Kontakta oss

Energidatahantering med zenon

 

Energiförbrukningen under kontroll

 

Med den automatiserade registreringen och utvärderingen av energidata gör du mer än bara följer de lagstadgade kraven. En enhetlig energidatahantering utnyttjar särskilt besparingspotential genom att samla in förbrukningsdata, analysera den på ett användbart sätt och bearbeta den för att användaren snabbt ska kunna se den.Energidatahantering med zenon för...

Solution Leaflet

Energidatahantering med zenon för livsmedelsindustrin

1.3 MB

zenon stöder på ett unikt och skalbart vis hanteringen av energidata i livsmedelssektorn. Systemet är idealiskt för att optimera energiförbrukningen under hela produktionen, vare sig det handlar om elektricitet, gas, vatten, olja, tryckluft eller andra energikällor. Det här bidrar förutom till miljöskydd även till att sänka kostnaderna.

 

Ständiga förbättringar

Med zenons höga anslutningsbarhet är nästan varje datakälla ansluten, vare sig det handlar om mätenheter, PLC-system, äldre eller nyare komponenter eller annan programvara. Detta gör datainsamling enklare som del av den ständiga förbättringsprocessen enligt PDCA (plan-do-check-act), exempelvis i enlighet med ISO 50001. Tack vare zenons skalbarhet kan du gradvis introducera även energidatahantering och alltid ansluta fler datakällor. Den växande databasen leder till att ett effektivt energistyrningssystem utvecklas.

 

Fokus på besparingspotentialen

zenon registrerar automatiskt energidata i realtid, så manuell registrering är något som hör det förflutna till. Historiska data finns naturligtvis också tillgängliga. Data flödar till manöverpaneler, larmlistor och dynamiskt genererad trendgrafik. Omfattande datamängder jämförs också automatiskt och utvärderas inom sekunder i olika rapporter – felfritt och enhetligt.

Detta är bra för energihanteraren, som nu kan fokusera på den specifika optimeringen och besparingspotentialen från rapporterna, istället för att behöva hålla på med den tidskrävande manuella registreringen och utvärderingen av data. Detta sparar tid och pengar och undviker fel som oundvikligen inträffar vid manuell registrering.

 

Imponerande analyser

Aggregrerade förbrukningssiffror för de olika energikällorna är ofta inte till något stöd i sig. Detta är anledningen till att zenon innehåller en rad meningsfulla analysmöjligheter som standard. Dessa omfattar Sankey-diagram, Paretodiagram, Gantt-scheman, varaktighetskurvor, energiklasser, färgdiagram och mycket mer. Dessutom finns det sofistikerade filter, jämförelser och utvärderingar som är kopplade till produktionen. Dessa effektiva verktyg för att analysera energiförbrukningen gör att du kan identifiera den bästa möjliga besparingspotentialen. Detta öppnar upp alla möjligheter för dig att minska förbrukning och kostnader, samtidigt som kraven på ett certifierat system för energidatahantering i enlighet med ISO 50001 uppfylls.

 

Produktion- och förbrukningsdata under ett tak

För att tillåta en sammanhängande analys av produktions- och energidata registrerar zenon data i ett enhetligt system, jämför den automatiskt och utvärderar nyckelindikatorer avseende prestanda. Förbrukningsdata är därmed kopplade till produktionsdata och de kan utvärderas i förhållande till varandra utan ytterligare ansträngning. Det enklaste exemplet: Energikonsumtion per producerad enhet.

 

Skräddarsydda rapporter och deras distribution

Energistyrningsprogrammen i zenon kan ändras utan programmeringskunskaper och nya datakällor kan läggas till. På det här sättet kan du mycket enkelt förverkliga dina egna idéer och avgöra vilka förbrukningsdata som registreras och behandlas. Det är också enkelt att sammanställa den information som ingår i instrumentpaneler eller rapporter. Det är upp till produktionsteamet hur det vill göra resultaten tillgängliga.

Rapporter är baserade på mallar som du kan justera snabbt och enkelt. Mallar som exempelvis är baserade på ISO 50001 för system för energidatahantering finns tillgängliga bruksfärdiga. Du kan enkelt bevilja andra hanterare åtkomst till rapporter, till och med via mobila enheter. Den snabba och flexibla implementeringen av ändringar och förbättringar snabbar också upp de fortlöpande optimeringscyklerna enligt PDCA. På det här viset skapar du med zenon en flexibel och kostnadseffektiv energistyrning, samtidigt som låga övergripande driftskostnader säkerställs på lång sikt.

 

Undvika laddningstoppar

En stor utmaning i produktionen är att hålla förbrukningen under de gränsvärden som överenskommits med energileverantörerna i ramavtalen, även vid laddningstoppar. Förbrukningstoppar som överskrider de prestandavärden som överenskommits inom vissa tidsintervaller leder vanligen till avsevärda ytterligare kostnader. 

 

zenon tillåter hantering av laddningstoppar i detta syfte. zenon beräknar fortlöpande förbrukningsprognoser baserade på en modell med energiproducenter och konsumenter. Om de här kritiska värdena uppnås tillhandahåller systemet rekommendationer i rätt tid för manuell eller automatisk styrning av enheterna. Detta förhindrar på ett effektivt sätt de överenskomna förbrukningsgränserna från att överskridas och förhindrar därmed ytterligare kostnader.