Kontakta oss

zenon version 2019: zenon 8.10 och zenon Analyzer 3.30

 

De årliga versionsuppdateringarna ger ett systematiskt schema för förbättrad funktionalitet hos zenon. Uppdateringarna är utformade för att göra arbetet mer ergonomiskt för både projektets skapare och användare. Fortsätt läs för att upptäcka förbättringarna hos den senaste versionen av programvaruplattformen.

 

Få tillgång till detaljerad information och exempel på uppdateringar som en del av vår gratis uppdateringskurs (onlineutbildning). Klicka här för att fortsätta.

Snabbfakta: zenon 8.10

  • Förbättrad prestanda
  • Mer användarvänlig funktion i Editor och Runtime
  • Mer flexibilitet i batch-baserad produktion
  • Stöd för delade egenskaper och kombinerat element i Web Engine


zenon 8.10

Fact Sheet

zenon 8.10

165 KB

Snabbfakta: zenon Analyzer 3.30

  • Förbättrad säkerhet och lättare utbyte av data tack vare den utökade modulen för säkerhetskopiering
  • Få mer information med Property Help
  • Snabbare och säkrare överföring av metadata
  • Anpassade teman för individualiserade rapporter


zenon Analyzer 3.30

Fact Sheet

zenon Analyzer 3.30

115 KB

Fortlöpande prestandaförbättringar

Som förberedelse för utgivningen av zenon 8.10 arbetade vi intensivt med aktuella krav från kundprojekt. Uppdateringar i centrala komponenter, förbättrade algoritmer och målinriktad tillämpning av cache-funktioner har resulterat i påtagliga förbättringar i körningsprestanda. Dessutom har uppstartstiden för zenon Editor minskats dramatiskt. Vad det gäller konstruktion, erbjuder zenon 8.10 utvecklare tidsbesparingar på upp till 97 % vid volymbearbetning, till exempel av listor med variabler. Denna förbättring är baserad på effektivare gruppering eller sortering av variabelparametrar. Version 8.10 gör det även möjligt för spontana och utlösta arkiv att dra nytta av den fulla kraften hos flerkärnssystem. Detta gör att zenon nu kan hantera upp till 150 000 värdeförändringar per sekund. Tidigare var hastigheten endast 400 värdeändringar per sekund.

 

Förbättrad användarvänlighet

I Extender Trend Module (ETM) kan man nu lägga till variabler i visningen genom att dra och släppa. Med zenon 8.10 kan användare nu justera kurvvisningen under körning. Färgen för en axel kan överföras från kurvans färg (som ett alternativ). Detta förhindrar visuell oreda när det gäller axlar och kurvor och ger en bättre översikt. Det nya alternativet att läsa värden direkt från kurvan ger samma positiva effekt.. Den nya versionen innehåller även optimering av Industrial Maintenance Manager (IMM). Nya filteralternativ, som ett tidsfilter och en popup-underhållsskärm, förbättrar programvaruplattformens stil och utseende.

 

Batch-orienterad produktion är ännu flexiblare

För mer flexibel konfiguration erbjuder Batch Control i zenon 8.10 användarna fler enhetsklasser. Användare kan nu skapa generiska recept och välja vilken utrustning som ska användas redan i början av processen, istället för att förbereda ett separat recept för varje enhet. Dessutom kan recept lätt köras av andra system. . Detta nya tillvägagångssätt gör att man inte längre är beroende av specifika enheter och ger företag fördelar genom större flexibilitet vid batch-baserad produktion.

 

Förbättringar av Web Engine

Genom vår kontinuerliga förbättringsprocess har Web Engines hela kärnkomponent uppgraderats. Förflyttningen till ett nytt ramverk med .NET-kärna ger en stark, plattformsoberoende grund för framtiden, och stöder utvecklingen mot ännu bättre anslutningsmöjligheter. Dessutom har prestandan förbättrats för att tillgodose de ökade kraven på maskinvaran. Web Engine i zenon 8.10 är tre till fyra gångar snabbare än föregående version, beroende på antalet element och skärmar. Och eftersom Web Engine nu stöder kombinerade element, kan man välja att inte använda popup-fönster längre. Användare drar dessutom nytta av många olika nya grafiska alternativ. Förutom kombinerade element stöder Web Engine även Released Properties. Med zenon 8.10 kan användare även utvärdera gränsöverträdelser och körfunktioner som stöds av Web Engine, som konfiguration av inställningsvärden eller skärmväxling.

 

Förbättrad säkerhetskopiering av data

Modulen för utökad säkerhetskopiering har varit en del av zenon Analyzer för en tid, men de omfattande uppdateringarna i version 3.30 förändrar läget. Modulen stöder nu metadata, såväl som data från andra källor, t ex rapporter eller tredjeparts databaser. Detta ger användarna ökad säkerhet genom konsekvent säkerhetskopiering. Den nya versionen strömlinjeformar även dataöverföringsprocessen till zenon Analyzer-installationer på andra datorer.

 

Tilläggsinformation direkt i zenon Analyzer

Property Help i den nya versionen fungerar nu på samma sätt som i zenon. Användare drar fördel från tilläggsinformation som är tillgänglig direkt i zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). I tillägg till standardvärdet inkluderar dessa t ex minimi- och maximivärden av egenskapen. Om användare har ytterligare frågor kan de gå direkt till online-hjälpen där de kan få tillgång till all dokumentation för zenon och zenon Analyzer.

 

Snabb och helt integrerad: Metadata Synchronizer

En nyhet för zenon Analyzer 3.30 är Metadata Synchronizer, en ny självständig modul med tilläggsfunktioner. Den är ett alternativ till Analyzer Export Wizard. Förutom att den ger förbättrad säkerhet, ger Metadata Synchronizer upp till 50 gånger snabbare databehandling än Analyzer Export Wizard. Metadata Synchronizer är fullt integrerad med zenon Editor och möjliggör överföring av metadata direkt från zenon till Analyzer Servers databas. För att undvika överföringskonflikter och minimera risken för fel, sker ingen automatisk kontroll av parametrar i bakgrunden. Överföringen av metadata till Analyzer Server sker med triggning. Denna funktion är kompatibel zenon version 8.10 och högre.

 

Anpassade rapporter

Flexibilitet och användarvänlighet är två egenskaper hos programvaruplattformen zenon. Det är pelarna på vilka de anpassade temamodulerna är uppbyggda. Funktionen är tillgänglig för första gången i zenon Analyzer version 3.30. Den erbjuder ett stort antal alternativ för att förbereda anpassade rapporter. Det gör det lätt att få en översikt, då enbart data som är relevanta för de specifika användningsområdena tas med i beräkningen.

zenon 8.10 Release Information

Poster

zenon 8.10 Release Information

2.9 MB