Kontakta oss

Linjestyrning med zenon

 

Optimera produktionslinjerna i livsmedelssektorn med zenon

 

Linjestyrningen av en produktionslinje ger dig inte bara en översikt över hela linjen, utan gör det också möjligt att snabbt reagera på förändringar eller komplikationer. Den stöder dig med tydliga analyser och rekommendationer för att gradvis optimera produktionsprocessen.Linjestyrning med zenon

Solution Leaflet

Linjestyrning med zenon

1.5 MB

Ofta används olika maskiner, utrustning och enheter i en produktionslinje inom livsmedelssektorn. Tack vare zenons anslutningsbarhet kan dessa enkelt integreras och drivas på ett effektivt sätt. zenon hjälper till att undvika brister eller fel på enskilda komponenter. Felaktiga satser eller dyra utrustningsdriftstopp undviks således.

 

Produktionslinjen är under kontroll

En linjestyrning som implementeras med zenon ger produktionsteamet status för aktuell sats, larm och händelser i realtid och kan ingripa vid omedelbara komplikationer. Detta sparar pengar och förebygger fel och driftstopp och därmed produktionsförluster.

 

Tydliga analyser för tydliga resultat

Stora mängder data samlas i en produktionslinje, vilken måste bearbetas. zenon är utrustad för att hantera dessa datamängder. Inte bara produktionsdata, utan även data om energiförbrukning, larm, händelser osv. samlas in, analyseras och arkiveras. Tack vare de integrerade filtrerings- och rapporteringsverktygen kan du få maximalt mervärde från dessa data. Dessutom finns det sofistikerade algoritmer, exempelvis för prediktivt underhåll.

Det finns mallar tillgängliga för rapporteringen, vilka snabbt och flexibelt kan anpassas till dina krav. Detta omfattar rapporter om utrustningens övergripande effektivitet (OEE), analyser av energidatahantering enligt ISO 50001 samt för underhåll eller statistisk processkontroll. En tydlig design och begränsning till de viktigaste faktorerna säkerställer att det är lätt att förstå.

Analysen av historiska data är mycket viktig för att optimera utrustningens prestanda. Det finns också skräddarsydda intuitiva rapporter i det här syftet, såsom larmanalyser som ger information om orsakerna till larmet.

 

Regelbaserad information

Alla teammedlemmar behöver viss information för sina uppgifter, vare sig det är ledning, drift, underhåll, förbrukning eller kvalitetssäkring, detta i realtid och oberoende av plats. Detta är anledningen till att zenon tillhandahåller information i enlighet med uppgiften och genom olika tekniker: på maskinen, i kontrollrummet eller mobilen, med exakt det innehåll som krävs och på ett sätt som är anpassat till hanterarens roll. På det här sättet får alla exakt den information de behöver så att de kan fokusera på sina uppgifter.

 

Integrera heterogena produktionslinjer

Produktionslinjer är vanligen heterogena och består av maskiner, enheter och komponenter från olika tillverkare från olika tillverkningsår, vilka också ersätts eller uppgraderas vid tillfälle. Du kan integrera nästan alla datakällor med zenon: maskiner, mätenheter, maskinvara och programvara och andra komponenter, vare sig de är redan befintliga eller nya. På det här viset implementerar du linjestyrningen utan restriktioner och drar nytta av systemets skalbarhet och flexibilitet. Du kan också reagera snabbare på marknadens ändrade krav, vilket är en avgörande konkurrensfördel.

 

Håll koll på allt

Livsmedelstillverkare med flera produktionsplatser, ofta i olika länder, behöver hålla koll på alla platser. zenon kan utvidgas till ett molnprogram som förenar data från olika platser. Detta gör att du kan skapa platsövergripande instrumentpaneler och rapporter med levande data. På det här viset kan du jämföra prestandan hos enskilda platser med varandra och snabbt reagera på förändrande krav och komplikationer. Ledningen har alltid en översikt över hela företaget och kan övervaka centrala resultatindikatorer (KPI) utan att behöva gå in i detalj.