Kontakta oss

Flexibel och Oberoende

Under de senaste tre decennierna har vi byggt upp ett förtroende som visar att vi erbjuder den mest innovativa automationsmjukvaran med zenon. I praktiken innebär detta att vi uppfyller standarder och krav samt integrerar dem i utvecklade system. Våra användare ges därmed möjligheten att snabbt och felfritt genomföra sina projektutvecklingar. Detta är endast möjligt att uppfylla tack vare vår starka värdegrund.

 

Vi prioriterar våra kunders frihet. De vet bäst hur de ska genomföra sina projekt. Vi fokuserar därmed på deras krav och önskemål. Det gör inget om de arbetar inom fordonsindustrin, energi & infrastruktur, livsmedelsindustrin ellerläkemedelsindustrin: användarna ges möjligheten att arbeta utifrån egna processer och krav. För oss innebär detta:

 

Vi agerar oberoende av externa finansiärer och aktiemarknaden. Med en solid intern finansiering, stor budget för forskning och utveckling och en långsiktigt programvaruutveckling, får vi den arbetsro vi behöver för att koncentrera oss på våra kunder. Vi värnar om självständighet vilket resulterar i att våra produkter tillåter stor flexibilitet vid val av hårdvara och mjukvara.

 

Vi älskar utmaningar och ligger i framkanten för modern och tidsenlig automation Vi spenderar mycket tid och och energi på att skapa programvara som möjliggör utveckling anpassad efter individuella arbetsmetoder och kundlösningar.

 

Vår kunder är mer än bara affärspartners till oss. De inspirerar oss, deras tilltro stärker oss och deras återkoppling ger oss nya influenser och möjligheter att möta olika krav.

 

Vi fortsätter vår väg som utvecklar för industriell automation med våra kunders önskemål i sikte. Vår utmaning är att bibehålla vår position som en stark och pålitlig partner. Samt att fortsätta stärka dig enligt vårt motto: do it your way.