zenon in Energy & Infrastructure

Efficient to Engineer, Easy to Integrate, from Power Plants to Smart Grids.

START FREE TRIAL

zenon för energi & infrastruktur

Effektiv vid utveckling, lätt att integrera, från elkraftverk till smarta elnät.

Best Practice

How SEL Capitalized on Ergonomic Engineering with zenon

Find out more

Bellinzona secures power supply

Open interfaces for efficient energy distribution

Find out more

close video

zenon för energi & infrastruktur

 

Zenon är en programvaruplattform för automatiserad energi från COPA-DATA. Zenon styr och övervakar utrustning för energidistribution och för generering av elektricitet från förnybara energikällorinom energi- och infrastrukturbranschen. zenon används ofta vid automatisering av terminaler. Zenon-funktionerna används för drift på plats, på kontrollcenternivå och som gateway. Ingenjörer kan uppfylla invecklade krav och verkställa stora projekt mycket snabbt. Man kan till exempel konfigurera standardversioner av säkerhetskopieringslägen. Detta ger en stabil och mycket tillgänglig utrustningsdrift.

COPA-DATA utvecklar egna kommunikationsstack stacks till t.ex. IEC 61850, IEC 60870, DNP 3 and ICCP. På så sätt kan drivenheterna snabbt utökas och underhållas på ett optimalt sätt. Zenons kommunikationskapacitet ger utmärkt konnektivitet mellan olika utrustningsenheter och kan användas i smarta elnät. Dessutom tillhandahåller zenon många funktioner för infrastrukturen i smarta städer. Man kan övervaka och styra tunnelanläggningar, vatten- och avloppshantering, samt offentliga transportmedel och deras eltillförsel.

 • Automatisera terminaler med zenon

  Zenon kan användas som kontrollsystem för att styra terminalerna på plats, för processvisning i kontrollrummet, eller som gateway till andra kontrollsystem på högre nivå.

 • Distributionshanterings- system med zenon

  Elnätet övervakas och optimeras med zenon som DMS. Fördelarna är snabb konfiguration av projekt, enkel användning och maximal säkerhet.

 • Automatisera vattenkraftverk med zenon

  Med mjukvaran zenon kan du visa och styra vattenkraftverk, samt optimera dem med hjälp av detaljerade rapporter.

 • Energilagringssystem med zenon

  Zenon är kopplingen mellan energilagringssystemet och elnätet. Mjukvaran visar aktuella data och fungerar som rapporteringsverktyg vid utvärdering av arkiverade mätvärden.

 • Hantera förnybar energi med zenon

  Zenon kan användas för styrning och optimering av utrustning för förnybar energi. Koppla flera utrustningsenheter till ett allmänt program.

 • Automatisera offentliga transportmedel med zenon

  Zenon kan användas för automatisering av terminaler och tunnlar till offentliga transportmedel och möjliggör omfattande rapporter för eldatahantering.

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

zenon 8.00

Fact Sheet

zenon 8.00

505 KB

Information Unlimited Magazine - Vol. 33

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 33

4.5 MB

Framgångsberättelser
Vitpapper

Have questions? We’d love to provide you with more information on any of our products!

After you submit the form, the above-mentioned data will be processed by COPA-DATA for the purpose of processing your request on the basis of your consent given by submitting the form. Unless you opt out, the data will be further processed on the same legal basis for the purpose of communication, which is compatible with the original purpose of processing.

Further information can be found in our privacy policy.
Required

Kontakta vår industrichef

Kontakta vår industrichef
Jürgen Resch

Industry Manager Energy & Infrastructure


Ta kontakt med Jürgen Resch

 

Våra Kunder

 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef

Våra insikter gällande energi

As the EU sets the pace in the global race against climate change here is a forecast about the key trends for energy in 2019…

24 per cent of the world’s total energy comes from hydro-electric power. But how to handle the advantages of hydro-electric power over other renewable sources?

Jürgen Resch, our Industry Manager for Energy and Infrastructure, explains that energy storage isn’t just for those rechargeable household AA batteries.

Vad har zenon med distributionsnätverk att göra och vad är ett DMS? Här hittar du svaren.

zenon-funktioner. som t.ex. substitution eller datatyper, säkerställer effektiv teknisk planering, särskilt vid mycket stora projekt inom energiautomatisering.

Wizards for faster and easier creation of IEC 61850-based energy automation projects.

Ethernet networks for critical high-speed applications in substations. PRP and HSR redundancy protocols in IEC 61850-based systems.

Automate recurring switching actions with the Command Sequencer. Configure, test and execute them in the graphics editor directly.

COPA-DATA is certified to SIL 2 in accordance with the requirements of the IEC 61508 standard.

zenon stöder DNP3 och kan överta två roller vid dataöverföringen: DNP3-master och DNP3-slav.

zenon Energy Edition har med sig sin SNMP-drivrutin möjlighet att kommunicera med hårdvara i ditt nätverk. läs mer

Betydelsen av energiproduktionen från förnybara energikällor och de smarta elnätens ökas ständigt.

Smarta mätare är ett centralt element i de smarta elnäten. Smarta mätare kan emellertid endast utveckla sin fulla potential när de kan kommunicera effektivt.

Energy supply is changing from a highway into a dual system. How can numerous small producers be integrated efficiently?

zenon stödjer standarderna från International Electrotechnical Commission (IEC) IEC 61850, IEC 60870 och IEC 61400-25.

zenon Energy Edition kommunicerar med mycker olika system och alla nödvändiga hårdvaror.

Den KEMA certifierade IEC 61850 drivrutinen i zenon kompletterades med en rad funktioner.

Simple and efficient reporting for hydro-electric power plants with zenon Analyzer.