för snabbanalyser, analyser över längre tid eller meningsfulla prognoser.

Lasttoppar: Förutsättning för energiledningssystem

Lasttoppar är en speciell utmaning för ett energiledningssystem. I idealfallet skall det reagera på dessa. Men två saker är nödvändiga för detta: Ett SCADA system som kan arbeta med detta. Och framför allt, data som kan samlas in av förbrukarna i realtid. Endast då kan ett energiledningssystem förutsäga lasttoppar och rekommendera kopplingsaktioner.

Ett permanent dataflöde från maskiner försörjer energiledningssystemet med de data som är viktiga för långfristig utvärdering och analys. Detta är speciellt viktigt med tanke på processen och uppdatering av energiledningsprocessen som rekommenderas i ISO 50001.

Användbarhet bestämmer antalet data

Maskindata kan förfiltreras intelligent och ändamålsenligt och hämtas på ett målmedvetet sätt. Detta under förutsättning att HMI klarar av att förse operatören med nödvändiga medel. Detta innebär diverse listor som kan sorteras och filtreras snabbt och lätt. Naturligtvis med möjligheten att lägga till kommentarer till data eller att lagra data på ett målmedvetet sätt och att hämta dessa igen. I detta fallet är det inte bara en fråga om tekniska möjligheter utan även konstruktionen av användargränssnittet. Funktionell Multi-Touch är t.ex. en aktuell standard för HMIs som tillåter användaren att inte bara reagera snabbt och korrekt, utan att även att prioritera data utan problem och att lägga till kommentarer.

Energiledning: Lika framtidssäker som databasen

Företag som önskar att systematiskt optimera sin inköpta energi, energieffektivitet och energiförbrukning med ett energiledningssystem i överensstämmelse med ISO 50001 måste framför allt kunna garantera kvaliteten på ingående data. Korrekt data direkt från maskinerna, integrerade över moderna HMI och bearbetade med flexibla SCADA system, ger den bästa utgångspunkten för framgång.