Systeminföranden i livsmedelsindustrin:

Framgångar tack vare automatiserad utveckling

 

Återanvändning är inte enbart en viktig miljöfråga, utan även en viktigt lönsamhetsfråga. Ju oftare en investering kan användas desto snabbare betalas investering av. Denna enkla regel gäller speciellt för komplicerade förfaranden och långsiktiga utvecklingar inom industriell automation teknik. Alla som arbetar för en livsmedelstillverkare med fler än en produktionsplats är medvetna om hur vikten av återanvändning.Automatic Engineering

White Paper

Automatic Engineering

420 KB

Varje applikationsutveckling ärsnabbare lönsam om de kan appliceras på flera produktionsanläggningar. Detta blir särskilt tydligt i ett PLMS (Production Line Management System), eftersom hela processutvecklingen inom en anläggning påverkas av detta. Fördelarna med PLMS är uppenbara:

  1. Snabbare och därmed mer kostnadseffektiv implementering
  2. ROI uppnås snabbare
  3. Standardiseringen av gemansamma systemkomponenter kan på ett avgörande sätt påverka framgången vid införandet av applikationer på ett avgörande sätt.

Standardiseringen av gemansamma systemkomponenter kan påverka framgången vid införandet av applikationer på ett avgörande sätt. Det program som används för visualisering och styrning av förpackningslinjer kan användas för att understödja standarder och uppfylla lagstadgade krav. Samtidigt bör programmet även vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassa sig till de lokala förutsättningarna. Med ett konfigurerbart program som zenon kan användaren möta båda utmaningarna. Guidad automatiserad utveckling garanterar att alla standards följs och implementeras på rätt sätt och inkluderas i applikationen. Så snart som man fått guiden att uppfylla alla krav kan denna även användas för introduktion av applikationer på övriga tillverkningslinjer.

 

Mer informationer – ladda ner vårt whitepap