zenon som DNP3 master/slav

Snabb kommunikation med zenon

DNP3 – Distributed Network Protocol – är en etablerad standard som används av energiverk runt om i världen. DNP3 används främst vid automation av ställverk (t.ex. transformatorer eller skyddsreläer) och styrsystem (t.ex. för kraftverk). zenon stödjer till stor del DNP3 och kan överta två roller vid dataöverföringen: DNP3-master och DNP3-slav. I egenskap av DNP3-master hämtar zenon data från underlagrade enheter, som DNP3-slav levererar zenon data till överordnade enheter. DNP3

White Paper

DNP3

580 KB

Combination of standards: DNP3 and IEC 61850

DNP3 är de facto standard på amerikanska energimarknaden, men även där har den europeiska standarden IEC 61850 definierats som framtida referens för lokal kommunikation. IEC-standarder vinner nya marknader och efterfrågan av en kombinerad användning av olika standarder (t.ex. DNP3 och IEC 61850) ökar. Processtyrsystem måste därför anpassasig på nya utmaningar: parallellt datautbyte, lokalt och över stora avstånd; problemfritt och standardiserat.DNP3 / IEEE Std 1815-2012 TM with...

Fact Sheet

DNP3 / IEEE Std 1815-2012 TM with zenon

1.1 MB