Kontakta oss
ISO 50001 som en möjlighet för fordonsindustrin

ISO 50001 som en möjlighet för fordonsindustrin

Med zenon till certifierat energiledningssystem

Energy and media costs, as well as controlled resource consumption, are crucial for success in the automotive industry. Therefore, on the one hand the new ISO 50001 standards for effective energy and resource management come in very handy, but at the same time it also brings new challenges. To control energy costs in the framework of a current standard is not an effective cost-cutting approach, but also paves the way to government support. Furthermore, successful energy management positively affects the climate and thereby also one`s own image.Energymonitoring

White Paper

Energymonitoring

756 KB

Vilka fördelar ger ISO 50001:2011 fordonsindustrin?

Normen går långt utöver frågan vad ett energiledningssystem måste bidraga med. Den stöder företag med konkreta uppgifter och anvisningar för den framgångsrika implementeringen av denna. Vid sidan av hanteringen, vilken framför allt måste sörja för realistiska mål och kontrollerade åtgärder, skall så många medarbetare som möjligt deltaga i omsättningen och kontrollen.

 

Därvid skall man ge akt på jämvikten. Målet är inte bara så bra siffror som möjligt utan den optimala avstämningen mellan företagsmålen och reducering av energiförbrukningen. Produktionens kvalitet och stycktal får inte lida under åtgärderna. I en kontinuerlig process måste alla energidata målmedvetet analyseras och möjliga optimeringspotentialer nyttjas.

 

En central del av ISO 50001 certifieringen är det ur normerna ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning) kända PDCA-chemat (Demingcykeln):

  • Plan (planera): Identifiera situation och ställa upp mål ochj planer för en förbättring med utgångspunkt från Energy Performance Indicators (EnPIs).
  • Do (utföra): Omsätta planerna i praktiken.
  • Check (kontrollera): Mäta resultat, observera, dokumentera och evaluera.
  • Act (agera): Ta vara på goda erfarenheter och bygg ut dessa över hela organisationen och olika produktionsteam.

Implementera ett energiledningssystem perfekt med zenon

Medlemmarna i zenon produktfamiljen har redan i praktiken bevisat hur väl den lämpar sig som partner för den optimala implementeringen av en EMS. Framför allt zenon Supervisor, zenon Logic och zenon Analyzer arbetar perfekt tillsammans. Med hjälp av dessa kan man samla in data från nästa alla sensorer, PLC, maskiner och anläggningar under löpande drift och i realtid, analysera och upparbeta för perfekt presentation.

 

You can read more about ISO 50001 and zenon here:

 

ISO 50001:2011 - Standards for Energy Management

ISO 50001 - Implement an Energy Data Management System with zenon

ISO 50001 in the Food & Beverage Industry

Energy Management in the Pharmaceutical Industry