Kontakta oss

Hantering av anläggningar och hjälputrustning med zenon

 

Integrera anläggningar och hjälputrustning i övervakningen och producera effektivare

 

zenon inte bara styr, övervakar och optimerar produktionsprocessen, utan även perifer hjälputrustning och anläggningar, eftersom processen själv kan köras optimalt enbart med en perfekt fungerande miljö.Hantering av anläggningar och hjälputrustning...

Solution Leaflet

Hantering av anläggningar och hjälputrustning med zenon

1.6 MB

Kvaliteten på produkter i läkemedelsbranschen är inte bara beroende av optimal kontroll av produktionsprocessen, utan även av prestandan hos hjälputrustning och associerade anläggningar med fokus på energi, kylvatten, tryckluft eller gassystem.

 

Integrera alla teknologier

Tack vare de olika egna drivrutinerna och industriprotokollen i zenon (exempelvis OPC, UA eller BACnet), kan du enkelt ansluta komplexa system eller befintlig utrustning – även om din hjälputrustning består av många olika teknologier eller generationer.

Den låter dig spåra hela system och hjälper till att upptäcka och förstå interaktioner mellan de enskilda systemdelarna. Dess modulära design och skalbarhet stöder befintliga konfigurationer, ökar funktionaliteten, säkerställer maskinvarans oberoende och tillhandahåller slutligen bättre resultat.

 

Automatiserade larm

zenons larmadministration säkerställer att operatörerna som bestämmer omedelbart informeras om larmen och kan reagera på problem så snabbt som möjligt. Om det finns oegentligheter i anläggningshanteringen – t.ex. vid överdriven energiförbrukning eller olika temperaturer – genereras larm omedelbart, förfiltreras och resultatet skickas via e-post, sms, telefon eller IP-telefoni till den ansvariga anställda som jobbar på det aktuella skiftet. Denna kan omedelbart reagera och använda analysen till att rätta till fel eller, om nödvändigt, förbättra konfigurationen i anläggningshanteringen.

 

Integrera renrum och andra områden

Varje område eller enskild process i produktionsföretaget kräver individuellt skapade parametrar, vare sig de är till för funktionalitet, övervakning eller dataarkivering. På grund av detta ingår utrustning såsom renrum ofta inte i övervakningen och produktionens anläggningshantering. Med zenon kan du integrera alla områden till ett tydligt, fullständigt reglerat, komplett system. Den omfattar en kronologisk händelselista, testloggar, larm, arkivering, användargodkännande, dataexport, rapporter och mycket mer. Resultatet är en förbättrad presentation och analys, en djupare förståelse för processerna och möjligheten att optimera procedurer i hela fabriken.

 

Ner med energikostnaderna

Energiförbrukningen i läkemedelstillverkningen utgör en enorm potential för besparingar som ofta inte implementeras. zenon kan också användas som system för energidatahantering (EDMS).  Med zenon som system för energidatahantering uppfyller du kraven i ISO 50001 och inte bara analyserar förbrukningsdata avseende tidigare förbrukning utan även i realtid. Du kan jämföra energiförbrukningen hos byggnader och hjälputrustning med data från produktionen och kontrollera processernas energieffektivitet. Genom att göra detta upptäcker du besparingspotential och minskar kostnaderna.

 

Bekymmersfri regelefterlevnad

Läkemedelstillverkare i synnerhet måste uppfylla stränga krav och är föremål för minutiösa krav på dokumentation och övervakning. Detta relaterar också till renrum och andra rum som, exempelvis, måste ha en viss temperatur eller luftfuktighet. zenon gör effektiv regelefterlevnad möjlig: Tillämpningar med zenon uppfyller exempelvis internationella regler såsom FDA 21 Part 11 eller EU bilaga 11. Vidare kan zenon konfigureras och uppfyller därför kraven i GAMP 5 Software Category 4. Konfigurerbara system är mycket robusta, ökar processkvaliteten och minskar risken för misstag, vilket gör validering som efterlever automatiseringssystemens standarder och kvalifikation så enkla och effektiva som möjligt och minskar kostnaderna och insatsen.