Kontakta oss

Automatiseringsmjukvara för en säker och hållbar energiförsörjning

Smart och säker systemdrift

Befolkningstillväxten i våra städer ställer krav på en stabil energiförsörjning. Säkerställandet av en oavbruten energiförsörjning kommer att bli en utmaning i takt med att antalet människor i smarta städer ökar. Dessutom kommer en decentraliserad infrastruktur i vilken konsumenter även agerar som producenter att innebära en utmaning för nätens tillförlitlighet.

 

Mjukvaruplattformen zenon från COPA-DATA ser till att städer, kommuner och regioner har en smidig och effektiv energiförsörjning. zenon kan erbjuda en integrerad miljö för alla applikationer, oavsett om det gäller smarta nät, kommunala verksamheter, vattenkraftverk, vindkraftverk, solcellssystem eller understationer. Dessutom stöder zenon alla större protokoll som t.ex. IEC 61850, IEC 60870 och DNP3 vilket möjliggör en sömlös integrering med redan befintliga kontrollstationer och system. Med zenon används ett enda styrsystem för kraftförsörjningen och detta innebär snabb integrering med befintliga faciliteter, intuitiv drift och maximal säkerhet.

 

 

zenon för smarta nät

zenon är ett distributionshanteringssystem (DMS) som erbjuder SCADA-lösningar för övervakning och styrning av energinät. Det kan även fungera som ett styrsystem för understationer, som en plattform för processvisualisering i kontrollrummet eller som gateway till system på högre nivå. zenon erbjuder en rad olika applikationer, t.ex. projektkonfigurering, visualisering, rapportering och lagenlig arkivering, som ger förutsättningar för ett smart nät och gör verksamheter säkra, stabila och effektiva. Städer och regioner kan säkerställa en stabil och tillförlitlig kraftförsörjning för både människor, företag och organisationer.

 

zenon för förnybara energikällor

zenon används för övervakning, styrning och optimering av den utrustning som genererar förnybar energi. Med zenon kan du styra en mängd olika förnybara energikällor, inklusive vattenkraftverk, vindkraftverk och solcellsanläggningar. Du kan även kombinera flera objekt tillhörande distribuerad utrustning i ett och samma system. Den förenkling av driften som zenon erbjuder minskar kostnaderna, ökar produktiviteten och garanterar en jämn och grön kraftförsörjning för din stad.

 

zenon för energilagring

Energilagringssystem är generellt sett nya applikationer. Inte sällan håller operatörer på att lära sig hur man optimerar driften. zenon ansluter energilagringssystem till nätet. Mjukvaruplattformen visualiserar data i realtid, gör bedömningar och rapporterar på arkiverade mätdata, och ansluter energilagring till elnätet.

 

Drift av bemannade och obemannade system

zenon möjliggör säker drift av bemannade och obemannade energisystem. Förregling och Command Sequencer minimerar risken för driftfel. Ett sofistikerat användarhanteringssystem definierar roller och auktoriseringar exakt, vilket garanterar optimal säkerhet. Operatörerna har full kontroll över sina inställningar med hjälp av zenons anpassningsbara användargränssnitt. Deras preferenser kommer att finnas kvar exakt som de lämnade dem nästa gång de loggar in.

 

Obemannade kontrollrum kan snabbt informera jourpersonalen om eventuella problem via SMS, e-post eller text-till-tal-samtal med Message Control. Du behöver ingen permanent kontrollrumspersonal och får därmed en avgörande kostnadsfördel.

 

Full synlighet

Med zenon får du en fullständig översikt över anläggningen och samtidigt en detaljerad representation av detaljerna. Med zenon Worldview kan du zooma in och ut ur en geografisk bild av anläggningarna. Denna zoomfunktion skalar automatiskt för att visa relevanta bilddetaljer med hjälp av en “decluttering”-teknik – en metod för hög läsbarhet.

 

zenon har också ett alternativ för att kombinera data från geografiska informationssystem (GIS) i din zenon-visualisering. Detta gör det möjligt för användarna att visualisera kraftnät i ett geografiskt kartformat. Aktuella statusar, såsom larm, visas direkt på kartan. Användarna kan lokalisera tillstånd och händelser enklare och noggrannare, samt hantera larm mer effektivt.

 

Svarar automatiskt på larm

Om sparade värden som linjefrekvens överskrids eller underskrids genererar zenon larm som kan utlösa automatiserade svar och processer. Detta gör det möjligt för standby-personal att snabbt identifiera var felen finns och reagera snabbt.

 

Kronologisk loggning och omfattande rapportering

zenon loggar händelser och uppmätta värden för att skapa ett komplett arkiv med dessa data. Detta ger dig en pålitlig grund för ditt beslutsfattande. zenon tillhandahåller en omfattande uppsättning mallar för rapportering. På mycket kort tid kan du skapa informativa rapporter för anläggningar såsom vindkraftsparker. Dessa kan delas automatiskt med kollegor i vanligt förekommande format (antingen i definierade cykler eller baserat på specifika händelser).

 

Retroaktiv analys av nätverksfel

zenon Process Recorder visar kronologiskt de inspelade händelserna, de uppmätta värdena och trender direkt i processbilden. Som med alla mediespelare används en tidslinje för navigering. Detta gör att du snabbt kan granska tidigare systemtillstånd och identifiera de berörda områdena vid ett fel. Dessutom kan du enkelt bestämma den exakta tiden ett problem uppstår och ange den i det fastställda felregistret.

 

Energilagringssystem under kontroll

Energilagringssystem är i allmänhet nya program. Ofta lär sig operatörerna hur man optimerar användningen av dem. Med zenon rapporteringssystemet och dess trendanalyser kan du skapa information som hjälper till att påskynda lärandeprocessen med en knapptryckning.

 

Säker, öppen kommunikation

zenon mjukvaruplattform har en rad drivrutiner för energi (IEC 60870, IEC 61850 osv.) och processautomatisering (Siemens S7, Allen-Bradley, OPC UA, Modbus osv.). Med mångfalden olika drivrutiner kan du ansluta alla delar av ett kraftverk direkt med ett verktyg – utan att behöva en extern protokollomvandlare.

 

COPA-DATA: Levererar smarta lösningar inom energi

Vare sig det gäller övervakning av drift eller välinformerat beslutsfattande stöder zenon varje aspekt av dagens energibransch genom sömlös anslutning, noggrann övervakning och optimering av data från den dagliga driften. För att få reda på mer om COPA-DATA och hur zenon kan hjälpa till att öka värdet, kapaciteten och säkerheten inom din organisation, kontakta oss redan idag.

KONTAKTA OSS

Gorenjske Elektrarne (Slovenia)

Success Story

Gorenjske Elektrarne (Slovenia)

1.8 MB

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

5.8 MB

Success Stories