Kontakta oss
Korrekta och exakta rapporter med zenon

Korrekta och exakta rapporter med zenon

Dynamisk produktrapportering

Korrekta och exakta rapporter som man kan förlita sig på

Med zenon Analyzer kan du vara säker på att alla data som du använder för dina beslut är korrekta. Basen för alla rapporter är kvalitativt högvärdiga data från processnivån tillsammans med korrekta metadata (t.ex. skiktschema, larmklasser, anläggningsmodeller, osv.)Med zenon Analyzer kan du vara säker på att alla data som du använder för dina beslut är korrekta. Basen för alla rapporter är kvalitativt högvärdiga data från processnivån tillsammans med korrekta metadata (t.ex. skiktschema, larmklasser, anläggningsmodeller, osv.)

Bifogade rapporter omfattar TAK/OEE (Overall Equipment Effectiveness), förbrukningsanalys, larmutvärdering, effektivitetsrapporter och mycket mer. Skapa snabbt och lätt enkla rapporter i företagsspecifika KPI eller andra informationer för integration.