Kontakta oss
ISO 50001:2011 professionell energiledning

ISO 50001:2011 professionell energiledning

Hur en norm kan sänka kostnader och skydda klimatet

Målmedveten energiledning är inte bara av intresse för kostnadsmedvetna företagare. I allt fler stater krävs energibilanser och åtgärder av företagen vilka minskar råvaruförbrukningen och miljöbelastningen. Sedan juni 2011 är en norm i kraft som gäller för hela världen, vilken med krav och anvisningar för ett energiledningssystem hjälper till att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen: normen ISO 50001:2011.Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Den nya normen avlöser ISO 16001. I sin struktur motsvarar den ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem. Därmed kan den problemlöst integreras i ledningssystem som baserar sig på dessa.

 

Konsekvent energiledning enligt ISO 50001 gör det möjligt att upptäcka dolda potentialer, förbättra bestående åtgärder och att agera mycket målmedvetet med avseende på energiförbrukning och emission av skadliga ämnen. Därmed bidrar inte bara till att skydda klimatet utan de drar själva nyttan av att kunna kalkylera förbrukningen och att sänka kostnaderna och sist men inte minst genom förbättrad image.

Vad kan ISO 50001?

Den nya standarden ger inte bara svar på vad ett energiledningssystem måste bidraga med, genom sina anvisningar stöder den även vid införandet av målmedvetna åtgärder. Det handlar här inte om rent kvantitativa åtgärder utan om en kontinuerlig förbättringsprocess som optimalt styr energiförbrukningen, utan att negativt inverka på produktionens kvalitet eller omfattning. Därför har normen en systematisk ansats som stöder vid implementeringen av processer.

 

Företag vilka använder sig av ett energiledningssystem enligt ISO 50001, måste definiera och naturligtvis dokumentera hur de skall uppfylla kraven. Naturligtvis måste även användningsområdet och energiledningssystemets gränser fastläggas exakt. Företagsledningen och medarbetare deltar alla för att säkerställa ett långfristigt tänkande och agerande.

 

Fyra faser leder från planen över den första omsättningen och kontroll av denna och fram till ytterligare korrekturåtgärder. Steg som inte bara utförs en gång utan är en del av en kontinuerlig process.

 

Mer över ISO 50001 och zenon kan man läsa om i:

 

ISO 50001:2011 - Standards for Energy Management

ISO 50001 - Implement an Energy Data Management System with zenon

ISO 50001 in the Food & Beverage Industry

ISO 50001 in the Automotive Industry

Energy Management in the Pharmaceutical Industry