Miljövänlig fordonsproduktion med zenon

 

Eftersom minskade Co2-utsläpp2-utsläpp blir ett vanligt mål över hela tillverkningsindustrin måste fordonsföretagen lyfta sig för att möta kraven. Med zenon Software Platform kan ni övervaka maskinprestanda och fatta informerade beslut om gröna initiativ. Håll koll på varje hörn av er anläggning och introducera miljövänlig produktion.Hantering av energidata med zenon...

Solution Leaflet

Hantering av energidata med zenon i fordonsproduktion

1.4 MB

Utmaningarna med miljövänlig produktion

 

Miljövänlig tillverkning är ett mål för många moderna verksamheter men det finns utmaningar. Företagen måste överväga:

 

 • Att leva upp till krav: Med ett ökat fokus på att rädda planeten tittar världen på tillverkningsindustrin för att se hur de klarar av sin del i det hela. Fordonssektorn är en massiv energiförbrukare och CO2-producent och konsumenterna kräver mer miljövänliga produkter.
 • Att förbli konkurrenskraftiga: Eftersom konkurrenterna strävar mot att minska CO2-utsläppen i tillverkningen och energiförbrukningen måste företagen hänga med. Med konsumenter som letar efter miljövänliga tillverkare kan det leda till affärsförluster om man inte hänger med i utvecklingen.
 • Att följa bestämmelser: Myndigheter och andra tillsynsorgan fortsätter att kräva minskad energiförbrukning. Dessa standarder gör att miljövänlig produktion är ett måste för efterlevnad.
 • Att konfrontera kostnadsoro: Det är en utmaning att balansera miljövänliga förfaranden och tillhörande kostnader. Företagen måste hitta vägar för att anta gröna initiativ utan att driva fram omfattande förluster.

 

 

Fördelarna med zenon för miljövänlig tillverkning

 

COPA-DATA:s mjukvaruplattform zenon förbereder fordonstillverkare för gröna initiativ. Denna plattform kopplar samman dig med alla maskiner på er anläggning och samlar in värdefull data som bidrar till er energieffektivitet.

 

Med zenon kan ni:

 • Minska kostnader: Med zenon som stöd för er energieffektivitet kan ni minska förbrukningen och spara in på tillhörande kostnader. zenon har även stöd för preventiva underhållsvarningar. Spara in på kostnader för de neddragningar som följer med maskiner som inte har underhållits och minska utläggen som hör samman med totala sammanbrott.
 • Leva upp till energistandarder: Bestämmelser som ISO 50001 trycker på för specifik energiförbrukning och förfaranden för att skydda miljön. Dessa standarder expanderar allteftersom fler tillsynsmyndigheter inser behovet av att vara miljövänliga och fordonstillverkare måste vara redo att anpassa sig och minska CO2-utsläpp vid tillverkningen enligt kraven i standarderna.
 • Samla in data över anläggningen: zenon Historian registrerar användningsdata från maskiner, sensorer och system över er anläggning. Få tillgång till energianvändningsmetrik för att bestämma hur era maskiner står sig när det gäller målen för energieffektivitet. All data arkiveras i säker lagring. Referera till Historian-metrik över tid för att visa förbättringar under gröna initiativ och säkerställ att er strategi fungerar.
 • Få noggranna rapporter: zenons noggrannhet säkerställer att energiförbrukningsmetriken är korrekt för varje maskin och system. Denna noggrannhet innebär att driftchefer kan fatta informerade beslut om energi användning och guida företaget till en miljövänlig framtid.
 • Identifiera sätt att bli bättre: Historian gör det även möjligt att extrahera information som topptider för energianvändning. Ni kan även identifiera maskiner som konsekvent ligger över gränsen för energiförbrukning. Att sätta fingret på dessa problem kan leda er till lösningar, oavsett om ni byter ut en gammal maskin mot mer effektiv produktion eller påminner arbetarna om att stänga av utrustningen när den inte används.
 • Hitta sätt att själva generera energi: Historian-data avslöjar hur mycket energi varje område i er anläggning behöver. Med denna data kan ni hitta områden där ni själva kan skapa energi med solpaneler och andra alternativa metoder. Användning av dessa metoder kan spela en avgörande roll när det gäller att minska energiförbrukningen.

Introducera miljövänlig tillverkning med zenon

 

Tillverkare har förlitat sig på COPA-DATA i mer än tre årtionden. Yrkesmännen på COPA-DATA arbetar kontinuerligt för att förbättra zenon och dess funktioner medan vi upprätthåller den nödvändiga logiken och algoritmerna. Kontakta oss idag för att få veta mer om zenon.

CONTACT US

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about zenon and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter