Smart factory IoT-lösningar för produktionsautomatisering, analys och rapportering

De industriella sakernas internet (IIoT) utlovar framsteg inom smart tillverkning. Med dessa framsteg kommer en smart factory-revolution. Fabrikernas IoT-programvaruplattformar, så som zenon, skapar sammanlänkade och intelligenta tillverkningsprocesser som optimerar industriell automatisering. Upptäck smart factory-teknik och zenons roll i Industry 4.0-baserad tillverkning.

 

 

Smart factory-teknik

Smart factory-teknik bygger på transformationen från traditionell automatisering till ett mer öppet, uppkopplat och flexibelt system. Genom att infoga systemövergripande fysiska, operationella och mänskliga resurser blir det möjligt för fabriker att på ett bättre sätt hantera hela produktionslandskapet genom sammankopplad utrustning, drift och anläggningar, såväl som att förutspå och göra realtidsjusteringar av ändringar. Resultatet är ökad produktionseffektivitet och minskad nertid.

 

IoT-lösningar är absolut nödvändiga för att skapa en smart fabrik. Uppkopplade IoT-enheter som kameror och givare behövs i en tillverkningsanläggning för att samla in data, analysera den och använda insikterna till att optimera verksamheten. Förutom datainsamlingsenheter behöver smarta fabriker även programvara för att sammanställa IoT-data och göra det möjligt för användare att övervaka och kontrollera alla aspekter av automatiserad produktion. zenons programvaruplattform från COPA-DATA levererar smart factory-lösningar via IoT för att bana väg för ökad produktivitet under Industry 4.0.

 

zenon hjälper tillverkare med följande aspekter av Smart Factory-hantering:

 • Datainsamlingzenon samlar in och lagrar maskinvaruoberoende data på ett säkert sätt från all er utrustning, processer och folk. Med dess mer än 300 kommunikationsprotokoll kan ni ansluta alla befintliga enheter från PLC:er till verksamhetshanteringssystem eller molnapplikationer.
 • Visualisering och kontroll: zenon visar operationella data i realtid i ett anpassningsbart gränssnitt. Detta möjliggör ökad medvetenhet och effektiv styrning av lokala processer och fjärrprocesser.
 • Datahantering: zenon gör det möjligt för er att kontextualisera data över utrustning och anläggningar på en enkel plattform, så att ni kan fatta fler informerade och tillförlitliga affärsbeslut.
 • Analys och rapportering: zenon använder avancerade algoritmer med maskininlärningsapplikationer, såväl som distribuerad intelligens och nätverkande för att göra beräkningar och tillhandahålla prognoser och uppskattningar. Programvaran baserar analysen på både historiska data och realtidsdata för att leverera så korrekta slutsatser som möjligt.
 • Teknik och underhåll: zenon levereras med en uppsättning kraftfulla guider och verktyg som är lätta att använda, så att du kan skapa och underhålla dina projekt utan programmeringskunskaper. Genom det öppna programmeringsgränssnittets (API) uppbyggnad och möjligheten att ta fram blandade miljöversioner säkerställer zenon hög teknisk produktivitet för ert tekniska team.

 

 

Rollen för IoT i smart factory-komponenter

Smart factory-teknik och IoT-enheter har långtgående antydningar om effektivitet, produktkvalitet och säkerhet. IoT-teknik kan driva element i smart tillverkning som:

 • Tillverkningsoperationer: Genom att samla in realtidsdata vid varje steg i tillverkningen avslöjar IoT-komponenterna processredundans och ineffektiva processer som ska elimineras.
 • Kvalitetssäkring: IoT-komponenterna i en smart fabrik kan samla in data om produktdefekter. Kombinerade med data som samlats in samtidigt gällande andra delar i produktionen kan de avslöja kvalitetsproblemens ursprung.
 • Utrustningsunderhåll: Smart factory-teknik kan anpassa underhållet av utrustningen för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.
 • Hållbarhet och säkerhet: Genom att tillhandahålla datainsikter gällande energianvändning, miljöprestanda och händelser som arbetsplatsskador kan IoT hjälpa fabriker att skapa en mer hållbar process och en mer positiv arbetsmiljö.
 • Lageroperationer: IoT kan hjälpa er att se hur produkter ska förflyttas in i och ut ur era lagerbyggnader för att optimera effektiviteten och minimera kostnaden för arbetskraft.
 • Inventeringshantering: Använd resurserna effektivare och automatisera inventeringshanteringen genom att spåra vilka material som används och fylla på lagren vid rätt tidpunkt.

 

Med Smart factory-teknik baserad på zenon kan ni förbättra dessa element i livsmedels- och dryckes-, läkemedels-, bil- och andra tillverkningsbranscher.

 

 

Smart factory-lösningar från zenon

Med zenon kan ni sätta igång er digitala omvandling och göra övergången till en smart fabrik med er befintliga utrustning. I kombination med IoT-enheter kan zenons programvaruplattform analysera data, automatisera processer och förbättra den övergripande verksamheten, så att fabriken blir mer produktiv och konkurrenskraftig på den framtida marknaden. zenon hjälper till att implementera IoT-teknik i er befintliga fabriksverksamhet på följande områden:

 

Horisontell och vertikal integration

En smart fabrik som har zenon möjliggör horisontell integration bland maskiner och vertikal integration över ert företag. zenon gör det möjligt för er att koppla samman maskiner, system och resurser, såväl som att dela data från givare till företagsresursplanering (ERP). Resultatet är en smart fabrik som eliminerar kunskapssilos i företaget och strömlinjeformar kommunikation över maskiner och anläggningar.

 

Energidatahantering

Framtidens fabriker prioriterar hållbarhet och energieffektivitet. Minimering av energiförbrukningen innebär kostnadsbesparingar för företaget och minskar konsumtionen av värdefulla resurser för miljön. Som energidatahanteringssystem (EDMS) tillhandahåller zenon företagsövergripande profil över konsumtionsdata från era maskiner och processer, vilket ger er möjlighet att hantera er förbrukning effektivt i ett långsiktigt perspektiv. Programvaruplattformen lever upp till TÜV Süd-kraven för certifierad energidatahantering och efterlever standarden ISO 50001 vad det gäller övervakning, mätning och analys.

 

Förutsägbart underhåll

Underhåll spelar en viktig roll i produktionen, om ett system bryter samman kan det leda till dyra driftstopp och förseningar för ordrar. Genom att samla in data i realtid om sammankopplade maskiner förutspår zenon när ni bör utföra underhåll på en maskin eller byta ut en komponent för att undvika driftstopp.

 

zenon Service Grid

Nätverkstjänsten kopplar samman maskiner, processer eller kompletta system i nätverk – och gör det, som vanligt, från zenon. På ett enkelt och okomplicerat sätt tillhandahåller nätverkstjänsten en lösning som möter dina krav, oavsett om du vill koppla ihop fabriker på olika platser och harmonisera processer eller integrera tredjepartssystem och IoT-enheter, så som intelligenta energimätare eller bärbara enheter. Med zenons nätverkstjänst har vi utökat vår programvaruplattform för zenon avsevärt. Nätverkstjänsten ger dig en flexibel, framtidssäkrad lösning som gör det möjligt för dig att implementera dina individuella, anpassade krav ännu bättre.

 

 

Smart factory-fördelar med zenon

 

Med zenon-teknik kan ni förbättra er fabriksverksamhet genom dessa fördelar:

 • Produktionsgenomströmning: zenon tillhandahåller detaljerade data om resursprestanda för att hjälpa er att optimera dess användningar. Minska avbrott för resurser, begränsa ändring över tid och maximera er kapacitet. Genom dessa förbättringar kan ni minimera avfall, åstadkomma slimmad produktion och göra verksamheten effektivare.
 • Produktkvalitet: Låt zenon förbättra kvaliteten på er produkt genom datatrender och insikter. zenon tillhandahåller en översikt av era verksamhetsdata så att ni snabbt kan hitta källan till en produktdefekt.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att optimera era processer genom zenons automatisering och datahantering kan ni öka deras kostnadseffektivitet. Gör verksamhetens och processernas resultat mer jämna och öka den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE).
 • Skalbarhet för projekt: zenon, som är enkelt att integrera, tillhandahåller en flexibel arkitektur som är skalbar från enskilda maskiner till fabrikslösningar där flera linjer förenas. Tillsammans med dess långa livscykel och bakåtkompatibilitet säkerställer zenon låga uppstartskostnader och kostnadseffektiva förlängningar av era befintliga produktionsresurser.
 • Optimal säkerhet: COPA-DATA är certifierat enligt säkerhetsstandarden IEC 62443-4-1 för industriell automatisering och kontrollsystem. Detta säkerställer en säker utvecklingslivscykel (SDL) för zenon som sammanfaller med de senaste industriella IT-säkerhetsriktlinjerna. Dessutom skyddar zenons oöverträffade säkerhetsfunktioner, såsom serverredundans, användarauktorisering och nätverkskryptering, era projekt till fullo mot dataförluster och ej auktoriserad åtkomst.
 • Förbättrad arbetsmiljö: Främja en mer miljövänlig arbetsplats genom att optimera er användning av resurser och verksamheten. Förbättra säkerheten för er personal genom att automatisera tunga och repetitiva aktiviteter och förbättra HMI-visualiseringen för en bättre översikt.

 

Tillverkare och systemintegratörer kan använda zenon på olika sätt att maximera dessa fördelar. Våra experter assisterar er genom olika alternativ för utbildning och support så att ni kan få ut så mycket som möjligt av zenon.

 

 

Planera IoT-automatisering av fabriken med zenons programvaruplattform

På COPA-DATA tillhandahåller vi nästa generations automatiseringslösningar genom zenons programvaruplattform. Upptäck hur ni ska transformera er anläggning till en digital smart fabrik med zenons IoT-lösningar. För mer information om vår programvara och våra tjänster, kontakta oss idag.

CONTACT US

 

 

Smart Factory: smart manufacturing - unlock the key to success

Brochure

Smart Factory: smart manufacturing - unlock the key to success

1.9 MB

Smart Factory - IU 26 Spotlight

IU Magazine Article

Smart Factory - IU 26 Spotlight

383 KB

Road to the Smart Factory

IU Magazine Article

Road to the Smart Factory

195 KB

Smart Factory Insights

Övergången till en smart fabrik medför unika utmaningar för tillverkarna. Lär dig de sju stegen för att implementera smart fabriksteknik.

The zenon Software Platform makes collecting data easier by offering convenient and reliable features for recording and processing information

zenon gör insamling, hantering och analys av data mycket enklare. Lär dig hur tillverkningseffektiviteten kan förbättras med hjälp av data.

Genom automatiserad processtyrning kan tillverkare behärska komplexa verksamheter. Läs mer om de många fördelarna med automatiserad processtyrning.

Konvergeringen av IT och OT har öppnat dörren för mer intelligent tillverkning. Lär dig hur zenon kan hjälpa din fabriks övergång till Industri 4.0.

How secure is your SCADA? Prepare your SCADA system for potential cyber threats and external vulnerabilities.