Kontakta oss

Tjänstehantering i livsmedelsbranschen med zenon

[Translate to Swedish:]

 

Säkerställ stabila och effektiva allmännyttiga tjänster

 

Produktionsanläggningarna kräver energi, kylning, värme, tryckluft, gas och mycket mer så att de kan fungera. Som centralt och omfattande övervaknings- och styrningssystem ökar zenon inte bara tillgängligheten utan förbättrar även prestandan.Tjänstehantering i livsmedelsbranschen...

Solution Leaflet

Tjänstehantering i livsmedelsbranschen med zenon

1.8 MB

Produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin kräver ett antal allmännyttiga tjänster och enheter, vilka spelar en avgörande roll vid det makroekonomiska övervägandet avseende utrustningen. Avloppsvatten, avgaser och avfall måste exempelvis behandlas och avyttras på ett sätt som uppfyller de rättsliga kraven. En effektiv användning av de allmännyttiga tjänsterna kan leda till avsevärda kostnadsbesparingar.

 

Integration av heterogen infrastruktur

De allmännyttiga tjänsterna inkluderar kompressorer, kylapparater, värmare, utrustning för vattenbehandling och avloppsvattenbehandling, avgasfilter med mera samt deras styrsystem. Tack vare de många egna gränssnitten kan zenon integrera olika teknologier och programvarustandarder i ett centralt system. På det här viset är det inte bara den rena produktionsprocessen, utan även försörjningen av system med media och drift och hjälpmaterial som registreras och integreras i övervakningen. Detta gör det mer effektivt och säkert att styra systemet, och du kan identifiera och genomföra potentiella besparingar.

 

Alla data i ett system

Den centrala registreringen av data från de allmännyttiga tjänsterna underlättar för personalen, eftersom de bara behöver gå till enheterna och deras driftsenheter, vilka ofta ligger långt borta, endast när det är nödvändigt. Användarna drar också nytta av integrerade funktioner, exempelvis top-down kameravyer, larm- och händelselistor, visning av nyckelindikatorer för prestanda och mycket mer. Personalen tar emot informationen i realtid och rollbaserat så att de kan reagera snabbt vid larm, oberoende av var de befinner sig vid tidpunkten. Eftersom både parametrarna från de allmänna tjänsterna och processdata är tillgängliga kan dessa enheter övervakas effektivt och, i nödfall, kan avvikelser snabbt identifieras och förstås. Personal avvärjer kritiska situationer bättre, även när den är upptagen med andra uppgifter eller inte är närvarande. Slutsats: zenon genererar värdefull information från data som är rakt på sak och leder till mervärde. Detta förebygger nedstängningar av utrustningen och ökar tillgängligheten och produktiviteten.

 

Användarvänlig övervakning och analys av utrustningen

zenon erbjuder en rad användarvänliga verktyg för övervakning och analys av de allmännyttiga tjänsterna. Dessa omfattar Process Recorder för att enkelt se tidigare processer, meningsfulla rapporter, 3D-modeller av utrustningen för att snabbt lokalisera larm, och mycket mer. Tillgängligheten ökar, underhåll och materialkostnader minskas och konsumtionen av försörjningsmedier kan optimeras.

 

Säkert tillgänglig i hela nätverket

zenons nätverksteknologi gör det möjligt att helt integrera HMI och övervakningssystem för de allmännyttiga tjänsterna i produktionsprocessen. Enheternas lokala fabriksdata finns automatisk tillgänglig för hela nätverket via säker dataöverföring. På det här viset har programmen fortlöpande uppdaterad data. Eftersom de allmännyttiga tjänsterna inte drivs isolerade från processen kan potential för effektivitetsökningar och förbättringar identifieras och användas.

Åtkomsträttigheter associerade med nätverksvitt dataflöde i realtid måste kontrolleras för att introducera nya och mer effektiva driftkoncept. Användarkonceptet i zenon är integrerat och säkert i alla system, till exempel tack vare integrationen av Active Directory.