zenon Pharma Edition

zenon Pharma Edition

Med zenon Pharma Edition är effektiv utveckling, kostnadseffektiv validering och uppfyllandet av samtliga internationella föreskrifter en självklarhet.

Effektiv utveckling, kostnadseffektiv validering

Med zenon Pharma Edition, den branschspecifika automationslösningen, är du rustad för de stränga föreskrifterna inom läkemedelsbranchen – och arbetar dessutom effektivare.

HMI/SCADA – enkelt integrerad, tillförlitligt dokumenterad

Tack vare sina över 300 kommunikationsprotokoll kan zenon när som helst integreras i befintlig anläggning. Övriga funktioner:

För en säker produktion som dessutom är dokumenterad enligt internationella standarder.

Validering enligt internationella standarder

zenon utvecklades med utgångspunkt från GAMP-programkategori 4 (konfigurerade produkter). Integrerade, enkelt konfigurerbara funktioner som t.ex.:

  • Audit Trail
  • Användarhantering
  • Larmhantering
  • elektroniska signaturer

Branchspecifika guider atomatiserar valideringen och möjliggör en enkel och tillförlitlig förvaltning. För applikationer i strängt reglerade processer.

 

För mer information om zenon inom läkemedelsbranschen kontakta vår Industry Manager .