zenon in Energy & Infrastructure

20,000 worldwide installations. 

One integrated platform.

From substations to smart grids.

START FREE TRIAL

zenon för energi & infrastruktur

Effektiv vid utveckling, lätt att integrera, från elkraftverk till smarta elnät.

Partner Story - SEL

How Schweitzer Engineering Laboratories utilizes zenon in delivering electrical power management and control solutions.

Learn more

close video

zenon för energi & infrastruktur

 

Zenon är en programvaruplattform för automatiserad energi från COPA-DATA. Zenon styr och övervakar utrustning för energidistribution och för generering av elektricitet från förnybara energikällorinom energi- och infrastrukturbranschen. zenon används ofta vid automatisering av terminaler. Zenon-funktionerna används för drift på plats, på kontrollcenternivå och som gateway. Ingenjörer kan uppfylla invecklade krav och verkställa stora projekt mycket snabbt. Man kan till exempel konfigurera standardversioner av säkerhetskopieringslägen. Detta ger en stabil och mycket tillgänglig utrustningsdrift.

COPA-DATA utvecklar egna kommunikationsstack stacks till t.ex. IEC 61850, IEC 60870, DNP 3 and ICCP. På så sätt kan drivenheterna snabbt utökas och underhållas på ett optimalt sätt. Zenons kommunikationskapacitet ger utmärkt konnektivitet mellan olika utrustningsenheter och kan användas i smarta elnät. Dessutom tillhandahåller zenon många funktioner för infrastrukturen i smarta städer. Man kan övervaka och styra tunnelanläggningar, vatten- och avloppshantering, samt offentliga transportmedel och deras eltillförsel.

zenon for Energy

Brochure

zenon for Energy

5.5 MB

zenon 8.00

Fact Sheet

zenon 8.00

505 KB

Information Unlimited Magazine - Vol. 33

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 33

4.5 MB

Framgångsberättelser
Vitpapper

Kontakta vår industrichef

Kontakta vår industrichef
Jürgen Resch

Industry Manager Energy & Infrastructure


Ta kontakt med Jürgen Resch

 

Våra Kunder

 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef

Våra insikter gällande energi

As the EU sets the pace in the global race against climate change here is a forecast about the key trends for energy in 2019…

Jürgen Resch, our Industry Manager for Energy and Infrastructure, explains that energy storage isn’t just for those rechargeable household AA batteries.

24 per cent of the world’s total energy comes from hydro-electric power. But how to handle the advantages of hydro-electric power over other renewable sources?

Give static geoinformation a new breath of life. The combination of GIS and SCADA controls rooms of transmission and distribution networks, of municipal services, and of industrial facilities.

Vad har zenon med distributionsnätverk att göra och vad är ett DMS? Här hittar du svaren.

zenon-funktioner. som t.ex. substitution eller datatyper, säkerställer effektiv teknisk planering, särskilt vid mycket stora projekt inom energiautomatisering.

Wizards for faster and easier creation of IEC 61850-based energy automation projects.

Ethernet networks for critical high-speed applications in substations. PRP and HSR redundancy protocols in IEC 61850-based systems.

Automate recurring switching actions with the Command Sequencer. Configure, test and execute them in the graphics editor directly.

COPA-DATA is certified to SIL 2 in accordance with the requirements of the IEC 61508 standard.

zenon stöder DNP3 och kan överta två roller vid dataöverföringen: DNP3-master och DNP3-slav.

zenon Energy Edition har med sig sin SNMP-drivrutin möjlighet att kommunicera med hårdvara i ditt nätverk. läs mer

zenon stödjer standarderna från International Electrotechnical Commission (IEC) IEC 61850, IEC 60870 och IEC 61400-25.

zenon Energy Edition kommunicerar med mycker olika system och alla nödvändiga hårdvaror.

Simple and efficient reporting for hydro-electric power plants with zenon Analyzer.