Overall Equipment Effectiveness

Effektivitetsökning inom industriella livsmedelsproduktion

Effektivitet i livsmedelsproduktion är ett allt viktigare tema: Nya investeringar för ökad produktionskapacitet måste planeras med omsorg, att producera "allt mer med allt mindre" kräver dagligen friska ideer. Resursförbrukning och kostnader skall sänkas, produktionen skall emellertid ge högsta kvalitet och bästa resultat.Overall Equipment Effectiveness...

White Paper

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

1.8 MB

Produktstyrning med utgångspunkt från nyckeltal som TAK/OEE ger producerande företag tydliga fördelar: Effektiva processer, minimerade kostnader, garanterad kvalitet och uppfyllande av alla föreskrifter.

TAK/OEE med zenon SCADA systemet

Med zenon erbjuder vi ett TAK-system, vilket bidrar till att höja ditt KPI värde för TAK.


Vår branschexpert Emilian Axinia ger tips för val, implementering och drift av ett TAK-system med zenon i sitt aktuella whitepaper "Effektivitätssteigerung in der industriellen F&B-Produktion“.

  • Producera mer utan extra investering?
  • Vad kan man förvänta sig av en programlösning?
  • Hur implementerar man ett TAK-system?

 

Mer information – ladda ner vårt whitepaper!

KONTAKTA OSS