Kontakta oss

Smart stad: Smarta byggnader med zenon

Intelligenta byggnader – hållbarhet för välmående

Hissar, luftkonditioneringssystem, uppvärmning, belysningssystem, vatten, elektricitet – en byggnad innehåller flera olika system som länkas samman på ett automatiserat vis. Offentliga byggnader som t.ex. universitet, skolor eller sjukhus har stor potential för energibesparande, då de ofta består av äldre byggnadsinfrastrukturer. I egenskap av energidatahanteringssystem (EDMS) hjälper zenon de driftansvariga att identifiera potentiella besparingar och uppnå dem på bästa möjliga sätt. zenon utgör grunden för beslut om korrekta åtgärder genom att automatiskt samla in och analysera energidata, samtidigt som mjukvaran uppfyller kraven i TÜV-Süd-standarden "Certified Energy Data Management" enligt ISO 50001, en viktig standard för genomförandet av målsättningar för hållbar konsumtion.

Smarta byggnader = hållbara byggnader

 

I dagens städer har offentliga byggnader som t.ex. universitet, skolor eller sjukhus en enormt stor potential för energibesparing, då de ofta består av äldre byggnader. Oavsett om det gäller en offentlig byggnad eller ett kollektivtrafiknät, kan zenon i egenskap av energidatahanteringssystem (EDMS) hjälpa dig att identifiera och implementera potentiella energibesparingar.

 

zenon hjälper dig genom den automatiska insamlingen och utvärderingen av de energidata som du kan behöva för att kunna fatta beslut inom energihantering.

Automatisera byggnader och samla in data

 

Vanligtvis finns det olika servicesystem i en byggnad och tiotusentals sensorer som styr dem. Att integrera dessa i en central lösning och därigenom garantera en mer effektiv drift av byggnadens övergripande automatisering innebär en utmaning för många mjukvarusystem. Med zenon är detta möjligt, oavsett om det handlar om att kombinera hissar, luftkonditioneringssystem, uppvärmning, belysningssystem, vatten eller elektricitet i en och samma lösning.

Energy Data Management with zenon

Fact Sheet

Energy Data Management with zenon

935 KB

Salzburg University of Applied Sciences (Austria)

Success Story

Salzburg University of Applied Sciences (Austria)

1.3 MB