zenon Software Platform

zenon Software Platform

Designed to make your life easier.

zenon is a software platform that makes the engineering and automated operation of manufacturing and infrastructure equipment incredibly easy. Whether working in manufacturing or in the energy industry, zenon can help you reach and sustain your operational goals.


Comprehensive software for manufacturing and energy

zenon ensures that equipment runs reliably, flexibly and efficiently. Decision makers, engineers and operators in manufacturing companies and energy distribution are able to connect all relevant areas using this comprehensive software platform, from project creation through maintenance. This results in a notable increase in overall equipment effectiveness.

Empowering people

Using zenon, all users – from production through to management – can create synergies and make a sustainable impact on business in a measurable and positive way.

Enabling the digital transformation

The zenon software platform provides one integrated environment that combines data recording, machine operation, and business intelligence. This helps businesses to maintain a competitive edge throughout the digital transformation.

 

 

zenon for your challenges

 

 

zenon for your industry

 

 

 

 • visa allt
 • Reporting/Analytics
 • Visualization/Control
 • Data Management
 • Data Acquisition
 • (copy 7)

  HTML5 technology

  With the HTML5 technology in zenon, you enhance the possibilities for mobile access to important process data and information.

 • (copy 7)

  zenon Process Recorder

  If existing trends or lists are no longer helpful for the analysis of errors, the zenon Process Recorder can help and offers an even more precise analysis.

 • (copy 7)

  Smart Checklist

  The Smart Checklist replaces paper lists in production and simplifies and optimizes testing processes.

 • (copy 7)

  Effektiv HMI/SCADA utveckling med zenon

  Ergonomi med zenon börjar med zenon-produktfamiljens genomgående utvecklingsomgivning.

 • (copy 7)

  Skapa projekt - snabbt, intuitivt och effektivt

  Ergonomisk utveckling med zenon betyder även att komplexa funktioner är användbara "out of the box". Utan programmering.

 • (copy 7)

  Integration i befintliga anläggningar

  Du kopplar upp alla maskiner problemlöst – varken ålder eller tillverkare spelar här någon roll. Så suger du ut allt ur den bestående hårdvaran.

 • (copy 7)

  Objektorientering i zenon

  Arbeta effektivt och säkert. Den ergonomiska lösningen är: Objektorientering i zenon.

 • (copy 7)

  Diagnos / Drifttagning / Projektunderhåll

  Arbetar du med metoder som t.ex. Lean Management, Six Sigma eller TPM? zenon hjälper dig att nå dina mål.

 • (copy 7)

  Internationell och ergonomisk

  Ergonomi för användaren [1/4] . Operatörer för maskiner och anläggningar drar nytta av de individuellt anpassningsbara ergonomiska tillämpningar.

 • (copy 7)

  Användarvänlighet genom grafiska möjligheter

  Ergonomics for the user [2/4] - Short training times thanks to intuitive operation, optimum reaction times and the highest possible level of security.

 • (copy 7)

  Ergonomi genom individuell anpassning

  Ergonomi för användaren [3/4] - Ergonomisk drift av maskin och anläggning anpassas flexibelt efter användarens behov.

 • (copy 7)

  Fullständing information till användaren

  Ergonomi för användaren [4/4] - Ergonomisk drift betyder även att kunna reagera snabbt och korrekt. Rätt information i rätt tid är en grundförutsättning för att kunna fatta rätt beslut.

 • (copy 7)

  zenon säkerhet

  zenon ger omfattande skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst.

 • (copy 7)

  zenon Logic

  Det kraftfulla och flexibla IEC 61131-3 programmeringssystemet gör projekteringar snabbare, säkrare, bättre och effektivare.

 • (copy 7)

  Multitouch gesterna med zenon

  Med multitouch i HMI/SCADA är perspektivet öppet uppåt vad gäller anläggningarnas användarvänlighet och manöversäkerhet.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [1/4]

  Optimalt nätverkssamarbete ger översikt, effektivitet och snabbhet – och är en förutsättning för ergonomisk manövrering av anläggningen

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [2/4]

  Så kan man bringa informationer från utspridda anläggningar på en central bildskärm. Detta ökar transparens och översiktlighet.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [3/4]

  Full datasäkerhet, maximal tillgänglighet utan stilleståndstider och garanterat utan dataförlust. zenon nätverksteknik gör det möjligt.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [4/4]

  zenon webbserver och terminalserver

 • (copy 7)

  Larm och kronologisk händelselista

  Säkra hög produktivitet och skona resurser, betyder även att upptäcka felen och deras orsaker så snabbt som möjligt och reagera konsekvent.

 • (copy 7)

  Dataregistrering

  Du förfogar över exakt arkiverade och upparbetade datasamlingar och har en gedigen bas för kompetenta och snabba beslut.

 • (copy 7)

  Industrial Performance Analyzer

  När problem uppträder som utlöser larm - reagera snabbt och korrekt.

 • (copy 7)

  Plant Data Collection

  Accurate plant data collection is the basis for a successful operation management. Only this way, corporate strategies can succeed.

 • (copy 7)

  PDC och produktionsoptimering

  Insamling av anläggninsdata: Relevant och fullständig data för produktionsoptimering.

 • (copy 7)

  Comprehensive PDC with HMI/SCADA system

  From HMI to SCADA and reporting: The importance of a comprehensive plant data collection.

 • (copy 7)

  Production and Facility Scheduler (PFS)

  På anläggningar med stora förbrukningsmängder kan man snabbt uppnå avsevärda insparningar (t.ex. energiförbrukning).

 • (copy 7)

  Recepthantering

  Styr komplexa anläggningar eller produktionsprocesser enkelt och säkert - för detta erbjuder zenon möjligheten att förvalta recept.

 • (copy 7)

  Message Control

  Den som snabbt reagerar på meddelanden eller larm, undviker dyra stilleståndstider och håller anläggningens effektivitet hög.

 • (copy 7)

  zenon Load Management

  zenon Load Management optimerar med kluriga energitrendberäkningar. Så kan lasttoppar undvikas och kostnader effektivt reduceras.

 • (copy 7)

  SAP-gränssnitt

  Det av SAP certifierade zenon gränssnittet möjliggör den enkla, säkra och snabba förbindelsen mellan din processnivå och SAP ERP-systemet.

 • (copy 7)

  FDA 21 CFR DEL 11

  zenon uppfyller, plattformsoberoende över alla sina moduler kriterierna i FDA 21 del 11. På nya projekt kan man spara upp till 90 % av valideringskostnaderna.

 • (copy 7)

  WinCC-to-zenon Converter

  När du hittills arbetat med WinCC kommer du att bli imponerad Konvertera helt enkelt dina WinCC projekt i zenon projekt.

 • (copy 7)

  Optimera produktionen

  zenon Analyzer – Dynamic Production Reporting programmet sluter luckan mellan produktionsrapportering och Business-Intelligence

 • (copy 7)

  Rapporter - från utvärdering av larm till TAK/OEE

  Korrekta och exakta rapporter som man kan förlita sig på.

 • (copy 7)

  Rapporter i realtid

  Den kompletta överblicken utan fördröjning.

 • (copy 7)

  Öka vinsten

  Öka vinsten och uppnå optimal ROI.

Independence from system requirements

zenon is designed to run on common industrial clients and operating systems. Using industry-leading database systems, zenon securely stores and evaluates data and parameters.

 

For visualization, zenon uses web technologies such as HTML5 to enable access to dashboards and reports via a web browser. This allows access for control and monitoring from any location, independent of the underlying communication technology. An increasing number of other peripheral functions is also independent of hardware and operating systems.

 

Efficient individualization

zenon is largely implemented by experienced system integrators that are trained, qualified and kept up to date as members of the COPA-DATA Partner Community.

 

Customer-specific projects are created in the engineering environment, which integrates seamlessly with the runtime system. Project creation is supported by numerous automated functions and is usually completed simply by setting parameters. Engineering with zenon therefore does not require any in-depth software skills. Users have the option of integrating program code in a variety of languages and from various sources, such as mathematical and simulation software.

 

zenon automation projects do more than just connect all common industrial control systems. The integrated IEC 61131-3 soft PLC can seamlessly integrate projects with PLCs based on uniform data and without interfaces.

 

Using a WinCC-to-zenon converter, project engineers can enhance the efficiency of existing equipment and equip it with zenon’s expanded options by converting legacy software projects.

 

zenon fulfills all criteria of FDA 21 Part 11, enabling the greatest possible flexibility within legal regulations. Using templates and a wide range of wizards, development logging, and project versioning, as well as automatic document drafting, zenon simplifies project validation for regulated industries such as Food & Beverage and Pharmaceutical.

 

Using integrated simulation tools, zenon enables project creators to test projects under real-life conditions during the creation process, without the presence of hardware. Direct simulation with the real PLC code under real-time conditions in the integrated IEC 61131-3 environment improves security and speeds up commissioning.

Scalability and interdisciplinarity

zenon is highly scalable. It facilitates designing projects of almost any size, from an individual machine to an entire company including all systems. zenon's object-oriented design methods ensures resource-efficient projects. In addition, different projects can sync up very easily, both horizontally and vertically, with or without an overall higher-level project.

 

As a result, users can easily create interdisciplinary solutions, such as the automation of both discrete and process-oriented production or energy and building technology. zenon has extensive options for the ergonomic integration and activation of various network infrastructures as well as powerful multi-project administration.

Openness and integration

zenon’s comprehensive list of open interfaces and native drivers makes the integration of field devices and control systems easy. This facilitates comprehensive communication between machines and facilities and the seamless integration of shop-floor and business level.

 

zenon supports open standards, such as OPC UA or MQTT, as well as standardized interfaces, such as those with ERP systems like SAP. This streamlines integration with the value creation chain and supports IT and OT convergence. The zenon Web Server helps to load projects on the intranet and Internet without prior adaptation. A web engine serves as a universal data transport mechanism from and to external systems.

High performance and security

As data volumes continue to grow, zenon optimizes hardware and system resources thanks to its intelligent handling of information. This ensures high performance while minimizing hardware costs.

 

zenon provides protection against data loss and unauthorized access with a comprehensive package of start-to-finish security features; from heavy encryption to authentication, file signature, interfaces with security certification, and user administration tailored to meet the requirements of the FDA. As a result, zenon can be integrated into existing security concepts without additional effort.

Easy human-machine interaction

zenon supports its users as operators and decision makers by displaying even complex systems and processes in an easily understandable way, supporting well-founded decisions with visualized data and processes, and allowing direct intervention.

 

With zenon, operators can control and monitor equipment in their preferred languages and measuring units. This allows exporting machinery and plant manufacturers to create projects for worldwide use with a single, universal project. Furthermore, with the zenon Chameleon Technology, the ergonomic machine and system control adapts flexibly to the individual requirements of individual operators.

 

zenon’s wide range of graphical options provides superior usability in systems operation. These include operation via multi-touch gestures, animated process images, and a “world map” as a navigation aid for extensive equipment and entire plants.

 

zenon provides tools for easy and secure control of complex equipment and production processes with little need for direct intervention. As a plant calendar, the zenon Production & Facility Scheduler controls systems and production processes based on date, time, event and production status. Recipe management makes it easy to edit and save any number of parameter sets, and the Recipe Group Manager simplifies the management of complex recipe collections.

 

With zenon, control and documentation can be based on shift information. That data can subsequently be used in the calculation of key performance indicators and reports. A workflow engine integrated with the software platform guides operators along defined workflows. The integrated recording documents process execution without interruptions.

Full information at all levels

From the HMI through to the management level, zenon ensures consistent collection, evaluation and presentation of data. With functions such as Report Generator, Report Viewer, Archive Revision, Extended Trend Monitor and extended analytical functions, users can enjoy a quick and clear view of even the most complex correlations. The analytical capabilities of zenon range from simple key performance indicator calculations through complex analyses for statistical or predictive process control based on historical and/or real-time data. This supports users – from machine operators to top management – with all necessary information to make quick and sound decisions accordingly.

 

Across systems and facilities, zenon provides a wide range of options for modeling and contextualizing data and for defining and using metadata, such as batches, shifts, alarm/event classes and causes of error.

 

zenon’s alarm function and Chronological Event List provide all the necessary tools for detecting errors and their causes and responding consistently. This is also fully compatible with standards such as FDA 21 CFR  Part 11. The zenon Industrial Performance Analyzer provides a quick overview of all alarm messages. It supports the statistical evaluation of alarm data and efficiently visualizes the data.

 

Despite the location, operating personnel and decision makers receive alarm messages or system notifications through zenon Message Control. They can respond to these using the Notifier App.

 

The Smart Checklist replaces paper lists, helping to reduce work effort and errors and simplifying storage, data management and testing processes.

 

With zenon, equipment can be mapped and integrated along with associated metadata for administration.  Likewise, a digital twin can be mapped using process data. Asset Management in zenon facilitates efficient maintenance and provides support throughout the lifecycle of equipment.

Robust and future-proof

In operation, zenon provides the utmost operational security and system availability due to its robust platform as well as its resource saving data and programming structure.

 

The software platform's network technology features seamless redundancy and circular redundancy, enabling maximum system availability with full data security and without downtime.

 

Maintenance, troubleshooting and the creation of individualized applications can be completed in the development environment simply by setting parameters. The zenon Diagnosis Server and the zenon Process Recorder enable traceable post-event fault and malfunctions analyses. New or modified functions are reloaded by Hot Reload during operation - with no need to restart.

 

Even though zenon is continuously enhanced and further developed, compatibility will always remain a priority. This means the platform can be flexibly adapted to modified business processes and maintained in a simple way throughout the lifecycle of the equipment.

Insights

With its annual release cycles, zenon offers new functionality on an ongoing basis. Find out more about the recent highlights.

Know today, which part might be broken tomorrow? Forward thinking maintenance makes this possible. More efficient production with predictive maintenance.

Customized HMIs offer ergonomics for machine operators in smart factories.

A SCADA system that should support ISO 50001 must be able to integrate with as many interfaces as possible, with direct machine connections and other applications.

Energidata i realtid - den perfekta implementeringen av HMI till energiledningssystem

Framgångsrik implementering av ISO 50001 med zenon produktfamilj.