Kontakta oss
Korrekt datainsamling
på anläggning:

Korrekt datainsamling
på anläggning:

Giltig och fullständig data
för framgångsrik optimering av
produktionen

Korrekt datainsamling på anläggning är ett grundkrav för optimeringar. Endast data som samlats in och därefter komprimerats och arkiverats korrekt, kan användas som bas för åtgärderna vid effektivitetsoptimering.

 

Insamlad data måste vara giltig. Data får endast sparas av systemet i oförändrat tillstånd. Exakt tidsinformation, koordinerad och sparad över hela systemet är lika viktig som komprimeringen och arkiveringen av data.

 

Utgångspunkt för alla optimeringsprocesser är därför att skapa garantier för giltiga basdata. Inte bara i början, utan över hela processen, över många år. Innan första data samlats in skall man vara säker på vilka data som behövs, i vilka format och hur de skall samlas in, komprimeras och arkiveras med konstakt hög kvalitet.

Exempel på optimering med hjälp av datainsamling på anläggningar:

 • Prestandaoptimering:
  Justeringspunkterna som gör det möjligt att optimera utrustningen kan endast hittas över tid och på ett målmedvetet sätt. Förutom en exakt strategi, med en exakt plan som skall följas, behövs många olika data. Dessa data måste arkiveras över längre perioder och kunna utvärderas igen. De måste även vara lämpade för många olika analyser och möjliga orsaker.

  När detta görs är det viktigt för anläggningsregistreringen att data hämtas från maskiner och system så direkt som möjligt. Det måste vara möjligt i realtid och med mycket korta intervall, med exakt tidsinformation. När detta görs måste data från olika maskiner alltid hållas isär.

 • Kvalitetssäkring:
  Vilken lot kommer då att produceras under vilka villkor? En vanlig grundläggande fråga inom kvalitetssäkring. Men för målmedveten optimering av kvaliteten inom produktionen och distributionen av varor och energi, är det en fråga om mycket mer detaljerade data. Endast när relationer och produktion kan visas i detalj hittar man de svaga punkterna.

  För att göra detta måste stora mängder individuella data vara tillgängliga mycket snabbt och dessutom kunna arkiveras under många år på ett sådant sätt att de kan hämtas i oförändrad form när som helst.

 • Projektdokumentation:
  Skapandet av större automationsprojekt kräver mycket tid, know-how och energi. Men dokumentationen tar i regel upp en mycket stor del av tiden som står till förfogande. Med rätt teknik och programvara, kan exakt projektdokumentation skapas utan problem och skenbart automatiskt.

  En förutsättning för detta är att alla nödvändiga data samlas automatiskt under framställningen av projektet och att alla maskiner och projektdata även loggas ordentligt.

 • Energiledning:
  Allt fler företag övergår till energiledningssystem i överensstämmelse med ISO 50001. Så omfattande data som möjligt om energiförbrukning och strukturerade erfarenheter om produktionen, tillåter optimering av energiförbrukningen.

  Energiledning enligt ISO 50001
  behöver stöd genom automatiska processer för insamling och bearbetning av anläggningsdata. Data ska i idealfall loggas och bearbetas automatiskt. Detta betyder målmedveten HMI datainsamling, speciella datainsamlingsmoduler i SCADA och programvara specialiserad på utvärdering av data.

PDC (Plant Data Collection) har högsta prioritet

Insamlingen av anläggningsdata har högsta prioritet. Detta betyder inte att ledningen måste syssla med insamlingen och bearbetningen av data. Men kvaliteten på dessa data påverkar på ett avgörande sätt de beslut som görs av ledningen. Därför är det ledningens uppgift att sätta upp mål och kontrollera förutsättningarna för datainsamlingen på anläggningen och dessutom sätta upp kvalitetskriterier.