zenon Software Platform

zenon Software Platform

Designed to make your life easier.

zenon är en programvaruplattform som avsevärt underlättar utformning och automatisk drift av tillverknings- och infrastrukturutrustning. Vare sig det gäller tillverknings- eller energiindustrin kan zenon hjälpa dig att uppnå och upprätthålla verksamhetens mål.


Omfattande programvara för tillverkning och energi

zenon garanterar att utrustningen fungerar på ett pålitligt, flexibelt och effektivt sätt. Beslutsfattare, ingenjörer och operatörer inom tillverkning och energidistribution kan koppla samman alla relevanta områden med hjälp av denna omfattande plattform för programvara för allt från projektplanering till service. Resultatet blir en väsentlig ökning av utrustningens allmänna effektivitet.

Ökade möjligheter

Med hjälp av zenon kan alla användare - från produktionspersonalen till ledningen - skapa synergier och påverka affärsverksamheten på ett varaktigt, mätbart och positivt sätt.

Omvandling av digitala data

zenons programvaruplattform skapar en integrerad miljö som kombinerar registrering av data, manövrering av maskiner och affärsintelligens. Detta ger affärsverksamheten en konkurrenskraftig fördel under den digitala omvandlingen.

 

 

zenon för era utmaningar

 

 

zenon för din verksamhet

 

 

 

 • visa allt
 • Analytics/Reporting
 • Visualization/Control
 • Data Management
 • Data Acquisition
 • Engineering
 • (copy 7)

  HTML5 technology

  With the HTML5 technology in zenon, you enhance the possibilities for mobile access to important process data and information.

 • (copy 7)

  zenon Process Recorder

  If existing trends or lists are no longer helpful for the analysis of errors, the zenon Process Recorder can help and offers an even more precise analysis.

 • (copy 7)

  Smart Checklist

  The Smart Checklist replaces paper lists in production and simplifies and optimizes testing processes.

 • (copy 7)

  Effektiv HMI/SCADA utveckling med zenon

  Ergonomi med zenon börjar med zenon-produktfamiljens genomgående utvecklingsomgivning.

 • (copy 7)

  Skapa projekt - snabbt, intuitivt och effektivt

  Ergonomisk utveckling med zenon betyder även att komplexa funktioner är användbara "out of the box". Utan programmering.

 • (copy 7)

  Integration i befintliga anläggningar

  Du kopplar upp alla maskiner problemlöst – varken ålder eller tillverkare spelar här någon roll. Så suger du ut allt ur den bestående hårdvaran.

 • (copy 7)

  Objektorientering i zenon

  Arbeta effektivt och säkert. Den ergonomiska lösningen är: Objektorientering i zenon.

 • (copy 7)

  Diagnos / Drifttagning / Projektunderhåll

  Arbetar du med metoder som t.ex. Lean Management, Six Sigma eller TPM? zenon hjälper dig att nå dina mål.

 • (copy 7)

  Internationell och ergonomisk

  Ergonomi för användaren [1/4] . Operatörer för maskiner och anläggningar drar nytta av de individuellt anpassningsbara ergonomiska tillämpningar.

 • (copy 7)

  Användarvänlighet genom grafiska möjligheter

  Ergonomics for the user [2/4] - Short training times thanks to intuitive operation, optimum reaction times and the highest possible level of security.

 • (copy 7)

  Ergonomi genom individuell anpassning

  Ergonomi för användaren [3/4] - Ergonomisk drift av maskin och anläggning anpassas flexibelt efter användarens behov.

 • (copy 7)

  Fullständing information till användaren

  Ergonomi för användaren [4/4] - Ergonomisk drift betyder även att kunna reagera snabbt och korrekt. Rätt information i rätt tid är en grundförutsättning för att kunna fatta rätt beslut.

 • (copy 7)

  zenon säkerhet

  zenon ger omfattande skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst.

 • (copy 7)

  zenon Logic

  Det kraftfulla och flexibla IEC 61131-3 programmeringssystemet gör projekteringar snabbare, säkrare, bättre och effektivare.

 • (copy 7)

  Multitouch gesterna med zenon

  Med multitouch i HMI/SCADA är perspektivet öppet uppåt vad gäller anläggningarnas användarvänlighet och manöversäkerhet.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [1/4]

  Optimalt nätverkssamarbete ger översikt, effektivitet och snabbhet – och är en förutsättning för ergonomisk manövrering av anläggningen

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [2/4]

  Så kan man bringa informationer från utspridda anläggningar på en central bildskärm. Detta ökar transparens och översiktlighet.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [3/4]

  Full datasäkerhet, maximal tillgänglighet utan stilleståndstider och garanterat utan dataförlust. zenon nätverksteknik gör det möjligt.

 • (copy 7)

  Ergonomi i zenon nätverket [4/4]

  zenon webbserver och terminalserver

 • (copy 7)

  Larm och kronologisk händelselista

  Säkra hög produktivitet och skona resurser, betyder även att upptäcka felen och deras orsaker så snabbt som möjligt och reagera konsekvent.

 • (copy 7)

  Dataregistrering

  Du förfogar över exakt arkiverade och upparbetade datasamlingar och har en gedigen bas för kompetenta och snabba beslut.

 • (copy 7)

  Industrial Performance Analyzer

  När problem uppträder som utlöser larm - reagera snabbt och korrekt.

 • (copy 7)

  Plant Data Collection

  Accurate plant data collection is the basis for a successful operation management. Only this way, corporate strategies can succeed.

 • (copy 7)

  PDC och produktionsoptimering

  Insamling av anläggninsdata: Relevant och fullständig data för produktionsoptimering.

 • (copy 7)

  Comprehensive PDC with HMI/SCADA system

  From HMI to SCADA and reporting: The importance of a comprehensive plant data collection.

 • (copy 7)

  Production and Facility Scheduler (PFS)

  På anläggningar med stora förbrukningsmängder kan man snabbt uppnå avsevärda insparningar (t.ex. energiförbrukning).

 • (copy 7)

  Recepthantering

  Styr komplexa anläggningar eller produktionsprocesser enkelt och säkert - för detta erbjuder zenon möjligheten att förvalta recept.

 • (copy 7)

  Message Control

  Den som snabbt reagerar på meddelanden eller larm, undviker dyra stilleståndstider och håller anläggningens effektivitet hög.

 • (copy 7)

  zenon Load Management

  zenon Load Management optimerar med kluriga energitrendberäkningar. Så kan lasttoppar undvikas och kostnader effektivt reduceras.

 • (copy 7)

  SAP-gränssnitt

  Det av SAP certifierade zenon gränssnittet möjliggör den enkla, säkra och snabba förbindelsen mellan din processnivå och SAP ERP-systemet.

 • (copy 7)

  FDA 21 CFR DEL 11

  zenon uppfyller, plattformsoberoende över alla sina moduler kriterierna i FDA 21 del 11. På nya projekt kan man spara upp till 90 % av valideringskostnaderna.

 • (copy 7)

  WinCC-to-zenon Converter

  När du hittills arbetat med WinCC kommer du att bli imponerad Konvertera helt enkelt dina WinCC projekt i zenon projekt.

 • (copy 7)

  Optimera produktionen

  zenon Analyzer – Dynamic Production Reporting programmet sluter luckan mellan produktionsrapportering och Business-Intelligence

 • (copy 7)

  Rapporter - från utvärdering av larm till TAK/OEE

  Korrekta och exakta rapporter som man kan förlita sig på.

 • (copy 7)

  Rapporter i realtid

  Den kompletta överblicken utan fördröjning.

 • (copy 7)

  Öka vinsten

  Öka vinsten och uppnå optimal ROI.

Oberoende av systemkrav

 

zenon är utformat för att fungera med vanliga industriella klienter och operativsystem. Med användande av branschledande databassystem lagrar och utvärderar zenon data och parametrar på ett säkert sätt.

 

För visualisering använder zenon webbteknik som t.ex. HTML5 för att möjliggöra åtkomst till instrumentpaneler och rapporter via en webbläsare. Detta ger åtkomst för styrning och övervakning från vilken plats som helst, oberoende av den underliggande kommunikationstekniken. Ett växande antal andra kringfunktioner är också oberoende av maskinvara och operativsystem.

Effektiv individualisering

 

zenon implementeras till stor del av erfarna systemintegratörer som utbildas, kvalificeras och hålls à jour som medlemmar av COPA-DATA Partner Community.

 

Kundspecifika projekt skapas i projekteringsmiljön, som sömlöst integreras i körtidssystemet. Projektskapandet stöds av talrika automatiska funktioner och kompletteras vanligen helt enkelt genom inställning av parametrar. Projektering med zenon kräver därför inga djupgående mjukvarukunskaper. Användarna har möjlighet att integrera programkod på ett flertal språk och från ett flertal källor, t.ex. matematisk mjukvara och simuleringsmjukvara.

 

zenon automatiseringsprojekt gör mer än att bara sammankoppla alla vanliga industriella styrsystem. Den integrerade IEC 61131-3 mjukvaru-PLC:n kan sömlöst integrera projekt med programmerbara styrsystem som bygger på enhetliga data och saknar gränssnitt.

 

Genom att använda en WinCC-till-zenon-omvandlare kan projektingenjörer förbättra effektiviteten hos befintlig utrustning och förse den med zenons extrafunktioner genom att konvertera traditionella mjukvaruprojekt.

 

zenon uppfyller alla kriterier i FDA 21 del 11, vilket möjliggör största möjliga flexibilitet inom lagliga ramar. Genom att använda mallar och ett brett spektrum av guider, framställning av utvecklingsprotokoll och projektversioner, samt även automatiskt skapade dokumentutkast, förenklar zenon projektvalidering för reglerade branscher som t.ex. livsmedels- och dryckesbranschen samt läkemedelsbranschen. 

 

Med integrerade simuleringsverktyg gör zenon det möjligt för projektingenjörer att testa projekt under realistiska förhållande under skapandeprocessen, utan användande av hårdvara. Direkt simulering med verklig PLC-kod under realtidsförhållanden i den integrerade IEC 61131-3-miljön förbättrar säkerheten och påskyndar idrifttagningen.

Skalbarhet och områdesövergripande

 

zenon är mycket skalbart. Det förenklar utvecklingen av projekt av nästan vilken storlek som helst, från en enskild maskin till ett helt bolag, inklusive alla system. zenons objektorienterade designmetoder garanterar resurseffektiva projekt. Vidare kan olika projekt synkroniseras mycket enkelt, både horisontellt och vertikalt, med eller utan ett övergripande högnivåprojekt.

 

Som en följd av detta kan användare lätt skapa områdesövergripande lösningar, t.ex. automatisering av såväl diskret som processorienterad teknik för produktion eller energi och byggnation. zenon har omfattande tillval för ergonomisk integration, aktivering av olika nätverksinfrastrukturer och kapacitet för flerprojektsadministration.

.

Öppenhet och integration

 

zenons omfattande lista över öppna gränssnitt och egna drivrutiner gör det lätt att integrera fältenheter och styrsystem. Detta underlättar omfattande kommunikation mellan maskiner och anläggningar samt sömlös integration av verkstadsgolvs- och affärsnivåer.

 

zenon stöder öppna standarder, t.ex. OPC UA eller MQTT, såväl som standardiserade gränssnitt, t.ex. gränssnitt med ERP-system som SAP. Detta ger effektiv integration i den värdeskapande kedjan och stöder IT- och OT-konvergens. Med zenons webbserver kan projekt laddas upp på intranät och Internet utan föregående anpassning. En webbsökmotor fungerar som universell datatransportmekanism från och till externa system.

Hög prestanda och säkerhet

 

Allt eftersom datavolymer fortsätter att växa optimerar zenon hårdvara och systemresurser tack vare sin intelligenta informationshantering. Detta garanterar hög prestanda, medan hårdvarukostnaderna minimeras.

 

zenon tillhandahåller skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst med ett omfattande paket av säkerhetsfunktioner från början till slut; från tung kryptering till autentisering, filsignatur, gränssnitt med säkerhetscertifiering samt användaradministration som är skräddarsydd för att tillgodose kraven från FDA. Som en följd av detta kan zenon integreras i befintliga säkerhetskoncept utan extra ansträngning.

Enkelt samspel mellan människa och maskin

 

zenon stöder sina användare som operatörer och beslutsfattare genom att visa även komplexa system och processer på ett lättfattligt sätt, stödja välgrundade beslut med visualiserade data och processer samt medge direkt ingripande.

 

Med zenon kan operatörer styra och övervaka utrustning på sina prioriterade språk och med sina egna måttenheter. Detta gör att tillverkare av exportmaskiner och anläggningar kan skapa projekt för världsomfattande användning med ett enda, universellt projekt. Vidare anpassas den ergonomiska maskin- och systemstyrningen flexibelt till enskilda operatörers individuella krav med zenon Chameleon Technology.

 

zenons breda spektrum av grafiska tillval erbjuder överlägsen användbarhet i systemdrift. Dessa inbegriper drift via multi-touch-gester, animerade processbilder och en ”världskarta” som navigeringshjälp för omfattande utrustning och hela anläggningar.

 

zenon tillhandahåller verktyg för enkel och säker styrning av komplex utrustning och produktionsprocesser med litet behov av direkt ingripande. Som fabrikskalender styr zenons Production & Facility Scheduler (PFS) system och produktionsprocesser baserat på datum, tid, händelse och produktionsstatus. Recepthanteringen gör det enkelt att redigera och spara hur många parametersatser som helst, och receptgruppförvaltningen förenklar hanteringen av komplexa receptsamlingar.

 

Med zenon kan styrning och dokumentation baseras på skiftinformation. Dessa data kan sedan användas vid beräkning av nyckeltal (KPI) och rapporter. En arbetsflödesmotor som är integrerad i mjukvaruplattformen leder operatörer genom definierade arbetsflöden. Den integrerade registreringen dokumenterar processens verkställande utan avbrott.

Alltid fullständig information

 

Från HMI till förvaltningsnivån garanterar zenon konsistent insamling, utvärdering och presentation av data. Med funktioner som Report Generator (rapportgenerator), Report Viewer (rapportläsare), Archive Revision (arkiveditor), Extended Trend Monitor (utökad trendning) och utökade analytiska funktioner kan användare åtnjuta en snabb och tydlig överblick även över de mest komplexa korrelationerna. zenons analytiska kapacitet sträcker sig från enkla nyckeltalsberäkningar via komplexa analyser för statistisk eller prediktiv processtyrning baserad på historiska data och/eller realtidsdata. Detta stöder användare – från maskinoperatörer till högsta ledningen – med all nödvändig information för att fatta snabba och förnuftiga beslut.

 

Tvärs över system och utrustning tillhandahåller zenon ett brett spektrum av tillval för att modellera och systematisera data och för att definiera och använda metadata, t.ex. partier, skift, larm-/händelseklasser och felorsaker.

 

zenons larmfunktion och kronologiska händelselista tillhandahåller alla verktyg som är nödvändiga för att detektera fel och deras orsaker och för att reagera på lämpligt sätt. Detta är också helt kompatibelt med standarder som FDA 21 CFR del 11. Den i zenon integrerade funktionen Industrial Performance Analyzer ger en snabb överblick över alla larmmeddelanden. Den används till att statistiskt utvärdera larmdata och visualiserar dessa data effektivt.

 

Oavsett deras placering får operatörspersonal och beslutsfattare larmmeddelanden eller systemnotifieringar via zenon Message Control. De kan reagera på dessa med hjälp av notifieringsappen.

 

Den smarta checklistan ersätter papperslistor och bidrar till att reducera arbetsinsatser och fel samt att förenkla lagring, datahantering och testprocedurer.

 

Med zenon kan utrustning avbildas och integreras tillsammans med tillhörande metadata för administration.  Likaså kan en digital tvilling sammanställas med hjälp av processdata. Tillgångsförvaltning i zenon underlättar underhållet effektivt och ger support under utrustningens hela livstid.

Robust och framtidssäker

 

Under drift sörjer zenon för yttersta driftsäkerhet och systemtillgänglighet på grund av sin robusta plattform och sin resurssparande datalagrings- och programmeringsstruktur.

 

Mjukvaruplattformens nätverksteknik omfattar sömlös redundans och cirkulär redundans, vilket möjliggör maximal systemtillgänglighet med fullständig datasäkerhet och utan driftstopp.

 

Underhåll, felsökning och skapande av individualiserade applikationer kan enkelt fullbordas i utvecklingsmiljön genom inställning av parametrar. zenon diagnosserver och zenon Process Recorder möjliggör analyser av spårbara fel och felfunktioner efter händelser. Nya eller ändrade funktioner laddas upp igen av Hot Reload under drift – utan att någon omstart behövs.

 

Även om zenon fortlöpande förbättras och vidareutvecklas kommer kompatibilitet alltid att ha högsta prioritet. Det innebär att plattformen flexibelt kan anpassas till ändrade affärsprocesser och skötas på ett enkelt sätt genom utrustningens hela livslängd.

Insights

zenon from COPA-DATA is the core system of the SICAM®* 230 software. Switching from SICAM® 230 to zenon is easy and brings a great deal of economic and technological benefits with it.

Give static geoinformation a new breath of life. The combination of GIS and SCADA controls rooms of transmission and distribution networks, of municipal services, and of industrial facilities.

With its annual release cycles, zenon offers new functionality on an ongoing basis. Find out more about the recent highlights.

Know today, which part might be broken tomorrow? Forward thinking maintenance makes this possible. More efficient production with predictive maintenance.

Customized HMIs offer ergonomics for machine operators in smart factories.

A SCADA system that should support ISO 50001 must be able to integrate with as many interfaces as possible, with direct machine connections and other applications.

Energidata i realtid - den perfekta implementeringen av HMI till energiledningssystem

Framgångsrik implementering av ISO 50001 med zenon produktfamilj.